Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zamówienia publiczne do 30 000 euro

Lista wiadomości
Zapytanie ofertowe i protokół z otwarcia ofert
Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”
Zapytanie ofertowe
Dostawa wraz z montażem wiaty edukacji ekologicznej
Zapytanie ofertowe
Zakup i dostawa sprzętu do Urzędu
Zapytanie ofertowe
dostawa pomocy i zabawek do Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach
Zapytanie ofertowe
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu: "Kompetencje kluczowe szansą lepszego startu uczniów Szkół Podstawowych w Droszewie i Gostyczynie" realizowanego w ramach WRPO 2014-2020
Zapytanie ofertowe
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu: „Kompetencje kluczowe szansą lepszego startu uczniów Szkół Podstawowych w Droszewie i Gostyczynie” realizowanego w ramach WRPO 2014 – 2020, oś priorytetowa 8. Edukacja, poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne –projekty konkursowe.
Zapytanie ofertowe
Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym, komunalnym w miejscowości Ociąż przy ul. Parkowej 36
Zapytanie ofertowe
Remont pomieszczeń szatni i zaplecza sanitarnego hali sportowej w Nowych Skalmierzycach.
Zapytanie ofertowe
Pielęgnacja i usuwanie drzew oraz utrzymanie parków wiejskich i poboczy dróg.
Zapytanie ofertowe
Modernizacja Skweru Czytelnika w Nowych Skalmierzycach
Zapytanie ofertowe
Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na zadanie o nazwie: Budowa Centrum sportowo - rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenu w Nowych Skalmierzycach w rejonie ulic Kolejowej, Mostowej i Polnej
Zapytanie ofertowe
Podział dwóch lokali mieszkalnych na cztery niezależne mieszkania w miejscowości Czachory
Zapytanie ofertowe
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 10.
Zapytanie ofertowe
Zakup i montaż boksów
Zapytanie ofertowe
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

 


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela