Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » WYBORY I REFERENDA » Wybory uzupełniające 2011

Wybory uzupełniające 2011

ZARZĄDZENIE NR 183/11
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 6 kwietnia 2011 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym Nr 1

            Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. -  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm./ zarządza się, co następuje:

§ 1.      Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla wyboru jednego radnego w pięciomandatowym okręgu wyborczym Nr 1, obejmującym miasto Nowe Skalmierzyce - ulice: Boczkowska, Dojazdowa, 29 Grudnia, Generała Józefa Hallera, Kaliska, Janka Krasickiego, Kamienna, Kolejowa, Tadeusza Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, 1 Maja, 3 Maja, Jana Mertki, Adama Mickiewicza, Mostowa, Nowa, Plac Wolności, Gen. Władysława Sikorskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Tartakowa, Gabriela Narutowicza, Okólna, Podkocka, Polna, 25 Stycznia, Szkolna.

§ 2.      Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 19 czerwca 2011 r.

§ 3.      Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podania do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Wojewoda Wielkopolski

/-/ Piotr Florek


Informacja

       Do dnia 9 czerwca 2011 roku przewidziano składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8 (I piętro, pokój nr 8) w godzinach od 8.00 do 15.00.

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/ Bożena Budzik


Treści komunikatów oraz zarządzeń

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 19 września 2011 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 20 czerwca 2011

Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 z siedzibą w Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 52

Uchwała nr 8/ 2011 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach z dnia 1 czerwca 2011 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach z dnia 30 maja 2011 r.

Uchwała nr 7/2011 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2011 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 maja 2011 r.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach z dnia 24 maja 2011

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 4 maja 2011

Treść zarządzenia wraz z uzasadnieniem

Kalendarz wyborczy

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2011

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowych Skalmierzycach z dnia 11 maja 2011

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Aleksander Liebert (19/04/2011 08:54:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Aleksander Liebert (19/04/2011 08:54:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: (23/09/2011 12:19:18)


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela