Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » WYBORY I REFERENDA » Wybory Prezydenckie 2010 » Obwodowe Komisje Wyborcze

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 381/10

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

         Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467/ oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 72, poz. 847 ze zm./ zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze do wykonania na obszarze Gminy  i Miasta Nowe Skalmierzyce zadań w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca 2010 r. w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 1. Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Składy poszczególnych obwodowych komisji wyborczych wywiesza się w ich siedzibach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Gminy i Miasta

/-/ Bożena Budzik

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Nowych Skalmierzycach

 

 1. Agata Wasielewska          zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP  Waldemara   Pawlaka
 2. Marta Ciesielska     zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta  RP  Grzegorza  Napieralskiego
 3. Henryk Staszak     zgłoszony przez KW Kandydata  na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
 4. Hanna Gierz     zgłoszona   przez KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
 5. Paluch Stefania       zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Marka  Jurka
 6. Renata Olejniczak   wskazana przez Burmistrza

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Nowych Skalmierzycach

 

 1. Sylwia Stasiak  zgłoszona  przez  KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
 2. Jolanta Orzechowska zgłoszona  przez  KW  Kandydata  na Prezydenta RP Grzegorza  Napieralskiego
 3. Beata Kurek   zgłoszona   przez KW kandydata na Prezydenta RP  Bronisława Komorowskieg
 4. Lidia Maćkowiak    zgłoszona   przez KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
 5. Ewelina Micuła zgłoszona  przez  KW  Kandydata  na  Prezydenta RR  Marka Jurka
 6. Renata Łuczak  wskazana przez Burmistrza

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Skalmierzycach

 

 1. Kamil  Pabiszczak   zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP  Waldemara Pawlaka
 2. Marcin Orzechowski  zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta  RP Grzegorza  Napieralskiego
 3. Weronika Litwa zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
 4. Krzysztof Kubica zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP  Jarosława Kaczyńskiego
 5. Krzysztof Sikora    zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
 6. Ewelina Ziemniak    wskazana przez Burmistrza 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Biskupicach Ołobocznych

 

 1. Jan Sikora   zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP  Waldemara Pawlaka
 2. Grzegorz Spaszewski  zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza  Napieralskiego
 3. Mariusz Staszak  zgłoszony przez KW kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
 4. Kazimierz Strzelczyk   zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
 5. Urszula Bednarczyk  zgłoszona przez KW  Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
 6. Bożena Harbut-Samorzewska   wskazana przez Burmistrza 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Ociążu

 

 1. Michał Wasielewski zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP  Waldemara Pawlaka
 2. Krzysztof Stolarek  zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza  Napieralskiego
 3. Sebastian Hyla  zgłoszony przez KW kandydata na Prezydenta RP   Bronisław Komorowskiego
 4. Patrycja Nowak zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
 5. Błażej Paluch  zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta Marka Jurka
 6. Ilona Galewska  wskazana przez Burmistrza

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Kotowiecku

 

 1. Jerzy Bogacki zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
 2. Halina Woldańska  zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza  Napieralskiego
 3. Krzysztof Budzik     zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
 4. Mateusz Gierz  zgłoszony przez   KW Kandydata na Prezydenta RP   Jarosława Kaczyńskiego
 5. Michał Herbich  zgłoszony przez Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
 6. Lidia Wiatr   wskazana przez Burmistrz

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Droszewie

 

 1. Agnieszka Błaszczyk  zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP   Waldemara Pawlaka
 2. Jadwiga Nowakowska zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego
 3. Katarzyna Błaszczak   zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskieg
 4. Krzysztof Pawlak  zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
 5. Joanna Krzysztofczyk zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP   Marka Jurka .
 6. Magdalena Malczewska    wskazana przez Burmistrza

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Gostyczynie

 

 1. Karol Bogacki  zgłoszony  przez KW Kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka
 2. Maria Szymańska zgłoszona przez KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza  Napieralskiego
 3. Józef Stępniak  zgłoszony  przez  KW   Kandydata  na Prezydenta  RP Bronisława Komorowskiego
 4. Piotr Gierz  zgłoszony przez KW Kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego
 5. Piotr Gierz zgłoszony przez  KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka
 6. Patrycja Antczak     wskazana przez Burmistrza


 

SKŁAD OBOWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W NOWYCH SKALMIERZYCACH


Gimnazjum ul. Kaliska 52 63-460 Nowe Skalmierzyce 062 762-13-71

 

 1. Agata Wasielewska (członek)
 2. Marta Ciesielska    (członek)
 3. Henryk Staszak    (członek)
 4. Hanna Gierz    (z-ca przewodniczącego)
 5. Paluch Stefania      (przewodniczacy)
 6. Renata Olejniczak  (członek)

 

SKŁAD OBOWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2  W  NOWYCH SKALMIERZYCACH

 

Szkoła Podstawowa ul. Okólna 8 63-460 Nowe Skalmierzyce 062 762-15-95


 
 1. Sylwia Stasiak  (członek)
 2. Jolanta Orzechowska (z-ca przewodniczącego)
 3. Beata Kurek  (członek)
 4. Lidia Maćkowiak  (członek)
 5. Ewelina Micuła (przewodniczący)
 6. Renata Łuczak  (członek)
 

SKŁAD OBOWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 3 W  SKALMIERZYCACH

 

Szkoła Podstawowa ul. Ostrowska 14 Skalmierzyce 63-460 Nowe Skalmierzyce 062 762-13-02

 
 1. Kamil  Pabiszczak   (członek)
 2. Marcin Orzechowski (przewodniczący)
 3. Weronika Litwa (członek)
 4. Krzysztof Kubica (członek)
 5. Krzysztof Sikora    (z-ca przewodniczącego)
 6. Ewelina Ziemniak   (członek)


 

SKŁAD OBOWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 4  W   BISKUPICACH OŁOBOCZNYCH

 

 Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 6 Biskupice Ołoboczne 63-460 Nowe Skalmierzyce 062 762-11-51

 
 1. Jan Sikora  (przewodniczący)
 2. Grzegorz Spaszewski  (członek)
 3. Mariusz Staszak  (członek)
 4. Kazimierz Strzelczyk   (z-ca przewodniczącego)
 5. Urszula Bednarczyk  (członek)
 6. Bożena Harbut-Samorzewska   (członek) 
 

 

SKŁAD OBOWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 5 W  OCIĄŻU

 

Zespół Szkół Ociąż ul. Szkolna 56 Fabianów 63-460 Nowe Skalmierzyce 062 762-21-16

 

 

 1. Michał Wasielewski (członek)
 2. Krzysztof Stolarek  (z-ca przewodniczącego)
 3. Sebastian Hyla  (członek)
 4. Patrycja Nowak (przewodniczący)
 5. Błażej Paluch (członek)
 6. Ilona Galewska  (członek)


SKŁAD OBOWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 6 W  KOTOWIECKU


Szkoła Podstawowa ul. Kaliska 4 Kotowiecko 63-460 Nowe Skalmierzyce 062 762-40-20

 
 1. Jerzy Bogacki (przewodniczący)
 2. Halina Woldańska  (członek)
 3. Krzysztof Budzik     (członek)
 4. Mateusz Gierz  (z-ca przewodniczącego)
 5. Michał Herbich  (członek)
 6. Lidia Wiatr   (członek)


SKŁAD OBOWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 7 W  DROSZEWIE

 

Szkoła Podstawowa Droszew 63-460 Nowe Skalmierzyce 062 762-40-04

 

 1. Agnieszka Błaszczyk  (przewodniczaca)
 2. Jadwiga Nowakowska (członek)
 3. Katarzyna Błaszczak   (członek)
 4. Krzysztof Pawlak  (z-ca przewodniczącego)
 5. Joanna Krzysztofczyk (członek)
 6. Magdalena Malczewska   (członek)


SKŁAD OBOWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 8 W  GOSTYCZYNIE

 

Szkoła Podstawowa Gostyczyna 63-460 Nowe Skalmierzyce 062 762-30-03

 
 1. Karol Bogacki (członek)
 2. Maria Szymańska (z-ca przewodniczącego)
 3. Józef Stępniak  (członek)
 4. Piotr Gierz  (przewoniczący)
 5. Piotr Gierz (członek)
 6. Patrycja Antczak    (członek)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (30/04/2010 09:45:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: (01/01/1970 01:00:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (14/06/2010 15:23:54)


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela