Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » 2019 » Ogłoszenie o przetargu

Lista wiadomości
Ogłoszenie o konkursie ofert
Wybór Podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce w 2019 roku
Ogłoszenie o przetargu
Wybór wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 7 października 2019r. do 26 czerwca 2020r.
Ogłoszenie o przetargu
Wybór wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.
Ogłoszenie o przetargu
Termomodernizacja budynku świetlicy w Śmiłowie wraz z zagospodarowaniem terenu (dotyczy wyłącznie zagospodarowania terenu )
Zapytanie ofertowe
Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok
Ogłoszenie o przetargu
Świetlica i jej otoczenie miejscem rekreacji, zabawy i wypoczynku w miejscowości Chotów. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Skalmierzyce.
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Kotowiecku
Ogłoszenie o przetargu
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Nowe Skalmierzyce, Boczków, Kurów
Otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie „działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Ogłoszenie o przetargu
Prace konserwatorskie przy elewacji, stolarce drzwiowej oraz okiennej zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach (Nowe Skalmierzyce, zabytkowy dworzec kolejowy z 1906 r., prowadzenie prac konserwatorskich przy elewacji zabytkowego dworca kolejowego)
Otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”
Ogłoszenie o przetargu
Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na cele przedszkola
Ogłoszenie o przetargu
UBEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa budynku szatniowego przy boisku w Biskupicach Ołobocznych
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Ogłoszenie o przetargu
Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Mączniki - przetarg II
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza III przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Ociąż
Ogłoszenie o przetargu
Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Mączniki
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa drogi gminnej ul. Jabłonkowa w Śliwnikach
Otwarty konkurs ofert
na realizację programów zdrowotnych w zakresie: 1. Profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2021 2. Profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom dla osób od 65 roku życia z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Okres realizacji programu 2019-2021.
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na Osiedlu Błonie w Nowych Skalmierzycach
Ogłoszenie o przetargu
Wybór wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz
Ogłoszenie o przetargu
Termomodernizacja budynku świetlicy w Śmiłowie wraz z zagospodarowaniem terenu ( dotyczy wyłącznie termomodernizacji )
Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego - Kompaktor TO - 18 B
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa ulicy Wiśniowej w Skalmierzycach
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Biskupicach Ołobocznych
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa drogi gminnej Węgry ul. Parkowa
Ogłoszenie o przetargu
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela