Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » 2017 » Wyniki przetargów

Lista wiadomości
Informacja z otwarcia ofert
Budowa świetlicy wiejskiej w Śliwnikach
Wynik przetargu
Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew
Wyniki przetargu
Przebudowa drogi gminnej w Kurowie – przetarg II
Wyniki przetargu
Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Śliwnikach – etap II
Wyniki przetargu
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trkusów
Wyniki przetargu
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej
Wynik przetargu
Wybór wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 1 września 2017r. do 30 czerwca 2018r.
Wyniki przetargu - unieważnienie procedury przetargowej
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach
Wynik przetargu
Przebudowa drogi gminnej w Kurowie
Wyniki przetargu - unieważnienie procedury przetargowej
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej – Etap I, Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trkusów – Etap II
Wyniki przetargu
Budowa świetlicy wiejskiej w Śliwnikach
Wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miedzianów oraz Droszew, obręb Droszew
Wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach
Wyniki przetargu
Termomodernizacja świetlicy w Biskupicach
Wyniki przetargu
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śmiłowie
Wyniki przetargu
Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego – Gimnazjum Nowe Skalmierzyce – przetarg II
Wyniki przetargu
Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego – Gimnazjum Nowe Skalmierzyce
Wyniki przetargu
Przebudowa drogi gminnej relacji Skalmierzyce, Osada – Biskupice Ołoboczne ul. Parcele
Wyniki przetargu
Przebudowa drogi gminnej ul. Dąbkowa w Skalmierzycach – przetarg II
Wyniki przetargu
Przebudowa ul. Szumiących Wierzb w Skalmierzycach
Wyniki przetargu
Przebudowa drogi gminnej Gałązki Wielkie - Miedzianów
Wyniki przetargu
Dotyczy zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Dąbkowa w Skalmierzycach
Wyniki przetargu
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Wyniki przetargu
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na wykonanie w cyklu trzy letnim (lata 2017 do 2019) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Wyniki przetargu
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz
Wynik przetargu
Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
Wynik przetargu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Ociąż
Wyniki przetargu
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na Przebudowę drogi gminnej ul. Klonowa i Boczna w Mącznikach
Wynik przetargu
Protokół z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela