Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » 2017 » Ogłoszenie o przetargu

Lista wiadomości
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa drogi gminnej ul. Podkocka w Skalmierzycach
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa drogi gminnej Biskupice Ołoboczne - Śliwniki
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa drogi gminnej Gałązki Wielkie - Miedzianów - Etap II
Ogłoszenie o przetargu
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych
Otwarty konkurs ofert
na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Śliwnikach – etap II
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa drogi gminnej w Kurowie - przetarg II
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew
Ogłoszenie o przetargu
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach
Ogłoszenie o przetargu
Wybór wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 1 września 2017r. do 30 czerwca 2018r.
Ogłoszenie o przetargu
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trkusów
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa drogi gminnej w Kurowie
Ogłoszenie o przetargu
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej
Ogłoszenie o przetargu
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej – Etap I, Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trkusów – Etap II
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego – Gimnazjum Nowe Skalmierzyce – przetarg II
Ogłoszenie o przetargu
Budowa świetlicy wiejskiej w Śliwnikach
Ogłoszenie o przetargu
Termomodernizacja świetlicy w Biskupicach
Ogłoszenie o przetargu
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śmiłowie
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego – Gimnazjum Nowe Skalmierzyce
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa drogi gminnej relacji Skalmierzyce, Osada – Biskupice Ołoboczne ul. Parcele
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miedzianów oraz Droszew, obręb Droszew
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa ul. Szumiących Wierzb w Skalmierzycach
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa drogi gminnej ul. Dąbkowa w Skalmierzycach – przetarg II
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa drogi gminnej Gałązki Wielkie - Miedzianów
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa drogi gminnej ul. Dąbkowa w Skalmierzycach
Ogłoszenie o przetargu
Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Ogłoszenie o przetargu
Wybór wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz
Ogłoszenie o przetargu
Wykonanie w cyklu trzy letnim (lata 2017 do 2019) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa i Boczna w Mącznikach


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela