Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » 2015 » Ogłoszenia o przetargu

Lista wiadomości
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości WĘGRY
Otwarty konkurs ofert
na realizację w 2016 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
Dostawa i montaż fabrycznie nowego pieca konwekcyjno - parowego z akcesoriami do budynku żłobka w Nowych Skalmierzycach
Ogłoszenie o przetargu
Dostawa i montaż fabrycznie nowego pieca konwekcyjno - parowego z akcesoriami do budynku żłobka w Nowych Skalmierzycach
Ogłoszenie o przetargu
Dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, wyposażenia kuchni, pralni , mebli, sprzętu AGD, laptopa , aparatu fotograficznego, radia z odtwarzaczem CD w związku z wyposażeniem budowanego żłobka
Ogłoszenie o przetargu
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Ogłoszenie o przetargu
Mała architektura przy budynkach komunalnych.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chotowie
Ogłoszenie o przetargu
Nowe Skalmierzyce: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gniazdów i Boczków.
Ogłoszenie o przetargu
Nowe Skalmierzyce: Wybór wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie, Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2015r. do 24 czerwca 2016r.
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa ul. Leśnej w Śliwnikach.
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa i rozbudowa budynku mieszczącego salę widowiskową w Nowych Skalmierzycach
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa drogi gminnej w Gałązkach Małych.
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa drogi gminnej w Gałązkach Wielkich
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miedzianów, Gałązki Wielkie, Gałązki Małe
Ogłoszenie o przetargu
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 36
Ogłoszenie o przetargu
Rozbudowa Publicznego Przedszkola Nr 1 Jarzębinka o żłobek gminny
Ogłoszenie o przetargu
Remont elewacji z wykonaniem izolacji poziomej ścian fundamentowych systemem HW przy zastosowaniu blachy chromowo- niklowej budynku mieszkalnego w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 2 i remont elewacji budynku mieszkalnego w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 4.
Ogłoszenie o przetargu
Wybór wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania na basenie Delfin w Ostrowie Wielkopolskim
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa ulicy Kępina w Trkusowie
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa ulicy Krótkiej i Kamiennej w Nowych Skalmierzycach wraz z kanalizacją - etap II
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w CHOTOWIE.
Ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy i kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w BOCZKOWIE, BISKUPICACH OŁOBOCZNYCH I NOWYCH SKALMIERZYCACH.
Ogłoszenia o przetargu
Remonty dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Ogłoszenie o przetargu
Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Ociążu


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela