Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Ogłoszenia o przetargu

Lista wiadomości
Otwarty konkurs ofert
na realizację w 2014 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 251029-2013 z dnia 2013-11-25 r.
Ogłoszenie o przetargu- MGOPS
Przedmiotem zamówienia jest dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce.
Otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku.
Ogłoszenie o przetargu
Dostawa samochodu 9-cio osobowego typu Bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim dla Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny
Ogłoszenie o przetargu
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 01-11-2013r do 30-04-2016r - REJON IV
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowych Skalmierzycach, Skalmierzycach, Boczkowie i Lezionie
Ogłoszenie o przetargu
Nowe Skalmierzyce: Wykonanie w cyklu trzy letnim (lata 2014 do 2016) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Ogłoszenie o przetargu
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Ogłoszenie o przetargu- przedszkole
Przebudowa i rozbudowa publicznego przedszkola nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy 29 Grudnia i ulicy Mostowej w Nowych Skalmierzycach
Ogłoszenie o przetargu
Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Biskupicach Ołobocznych
Ogłoszenie o przetargu- MGOPS
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie systemowym: Nowe umiejętności szansą na sukces w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłoszenie o przetargu
Dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 2 września 2013r. do 27 czerwca 2014r.
Ogłoszenie o przetargu - MGOPS
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie systemowym Nowe umiejętności szansą na sukces w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Ogłoszenie o przetargu - MGOPS
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie systemowym: Nowe umiejętności szansą na sukces w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa drogi gminnej w Miedzianowie
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa drogi gminnej w Gałązkach Wielkich
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa ul. Bankowej w Skalmierzycach.
Ogłoszenie o przetargu
Przebudowa ul. Parkowej w Ociążu.
Ogłoszenie o przetargu
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie systemowym: Nowe umiejętności szansą na sukces w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Ogłoszenie o przetargu
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gostyczynie
Ogłoszenie o przetargu
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chotów
Ogłoszenie o przetargu
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie systemowym pt.: Nowe umiejętności szansą na sukces w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Ogłoszenie o przetargu
Modernizacja świetlicy w Trkusowie
Ogłoszenie o przetargu
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Droszewie
Ogłoszenie o przetargu
Utwardzenie odcinka drogi gminnej na nowym osiedlu w Mącznikach
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ogłasza drugi, trzeci i kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w NOWYCH SKALMIERZYCACH, SKALMIERZYCACH, BOCZKOWIE I LEZIONIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - szkolenia i kursy
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie systemowym pt.: Nowe umiejętności szansą na sukces w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Nowe Skalmierzyce: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce - etap IV, zadanie 2, część 4, ul. kaliska i Tartakowa
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Budowa chodnika na ul. Kasztanowej w Kotowiecku
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przebudowa ul. Narutowicza w Nowych Skalmierzycach
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przebudowa drogi gminnej Strażacka w Skalmierzycach
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przebudowa drogi gminnej ul. Zabłocko w m. Węgry
Ogłoszenie o zamówieniu
Dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania na basenie Delfin w Kaliszu
Ogłoszenie o zamówieniu
Przebudowa budynku remizy oraz dróg Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalmierzycach
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w latach 2013-2014
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ogłasza pierwszy, drugi oraz trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w NOWYCH SKALMIERZYCACH, SKALMIERZYCACH, BOCZKOWIE I LEZIONIE.


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela