Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Ogłoszenia o przetargu

Lista wiadomości
Przetarg nieograniczony
dożywianie w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce
Przetarg nieograniczony
zakup infokiosku
Przetarg nieograniczony na
budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Śliwniki Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce – część II”
Przetarg nieograniczony
dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoria
Przetarg nieograniczony
„Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 01-11-2010r do 30-04-2013r”
Przetarg nieograniczony
przetarg nieograniczony na wybór dostawcy posiłków dla uczniów
Przetarg nieograniczony
„Przebudowa ulic Okólna, Szkolna i 25-go Stycznia w Nowych Skalmierzycach"
Przetarg nieograniczony
„Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 01-11-2010r do 30-04-2013r"
Przetarg nieograniczony
na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Przetarg nieograniczony
„Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Powstańców Wlkp. do ul. Jabłońskiego w Skalmierzycach"
Przetarg nieograniczony
na wybór "kierownika projektu" do zarządzania projektem pn. liczby rządzą światem realizowanym w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Przetarg nieograniczony na
Przebudowa chodnika na ul. 29-go Grudnia w Nowych Skalmierzycach
Przetarg nieograniczony
Przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla początkujących i średniozaawansowanych
Przetarg nieograniczony
Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Otwarty konkurs ofert
na realizację w 2010 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Przetarg nieograniczony
na przeprowadzenie warsztatów: a) trening facylitacyjny b) trening twórczości - kreowanie innowacyjności
Przetarg nieograniczony
na zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach dostawa urządzeń skate parku
Przetarg nieograniczony
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej ( przetarg nieograniczony ) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do gimnazjum w Nowych Skalmierzycach i szkoły podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2010r. do 24 czerwca 2011r.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Miedzianowie, obręb Droszew, Mącznikach i Lezionie. Przetarg odbędzie się w dniu
Udzielenie zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowice
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej ul. Środkowa w Biskupicach Ołobocznych
Sprzedaż nieruchomości
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Mącznikach i Lezionie.
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
„Przeprowadzenie warsztatów: obsługa trudnego klienta”
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
„Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych: postępowanie administracyjne, ochrona danych osobowych, prawo zamówień publicznych”
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
Remont i modernizacja budynku remizy OSP Skalmierzyce oraz instalacja oœświetlenia tylnej œściany remizy OSP
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
„Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Nowych Skalmierzycach ETAP II odcinek od Cmentarza do działek"
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
„Przebudowa drogi gminnej ul. Jabłonkowa w Kotowiecku"
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
„Przebudowa dróg gminnych na Oś. Dąbek w Skalmierzycach ETAP II ul. Witosa oraz 24-go Stycznia"
Otwarty konkurs ofert
na realizację w 2010 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela