Wyszukiwarka:

Uchwała nr XLVI.372.2017 z dnia 28 lutego 2018 r.

Uchwała nr XLVI.372.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad oraz określenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
Pobierz uchwałę i załączniki w formacie PDF

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Natalia Stempin (02/03/2018 10:05:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Natalia Stempin (02/03/2018 10:11:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Natalia Stempin (02/03/2018 10:11:27)
Lista wiadomości
Uchwała nr XLVI.374.2017 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
Uchwała nr XLVI.373.2017 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała nr XLVI.372.2017 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad oraz określenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
Uchwała nr XLVI.371.2017 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie nadania statutu Żłobkowi Gminnemu w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała nr XLVI.370.2017 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie podziału Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Uchwała nr XLVI.369.2017 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XLV.368.2017 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
Uchwała nr XLV.367.2017 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018rok.
Uchwała nr XLV.366.2017 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2018-2026.
Uchwała nr XLV.365.2017 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XL.304.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 15 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trkusów.
Uchwała nr XLV.364.2017 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego".
Uchwała nr XLV.363.2017 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Droszewie w 2018 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała nr XLV.362.2017 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu w 2018 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała nr XLV.361.2017 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsku - Katolickiej pod wezwaniem Św. Bartłomieja Apostoła w Biskupicach Ołobocznych w 2018 r. na prace remontowo - konserwatorskie prze zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała nr XLV.360.2017 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Uchwała nr XLV.359.2017 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
Uchwała nr XLV.358.2017 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII.245.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XLV.357.2017 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Ociąż.
Uchwała nr XLV.356.2017 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XLV.355.2017 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2023".


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela