Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Uchwała nr XXXVI.280.2017 z dnia 31 maja 2017 6.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
Uchwała nr XXXVI.279.2017 z dnia 31 maja 2017 6.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2026.
Uchwała nr XXXVI.278.2017 z dnia 31 maja 2017 6.
w sprawie zmiany nazwy ulicy Janka Krasickiego na ulicę Ignacego Krasickiego w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XXXVI.277.2017 z dnia 31 maja 2017 6.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w Biskupicach Ołobocznych.
Uchwała nr XXXVI.276.2017 z dnia 31 maja 2017 6.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Śliwnikach.
Uchwała nr XXXVI.275.2017 z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XXXV.274.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
Uchwała nr XXXV.273.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2026.
Uchwała nr XXXV.272.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Odolanów.
Uchwała nr XXXV.271.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały XXXI.231.2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce".
Uchwała nr XXXV.270.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2023".
Uchwała nr XXXV.269.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego".
Uchwała nr XXXV.268.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV.254.2017 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
Uchwała nr XXXV.267.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała nr XXXV.266.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała nr XXXV.265.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała nr XXXV.264.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XXXV.263.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji: Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Uchwała nr XXXIV.262.2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu w 2017 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała nr XXXIV.261.2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu w 2017 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała nr XXXIV.260.2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach w 2017 r. na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała nr XXXIV.259.2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
Uchwała nr XXXIV.258.2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2026.
Uchwała nr XXXIV.257.2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XXXIV.256.2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę i Miasta nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XXXIV.255.2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - prawo oświatowe.
Uchwała nr XXXIV.254.2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
Uchwała nr XXXIV.253.2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Biskupicach Ołobocznych.
Uchwała nr XXXIV.252.2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XXXIII.251.2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
Uchwała nr XXXIII.250.2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie p.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego".
Uchwała nr XXXIII.249.2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/84/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 grudnia 2003 r.
Uchwała nr XXXIII.248.2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Droszewie w 2017 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała nr XXXIII.247.2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie powierzania uprawnień Burmistrzowi Gminy i Miasta
Uchwała nr XXXIII.246.2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 r.
Uchwała nr XXXIII.245.2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała nr XXXIII.244.2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.
Uchwała nr XXXIII.243.2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - prawo oświatowe.
Uchwała nr XXXIII.242.2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Droszew.
Uchwała nr XXXIII.241.2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XXXII.240.2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
Uchwała nr XXXII.239.2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2026.
Uchwała nr XXXII.238.2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XXXII.237.2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela