Wyszukiwarka:

Uchwała nr XLI/310/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.
Uchwała nr XLI/310/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr VI/48/2011 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce...

Pobierz uchwałę i załączniki w formacie PDF
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Aleksander Liebert (18/03/2014 10:07:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Aleksander Liebert (18/03/2014 10:07:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Aleksander Liebert (18/03/2014 10:07:48)
Lista wiadomości
Uchwała nr III.19.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
Uchwała nr III.18.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
Uchwała nr III.17.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2015-2021
Uchwała nr III.16.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie dopłaty do taryfy WPK Spółka z o.o. w Skalmierzycach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała nr III.15.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015
Uchwała nr III.14.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2015
Uchwała nr III.13.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
Uchwała nr II.12.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
Uchwała nr II.11.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji stosowanych w wymiarze podatku rolnego od 2015 roku
Uchwała nr II.10.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji stosowanych w wymiarze podatku od nieruchomości od 2015 roku
Uchwała nr II.9.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położnej w Nowych Skalmierzycach, od Polskich Kolei Państwowych S.A.
Uchwała nr II.8.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr II.7.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chotów
Uchwała nr II.6.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Biskupice Ołoboczne
Uchwała nr II.5.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boczków
Uchwała nr II.4.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała nr I.3.2014 z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru przewodniczących oraz ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr I.2.2014 z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr I.1.2014 z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr L/380/2014 z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
Uchwała nr L/379/2014 z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
Uchwała nr L/378/2014 z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2015 rok
Uchwała nr L/377/2014 z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
Uchwała nr L/376/2014 z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2015
Uchwała nr L/375/2014 z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na "bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na odcinku w miejscowości Biskupice w gminie Nowe Skalmierzyce"
Uchwała nr L/374/2014 z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok
Uchwała nr L/373/2014 z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu programu profilaktycznego realizowanego w 2015 roku, dotyczącego szczepień dzieci urodzonych w roku 2013 zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przeciw pneumokokom
Uchwała nr L/372/2014 z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała nr L/371/2014 z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Trkusów
Uchwała nr L/370/2014 z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach
Uchwała nr L/369/2014 z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności położonego na niej budynku dworca kolejowego w Nowych Skalmierzycach, od Polskich Kolei Państwowych S.A.
Uchwała nr XLIX/368/2014 z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
Uchwała nr XLIX/367/2014 z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2014-2021
Uchwała nr XLIX/366/2014 z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowych
Uchwała nr XLIX/365/2014 z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w Głóskach
Uchwała nr XLIX/364/2014 z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego przy ulicy Podkockiej w Skalmierzycach
Uchwała nr XLIX/363/2014 z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Uchwała nr XLIX/362/2014 z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Nowych Skalmierzycach
Uchwała nr XLIX/361/2014 z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowskiego zadania publicznego polegającego na wykonaniu projektu budowlanego i przebudowie drogi powiatowej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała nr XLIX/360/2014 z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez GiM Nowe Skalmierzyce porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Uchwała nr XLIX/359/2014 z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/172/2012 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr XLVIII/358/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
Uchwała nr XLVIII/357/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2014-2021
Uchwała nr XLVIII/356/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie uchylenia Uchwały nr XLIV/333/2014 r. Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Ociążu
Uchwała nr XLVIII/355/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z miastem Causeni, Republika Mołdawii
Uchwała nr XLVIII/354/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Uchwała nr XLVIII/353/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Uchwała nr XLVII/352/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
Uchwała nr XLVII/351/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Kurka na działanie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dotyczącej toku postępowania przy wydawaniu zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.
Uchwała nr XLVII/350/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
w sprawie uchwalenia nazwy ulica Kaliska w miejscowości Skalmierzyce.
Uchwała nr XLVII/349/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
w sprawie uchwalenia nazwy ulica Wierzbowa w miejscowości Biskupice Ołoboczne.
Uchwała nr XLVI/348/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok.
Uchwała nr XLVI/347/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2014-2021.
Uchwała nr XLVI/346/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XLV/345/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Ostrowskiego w sprawie podziału Powiatu Ostrowskiego na okręgi wyborcze
Uchwała nr XLV/344/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok.
Uchwała nr XLV/343/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2013 rok.
Uchwała nr XLV/342/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trkusów.
Uchwała nr XLV/341/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XLV/340/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu programu profilaktycznego realizowanego w 2014 roku...
Uchwała nr XLV/339/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Nowy program - nowe szanse"...
Uchwała nr XLV/338/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie absolutorium dla burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XLV/337/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2013.
Uchwała nr XLIV/336/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
Uchwała nr XLIV/335/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na odcinku w miejscowości Biskupice, w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XLIV/334/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Uchwała nr XLIV/333/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Ociążu
Uchwała nr XLIV/332/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Dolina Prosny i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr XLIV/331/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
Uchwała nr XLIII/330/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej miejscowości Czachory, obręb Kościuszków gm. Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XLIII/329/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej miejscowości Czachory, obręb Kościuszków gm. Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XLIII/328/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej miejscowości Czachory, obręb Kościuszków gm. Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XLIII/327/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej miejscowości Czachory, obręb Kościuszków gm. Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XLIII/326/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej miejscowości Czachory, obręb Kościuszków gm. Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XLIII/325/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok.
Uchwała nr XLIII/324/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na remoncie drogi nr 53021P..."
Uchwała nr XLIII/323/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.
Uchwała nr XLIII/322/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XLII/321/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Śliwnikach
Uchwała nr XLII/320/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok.
Uchwała nr XLII/319/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2014-2021.
Uchwała nr XLII/318/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.
Uchwała nr XLII/317/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego".
Uchwała nr XLII/316/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 roku.
Uchwała nr XLII/315/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Fabianowie
Uchwała nr XLII/314/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XLI/313/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
Uchwała nr XLI/312/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała nr XLI/311/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
Uchwała nr XLI/310/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr VI/48/2011 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce...
Uchwała nr XLI/309/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Droszewie w 2014 roku...
Uchwała nr XLI/308/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie odwołania reprezentanta Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w Zgromadzeniu Związku Gmin Prosna
Uchwała nr XLI/307/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Droszewie.
Uchwała nr XLI/306/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała nr XLI/305/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XLI/304/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze...
Uchwała nr XLI/303/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce "Dożywianie dzieci i uczniów" na lata 2014-2020.
Uchwała nr XLI/302/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania...
Uchwała nr XLI/301/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela