Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr XXXIX/230/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 października 2006 roku

Uchwała Nr XXXIX/230/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie : zawarcia aneksu do porozumienia międzygminnego z dnia 30.04.2004 r.pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski , Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzie, Gminą i Miastem Raszków i Gminą i Miastem Nowe Skalmierzycew sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski realizacji drugiegoetapu ,, Budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt,, w Wysocku Wielkim, Gmina Ostrów Wielkopolski.

          Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 12 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku osamorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr. 142 , poz. 1591 zezmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1

Zawrzeć aneks do porozumienia międzygminnego z dnia 30.04.2004 pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzie, Gminą i Miastem Raszków i Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski realizacji drugiego etapu ,, Budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim, Gmina Ostrów Wielkopolski, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/230/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Inwestycja pt. ,, Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim ,, podzielona została na dwa etapy. W dniu 16.08.2006 roku zakończono budowę pierwszego etapu. Schronisko zostało oddane do użytku w dniu 01.09.2006 roku. Drugi etap realizacji inwestycji obejmuje wykonanie ogrodzenia wybiegu dla zwierząt, zakup i umieszczenie kolejnych 25 szt. boksów dla zwierząt , zakup samochodu dla potrzeb schroniska oraz wykonanie oświetlenia terenu. Planowany koszt realizacji drugiego etapu wynosi 220.000,00 zł. Udział Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wynosi 21.120,00 zł.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (09/01/2007 14:46:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (09/01/2007 14:47:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (09/01/2007 14:47:49)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela