Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr I/3/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 listopada 2006 roku.

Uchwała Nr I/3/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 27 listopada 2006 roku.

w sprawie wyboru przewodniczących oraz ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z § 16 ust. 1, 67 ust. 1 i 2 oraz 81 ust. 1 i 2 uchwały nr II/5/02 w sprawie Statutu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 16.12.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2003r. Nr 13 poz. 231) uchwala się co następuje :

§ 1.

Powołuje się następujących przewodniczkach komisji:

 • Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego - Brzeziński Marian,
 • Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej - Pussak Ewa,
 • Komisji Rewizyjnej - Stasiak Józef,
 • Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Strzyż Józef ,
 • Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej, Budownictwa, Prawa i Porządku Publicznego - Cierniak Stanisław

§ 2

Ustala się następujące składy osobowe stałych komisji Rady:

I. Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 1. Brzeziński Marian – przewodniczący
 2. Brucki Tomasz - członek
 3. Strzyż Józef - członek
 4. Gmerek Arkadiusz - członek
 5. Marciniak Józef – członek

II. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

 1. Pussak Ewa - przewodnicząca
 2. Walczak Małgorzata- członek
 3. Brucki Tomasz - członek
 4. Pływaczyk Andrzej - członek
 5. Marian Brzeziński - członek

III. Komisji Rewizyjnej:

 1. Stasiak Józef - przewodniczący
 2. Gmerek Arkadiusz - członek
 3. Sitek Mieczysław - członek
 4. Pussak Ewa -- członek
 5. Cierniak Stanisław - członek

IV. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Strzyż Józef – przewodniczący
 2. Pływaczyk Andrzej - członek
 3. Kasprzak Ignacy - członek
 4. Świec Grzegorz - członek
 5. Sitek Mieczysław – członek

V. Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej, Budownictwa, Prawa i porządku Publicznego

 1. Cierniak Stanisław – przewodniczący
 2. Marciniak Józef – członek
 3. Gierz Tadeusz – członek
 4. Stasiak Józef – członek
 5. Walczak Małgorzata – członek

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka/

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (09/01/2007 12:44:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (09/01/2007 15:07:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (09/01/2007 15:07:21)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela