Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr XXXV/215/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2006 roku

Uchwała Nr XXXV/215/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 kwietnia 2006 roku

w sprawie dofinansowania zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Nowych Skalmierzycach.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 o Policji Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

W budżecie na rok 2006 przeznacza się kwotę 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Nowych Skalmierzycach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/ 215 /06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 kwietnia 2006 roku

         Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wlkp przy piśmie 14 lutego 2006 roku przekazała informację o zasadach zakupu pojazdów ze środków wspólnych Policji i władz lokalnych. Obowiązuje zasada 50 % wpłaty wartości pojazdu tj. 30.000,00 zł na radiowóz oznakowany. Biorąc pod uwagę obszar naszej gminy oraz to, że użytkowany przez Policję w Nowych Skalmierzycach samochód jest zniszczony, stary i nieekonomiczny, dofinansowanie zakupu jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (21/07/2006 14:46:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (21/07/2006 14:46:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (21/07/2006 14:46:29)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela