Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr XXXVI/223/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 czerwca 2006 roku

Uchwała Nr XXXVI/223/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 6 czerwca 2006 roku

w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.

             Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm. ) oraz § 4 ust. 2 i 3 uchwały Rady Gminy i Miasta Nr XXXVII/209/94 z dnia 6 maja 1994 roku w sprawie ustalenia odznaki – medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej” uchwala się co następuje:

§ 1.

Medal „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej” nadaje się Panu Edwardowi Walczakowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXXVI/223/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 6 czerwca 2006 roku.

           Zgodnie z § 4 pkt 3 uchwały nr XXXVII/209/94 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 maja 1994 roku ze zmianami medal „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej” nadaje Rada Gminy i Miasta na wniosek Kapituły Medalu. W wyznaczonym terminie wpłynął jeden wniosek. W myśl § 6 pkt.6 cyt. wyżej uchwały Przewodniczący Kapituły zwołał posiedzenie Kapituły, na którym jej członkowie pozytywnie zaopiniowali wniosek i skierowali go pod obrady Rady.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (25/07/2006 12:08:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (25/07/2006 12:09:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (25/07/2006 12:08:57)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela