Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr I/2/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 listopada 2006 roku.

Uchwała Nr I/2/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 27 listopada 2006 roku.

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

          Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z § 17 ust 2 uchwały nr II/5/02 w sprawie Statutu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 16.12.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2003r. Nr 13 poz. 231) uchwala się co następuje :

§ 1.

Rada Gminy i Miasta postanawia dokonać wyboru 1 wiceprzewodniczącego.

§ 2.

W wyniku tajnego głosowania wiceprzewodniczącym Rady Gminy i Miasta został wybrany: Józef Marciniak.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (09/01/2007 12:23:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (09/01/2007 12:24:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (09/01/2007 12:23:49)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela