Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr XXXIII/211/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 lutego 2006 roku

Uchwała Nr XXXIII/211/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 24 lutego 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odznaki – medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXVIII/209/94 z dnia 6 maja 1994 roku w sprawie ustalenia odznaki – medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej” zmienionej uchwałą nr XII/71/95 roku z dnia 9 czerwca 1995 roku § 6 otrzymuje brzmienie:

„Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wszystkim osobom fizycznym zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz osobom prawnym mającym siedzibę na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia każdego roku, w którym przyznaje się medal.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (09/03/2006 08:39:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (09/03/2006 08:39:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (09/03/2006 08:39:23)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela