Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr XXXVI /221/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 czerwca 2006 roku

Uchwała Nr XXXVI /221/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 6 czerwca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005 Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

          Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku, Dz.U. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2005 obejmujące:

  1. Bilans o sumie bilansowej  2.648,46 zł
  2. Rachunek zysków i strat za okres od 01-01-2005 roku do 31-12-2005 roku – wykazujący stratę netto o wysokości 2.985,77 zł
  3. Objaśnienia i informacje dodatkową informację do sprawozdania za rok 2005 

§ 2

 Strata netto w wysokości 2/985,77 zostanie pokryta funduszem instytucji kultury.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI /221 /06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 6 czerwca 2006 roku

         Podjęcie przedmiotowej uchwały będzie formalnym spełnieniem postanowień art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. W roku obrotowym 2005 biblioteka otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 132.000,00 zł oraz dotację z Ministerstw Kultury w wysokości 5.930,00 zł. Przychody ze sprzedaży usług dostępu do Internetu wyniosła 1.514,00 zł. Pozatym biblioteka otrzymała darowizny rzeczowe o wartości 1.561,00 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31-12-2005 roku wynosi 73,46 zł.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (04/12/2006 11:58:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (04/12/2006 11:59:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (04/12/2006 11:58:03)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela