Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 listopada 2006 roku.

Uchwała Nr I/1/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 27 listopada 2006 roku.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

          Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z § 17 ust. 2 uchwały nr II/5/02 w sprawie Statutu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6.12.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2003r. Nr 13, poz. 231) stwierdza się co następuje :

§ 1.

W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce został wybrany Kazimierz Sipka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta w Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (09/01/2007 12:30:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (09/01/2007 12:30:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (09/01/2007 12:30:12)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela