Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXXI/187/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 listopada 2005 roku

Uchwała Nr XXXI/187/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 25 listopada 2005 roku

w sprawie: najmu komunalnego lokalu użytkowego w Skalmierzycach prz ulicy Podkockiej nr 3 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej przez Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej „ Uśmiech Serca „ s.c. Skalmierzyce, ul. Podkocka 3 reprezentowany przez Kierownika lek. med. Henryka Nowickiego.

          Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami postanawia się co następuje :

§ 1

Wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu na czas określony od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2011 roku lokalu użytkowego o powierzchni 360,60 m2 / 329,45 m2 parter, 31,15 m2 piwnice / w budynku nr 3 w Skalmierzycach przy ulicy Podkockiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespołowi Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej „ Uśmiech Serca „ s.c. Skalmierzyce, ul. Podkocka 3 reprezentowany przez Kierownika lek. med. Henryka Nowickiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXI/187/05
z dnia 25 listopada 2005 roku

w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego w Skalmierzycach przy ulicy Podkockiej nr 3 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej przez Niepubliczy Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej „ Uśmiech Serca „ s.c. Skalmierzyce, ul. Podkocka 3 reprezentowany przez Kierownika lek. med. Henryka Nowickiego.

          Rozwiązanie umowy najmu nr 12/04 z dnia 11.10.2004 roku i zawarcie nowej umowy wiążącej strony od 1.01.2006 roku do 31.12.2011 roku za porozumieniem stron jest niezbędne z uwagi na ubieganie się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na rozbudowę i modernizację budynku. Dotychczasowa umowa zawarta jest na okres trzech lat. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie jednym z warunków jest przedłożenie umowy zawartej na okres nie krótszy niż pięć lat.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (30/11/2005 12:28:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (30/11/2005 12:28:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (30/11/2005 12:28:16)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela