Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXXI/ 194 /05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 listopada 2005 roku.

Uchwała Nr XXXI/ 194 /05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 25 listopada 2005 roku.

w sprawie: pomocy finansowej dla powiatu na budowę chodnika w Kotowiecku.

          Na podstawie art. 111 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 25 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy i Miasta na rok 2005 przeznacza się kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy zł) na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej w Kotowiecku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/ 194 /05
z dnia 25 listopada 2005 roku.

          Na realizowaną przez służby drogowe Powiatu Ostrowskiego budowę chodnika przy drodze powiatowej w Kotowiecku przeznacza się kwotę 10.000,00 zł na pomoc w wykonaniu tego zadania.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (30/11/2005 12:15:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (30/11/2005 12:15:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (30/11/2005 12:15:43)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela