Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała nr XXVII/172/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 maja 2005 roku

Uchwała nr XXVII/172/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 27 maja 2005 roku

w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.

           Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm. ) oraz § 4 ust. 2 i 3 uchwały Rady Gminy i Miasta Nr XXXVII/209/94 z dnia 6 maja 1994 roku w sprawie ustalenia odznaki – medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej” uchwala się co następuje:

§ 1.

Medal „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej” nadaje się:

  1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkowie,
  2. Księdzu kan. Ludomirowi Dzięciołowskiemu,
  3. Jerzemu Wojtczakowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (11/10/2005 13:34:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (11/10/2005 13:34:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (11/10/2005 13:34:32)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela