Wyszukiwarka:

Rok 2005

Uchwała Nr XXXI/193/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 listopada 2005 roku.

Uchwała Nr XXXI/193/05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 25 listopada 2005 roku.

W sprawie: dofinansowania zakupu podnośnika dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp.

         Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 166 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

W budżecie na rok 2005 przeznacza się kwotę 15.200,00 zł (piętnaście tysięcy dwieście zł) na dofinansowanie zakupu podnośnika dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/ 193 /05
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 25 listopada 2005 roku.

         Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp swym zasięgiem obejmuje również teren Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Wobec braku odpowiedniego sprzętu jakim jest podnośnik dofinansowanie jego zakupu jest w pełni uzasadnione. Pozwala na to zarówno art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 ze zmianami) jak również art. 18 b ustawy z 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 roku Nr 147 poz. 1230 ze zmianami).

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (30/11/2005 11:31:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (30/11/2005 11:31:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (30/11/2005 11:31:45)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela