Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała nr XXIII/144/04 roku Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2004r

Uchwała nr XXIII/144/2004r
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2004r

w sprawie : ustalenia opłat za umieszczenie tablic informacyjnych oraz reklam na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

          Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r nr 142 poz.1591 – jednolity tekst z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej Dz.U z 1997r Nr 9, poz. 43 ze zmianami Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę opłat za umieszczenie tablic informacyjnych i reklam na nieruchomościach stanowiących własność Gminy w wysokości 2,0 zł (brutto) za 1,0 m2 powierzchni reklamy w stosunku miesięcznym.

§ 2

Uchyla się Uchwałę Nr XI / 68 /91 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 21 czerwca 1991r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01-01-2005r

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka 

 

 U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr XXIII/ 144 / 04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 30 grudnia 2004r

w sprawie : ustalenia opłat za umieszczenie reklam na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

         Uchwała reguluje wysokość opłat za umieszczenie tablic informacyjnych oraz reklam na budynkach oraz gruntach stanowiących własność lub będących w posiadaniu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (11/01/2005 12:19:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (11/01/2005 12:20:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (11/01/2005 12:20:08)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela