Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XXII/140/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 listopada 2004 roku

 

Uchwała Nr  XXII/140/04 
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z dnia 26 listopada 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kościuszkowie

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,w związku z art. 37, ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm. /

uchwala się co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kościuszkowie, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 213,278,279, o łącznej pow. 1,62 ha,zapisanej w KW 73250, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/140/04 
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z dnia 26 listopada 2004 roku

         Działki nr 213,278,279,położone w Kościuszkowie, stanowiące własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,, wykazane do sprzedaży, wykorzystywane są rolniczo. Gmina dopiero w ostatnim okresie uzyskała do nich tytuł prawny. Wcześniej stanowiły one własność Skarbu Państwa, mając status tzw. gruntów szkolnych.

           W związku z zainteresowaniem rolników przystępuje się do procedury ich zbycia w trybie przetargowym. Pozyskane w ten sposób środki zasilą budżet Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (01/12/2004 14:50:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (01/12/2004 14:51:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (01/12/2004 14:50:49)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela