Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XX / 123/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 września 2004 roku


Uchwała Nr XX / 123/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 24 września 2004 roku

w sprawie wniesienia aportem działki o nr 29/1 i objęcia nowych udziałów w Wielobranżowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. w Skalmierzycach

         Na podstawie art. 18, ust. 2. pkt 9, lit. g Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

Wnieść w formie aportu do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Skalmierzycach na poczet kapitału zakładowego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 29/1 , dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą KW nr 73259.

§ 2

W zamian za wniesiony aport objąć w podwyższonym kapitale zakładowym 104 udziały po 500,- zł. każdy na ogólną wartość 52.000,- zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

 

Uzasadnieni
do uchwały nr XX / 123 / 04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 24.09.2004 r.

Wniesienie określonej w uchwale działki i objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale ma na celu wyposażenie WPK Spółka z o. o w nieruchomość niezbędną dla nowej lokalizacji miejskiego targowiska. Prowadzenie targowiska będzie nową działalnością gospodarczą spółki. Urządzenie oraz wybudowanie niezbędnych środków trwałych dokona spółka. Spółka będzie w przyszłości inkasentem opłaty targowej. Rynkowa wartość nieruchomości wynosi 52.300,- zł.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (24/11/2004 11:05:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (24/11/2004 11:05:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (24/11/2004 11:05:13)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela