Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XVII/106/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2004 roku


Uchwała Nr XVII/106/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie uzupełnienia składu Kapituły Medalu Za Zasługi Dla Ziemi Skalmierzyckiej.

          Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001roku, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 5 punkt 1 Uchwały Nr XXXVII/209/94 z dnia 6 maja 1994 r. Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ze zmianami uchwala się co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Kazimierza Gabisia na członka Kapituły Medalu Za Zasługi Dla Ziemi Skalmierzycakiej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do chwały Nr XVII/106/2004

w sprawie uzupełnienia składu Kapituły Medalu za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej

         Na podstawie § 5 pkt. 1 uchwały Rady Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach nr XXXVII/209/94 z dnia 6 maja 1994 roku ze zmianami Kapitułę tworzą przewodniczący i sześciu członków. Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący Rady Gminy i Miasta, na którego wniosek Rada wybiera pozostałych członków. W związku ze śmiercią jednego z członków Kapituły, należy uzupełnić jej skład do wymaganej liczby.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (13/05/2004 11:26:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (13/05/2004 11:26:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (13/05/2004 11:26:36)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela