Wyszukiwarka:

Rok 2004

Uchwała Nr XV/90/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 lutego 2004 roku


Uchwała
Nr XIV/90/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 12 lutego 2004 roku.

w sprawie uchwałenia programu gospodarczego do realizacjoi w roku budzetowym 2004.

          Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz.1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchyla się program gospodarczy do realizacji w roku budżetowym 2004 w brzmieniuzałącznika do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 § 3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjecia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (01/03/2004 09:16:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (01/03/2004 09:27:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (01/03/2004 09:27:25)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela