Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie nr RG.120.1.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmiany zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej pracownikom Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.120.5.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 16 września 2019 r.
w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.120.5.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 16 września 2019 r.
w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.120.4.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr ROiSO.120.5.2018 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia polityki ochrony danych osobowych i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych.
Zarządzenie nr ROiSP.120.3.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji Systemu Monitorowania Wizyjnego na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.120.2.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadku udzielenia informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Zarządzenie nr ROiSP.120.1.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zatrudnionych na stanowiskach robotnik gospodarczy wykonujący prace porządkowe i pielęgnacyjne zieleni na terenie gminy i miasta.


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela