Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie nr ROiSP.120.7.2018 z dnia 14 grudnia 2018 r
w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.120.6.2018 z dnia 11 października 2018 r
w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr RG.120.1.2018 z 9 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych oraz określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSO.120.5.2018 z dnia 5 lipca 2018 r
w sprawie ustalenia polityki ochrony danych osobowych i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych.
Zarządzenie nr ROiSO.120.4.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r
w sprawie powołania Komisji Konkursowej której zadanie jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.120.3.2018 z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.120.2.2018 z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jego zastępcy oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji w sieci informatycznej i teleinformatycznej w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.120.1.2018 z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela