Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr ROiSO.120.5.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za święto przypadające w sobotę
Zarządzenie Nr ROiSO.120.4.2017 z dnia 19 lipca 2017 r.
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za święto przypadające w sobotę
Zarządzenie Nr ROiSO.120.3.2017 z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych jednostek Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr RG.120.1.2017 z 20 kwietnia 2017 roku
w sprawie zapewnienia pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktycznej opieki zdrowotnej
Zarządzenie Nr ROiSO.120.2.2017 z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie zmiany w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie Nr ROiSO.120.1.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela