Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie nr ROiSP.0050.133.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 14 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2031.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.132.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 12 listopada 2019 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego (garaż) o powierzchni użytkowej 14,8 m2 w Nowych Skalmierzycach przy ul. Tadeusza Kościuszki 16 - Panu Hieronimowi Rasik (...)
Zarządzenie nr ROiSP.0050.131.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 7 listopada 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.130.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 4 listopada 2019 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu oceny oraz negocjacji ofert na wybór Podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce w 2019 roku.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.129.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 października 2019 r.
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.128.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 października 2019 r.
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.127.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 29 października 2019 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego (garaż) o powierzchni użytkowej 17,10 m2 w Nowych Skalmierzycach przy ul. 3- go Maja 28 - Panu Grzegorzowi Olejnickiemu (...).
Zarządzenie nr ROiSP.0050.126.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 29 października 2019 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w miejscowości Nowe Skalmierzyce, przy ul. Kamiennej 13.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.125.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 28 października 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola i szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.124.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 21 października 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola i szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.123.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 14 października 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola i szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.122.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 9 października 2019 r.
w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 73/1, położonej w miejscowości Czachory, obręb Kościuszków.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.121.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 2 października 2019 r.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mączniki.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.120.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 2 października 2019 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 372/36 położonej w miejscowości Śliwniki.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.119.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 2 października 2019 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/87, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.118.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 2 października 2019 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/9, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.117.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 1 października 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.116.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 27 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.115.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/57, 27/63, 27/64, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.114.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, położonej w miejscowości Ociąż.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.113.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 7 października 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.112.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowoź dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 7 października 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.111.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/36, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.110.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/103, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr ROiSP.0050.109.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.108.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 16 września 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina i miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.107.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeposzczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Trkusów.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.106.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 września 2019 r.
w sprawie wyznaczenia Pani Anny Jarantowskiej do zastępstwa dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotowiecku w przypadku jego nieobecności.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.105.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 września 2019 r.
w sprawie wyznaczenia Pani Małgorzaty Stanek - Moś do zastępstwa dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu w przypadku jego nieobecności.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.104.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 9 września 2019 r.
w sprawie objęcia przez Gminę i miasto Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedziba w Kaliszu.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.103.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 września 2019 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, , oznaczonej nr działki 3/43, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.102.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.101.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.100.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.99.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.98.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 16 sierpnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.97.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 16 sierpnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół na rok szkolny 2019/ 2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.96.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.95.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 9 sierpnia 2019 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/42, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.94.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 9 sierpnia 2019 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/3, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.93.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 9 sierpnia 2019 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działek 27/69 i 27/70, położonych w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.92.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 9 sierpnia 2019 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działek 96/17 i 96/18, położonych w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.91.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustanowienia Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce im. Jana Nepomucena Niemojowskiego pn. "Nepomuceny".
Zarządzenie nr ROiSP.0050.90.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 7 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.89.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 7 sierpnia 2019 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.88.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 7 do Zarządzenia nr 560/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 02 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.87.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie nr ROiSP.0050.86.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: "Świetlica i jej otoczenie miejscem rekreacji, zabawy i wypoczynku w miejscowości Chotów. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Skalmierzyce"
Zarządzenie nr ROiSP.0050.85.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Kotowiecku
Zarządzenie nr ROiSP.0050.84.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Nowe Skalmierzyce, Boczków, Kurów.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.83.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasta Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.82.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok
Zarządzenie nr ROiSP.0050.81.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/126 położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.80.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2019 roku w zakresie "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych".
Zarządzenie nr ROiSP.0050.79.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2019 roku w zakresie "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych".
Zarządzenie nr ROiSP.0050.78.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do prowadzenia określonych spraw gminy i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.77.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok
Zarządzenie nr ROiSP.0050.76a.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie nr ROiSP.0050.76.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych o udzielenie dotacji na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży" na zadanie "Wakacje letnie 2019".
Zarządzenie nr ROiSP.0050.75.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonywanie zleconego zadania w 2019 roku w zakresie "działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży" na zadania "Wakacje letnie 2019".
Zarządzenie nr ROiSP.0050.74a.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2018 rok.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.74.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kotowiecku
Zarządzenie nr ROiSP.0050.73.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie
Zarządzenie nr ROiSP.0050.72.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu
Zarządzenie nr ROiSP.0050.71.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr ROiSP.0050.70.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.69.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotowiecku
Zarządzenie nr ROiSP.0050.68.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie
Zarządzenie nr ROiSP.0050.67.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu
Zarządzenie nr ROiSP.0050.66.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr ROiSP.0050.65.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działek 3/89, 3/93, 3/95, położonych w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.64.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę i miasto Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.63.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.62.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie "działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży"
Zarządzenie nr ROiSP.0050.61.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.60.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2018.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.59.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok
Zarządzenie nr ROiSP.0050.58.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Zarządzenie nr ROiSP.0050.57.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczący wyboru wykonawcy na: Prace konserwatorskie przy elewacji, stolarce drzwiowej oraz okiennej zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.56.2019 z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 do zarządzenia nr ROiSO.0050.183.2017 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Budżetu oraz Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.55.2019 z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.54.2019 z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.53.2019 z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 372/26, położonej w miejscowości Śliwniki.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.52.2019 z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzyce na cele przedszkola.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.51.2019 z dnia 13 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.50.2019 z dnia 09 maja 2019 r.
w sprawie zmiany organizacji stałego dyżuru Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.49.2019 z dnia 09 maja 2019 r.
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Kamiennej 7 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, udziałem w gruncie 7020/45369 i w częściach wspólnych budynku oraz udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.49.2019 z dnia 09 maja 2019 r.
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Kamiennej 7 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, udziałem w gruncie 7020/45369 i w częściach wspólnych budynku oraz udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.48.2019 z dnia 06 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.47.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej oraz biegłego do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce"
Zarządzenie nr ROiSP.0050.46.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wykonawcy na zadanie pn. "Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce".
Zarządzenie nr ROiSP.0050.45.2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonej w miejscowości Węgry.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.44.2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa budynku szatniowego przy boisku w Biskupicach Ołobocznych
Zarządzenie nr ROiSP.0050.43.2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żakowice, obręb Głóski.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.42.2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/10, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.41.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzyce na rok szkolny 2018/2019, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.40.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.
zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Publicznego Przedszkola nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach na rok szkolny 2018/2019, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.39.2019 z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.38.2019 z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/106, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.37.2019 z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru na: Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Mączniki
Zarządzenie nr ROiSP.0050.36.2019 z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w miejscowości Nowe Skalmierzyce przy ul. Kamiennej 7.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.35.2019 z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/8 położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.34.2019 z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/90 położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.33.2019 z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/99, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.32.2019 z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.31.2019 z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie określenia formy i zasad przekazywania jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.30.2019 z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Mączniki
Zarządzenie nr ROiSP.0050.29.2019 z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ociąż.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.28.2019 z dnia 5 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce i Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.27.2019 z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Trkusów
Zarządzenie nr ROiSP.0050.26.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej i Przedszkola na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.25.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa drogi gminnej ul. Jabłonkowa w Śliwnikach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.24.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/7, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.23.2019 z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych pn. "Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2021", oraz "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65 roku życia z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce".
Zarządzenie nr ROiSP.0050.22.2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa drogi nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na Osiedlu Błonie w nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr ROiSP.0050.21.2019 z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkoły Podstawowej z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz
Zarządzenie nr ROiSP.0050.20.2019 z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół podstawowej z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz
Zarządzenie nr ROiSP.0050.19.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr ROiSO.0050.183.2017 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Budżetu oraz Urzędu Gminy i miasta Nowe skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.18.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargowej, położonych w miejscowości Leziona, Skalmierzyce oraz Żakowice, obręb Głóski.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.17.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany w harmonogramie zebrań wyborczych w załączniku do zarządzenia nr ROiSP.0050.11.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 stycznia roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz przewodniczącego i zarządu samorządu mieszkańców miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.16.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, określenia specjalności i forma kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podział środków wyodrębnionych w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w 2019 roku na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.15.2019 z dnia 8 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.14.2019 z dnia 05 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Ociąż.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.13.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.12.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.11.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz przewodniczącego i zarządu samorządu mieszkańców miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.10.2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.9.2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz pozwolenia komisji ds. przeprowadzenie przetargu na sprzedaż tego środka.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.9.2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz pozwolenia komisji ds. przeprowadzenie przetargu na sprzedaż tego środka.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.8.2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Strzegowa
Zarządzenie nr ROiSP.0050.7.2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa ul. Wiśniowej w Skalmierzycach
Zarządzenie nr ROiSP.0050.6.2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru na: Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Biskupicach Ołobocznych
Zarządzenie nr ROiSP.0050.5.2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Trkusów.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.4.2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa drogi gminnej Węgry ul. Parkowa
Zarządzenie nr ROiSP.0050.3.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania komisji stałej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów nieograniczonych w roku 2019.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.2.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania komisji stałej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów nieograniczonych w roku 2019.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.1.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela