Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie nr ROiSP.0050.4.2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa drogi gminnej Węgry ul. Parkowa
Zarządzenie nr ROiSP.0050.3.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania komisji stałej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów nieograniczonych w roku 2019.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.2.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania komisji stałej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów nieograniczonych w roku 2019.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.1.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela