Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie nr ROiSO.0050.53.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/55, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.52.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/75, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.51.2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 20,40 m2 w budynku Szkoły podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach przy ul. Okólnej 8, Language School Okay ul. Widok 96a, 62-800 Kalisz z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z języka angielskiego.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.50.2018 z dnia 09 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.49.2018 z dnia 09 kwietnia 2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.48.2018 z dnia 09 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.47.2018 z dnia 06 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ociąż.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.47.2018 z dnia 06 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ociąż
Zarządzenie nr ROiSO.0050.46.2018 z dnia 03 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w miejscowości Śmiłów, Gostycyna, Strzegowa oraz Głoski.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.45.2018 z dnia 03 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce oraz Śmiłów.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.44.2018 z dnia 03 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany składu komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.43.2018 z dnia 30 marca 2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.42.2018 z dnia 27 marca 2018
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.41.2018 z dnia 26 marca 2018
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji Szkół Podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.40.2018 z dnia 23 marca 2018
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działek: 96/103, 96/104, 96/105, położonych w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.39.2018 z dnia 21 marca 2018 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz
Zarządzenie nr ROiSO.0050.38.2018 z dnia 21 marca 2018 r.
w prawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.37.2018 z dnia 12 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu na rok szkolny 2017/2018, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.36.2018 z dnia 09 marca 2018 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce - etap I.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.35.2018 z dnia 09 marca 2018 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce - etap I.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.34.2018 z dnia 06 marca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.33.2018 z dnia 05 marca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.32.2018 z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.31.2018 z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa budynku szatniowego przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.30.2018 z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa budynku szatniowego przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.29.2018 z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej, położonej w miejscowości Boczków.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.28.2018 z dnia 23 lutego 2018 r2
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.27.2018 z dnia 16 lutego 2018 r2
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej położonych w miejscowości Ociąż.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.26.2018 z dnia 14 lutego 2018 r2
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.25.2018 z dnia 12 lutego 2018 r2
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce - przetarg II.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.24.2018 z dnia 12 lutego 2018 r2
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce - przetarg II.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.23.2018 z dnia 12 lutego 2018 r2
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem oraz przebudowa budynku Zespołu szkolno - przedszkolnego w Kotowiecku - etap I.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.22.2018 z dnia 12 lutego 2018 r2
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem oraz przebudowa budynku Zespołu szkolno - przedszkolnego w Kotowiecku - etap I.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.21.2018 z dnia 07 lutego 2018 r2
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działek: 376/25, 372/8, 372/9, 372/10, 376/13 położonych w Śliwnikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.20.2018 z dnia 02 lutego 2018 r2
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 218/2019 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.19.2018 z dnia 02 lutego 2018 r2
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.18.2018 z dnia 01 lutego 2018 r2
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.17.2018 z dnia 01 lutego 2018 r6
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Ociąż i Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.16.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r6
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.15.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r2
w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podział środków wyodrębnionych w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w 2018 roku na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.14.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r2
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.13.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r2
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.12.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r2
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.11.2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzone Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.10.2018 z dnia 09 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych - przetarg II.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.9.2018 z dnia 09 stycznia 2018 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych - przetarg II.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.8.2018 z dnia 08 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.7.2018 z dnia 05 stycznia 2018 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/95, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.6.2018 z dnia 05 stycznia 2018 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 96/106, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.5.2018 z dnia 05 stycznia 2018 r.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.4.2018 z dnia 04 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.3.2018 z dnia 03 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach - przetarg II.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.2.2018 z dnia 03 stycznia 2018 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowa boiska Szkoły Podstawowej przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach - przetarg II.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.1.2018 z dnia 02 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela