Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie nr ROiSP.0050.155.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.154.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.153.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.152a.2018 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.152.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.151.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2019 roku.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.150.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 372/5, położonej w miejscowości Śliwniki.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.148.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.147.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji publicznego przedszkola na rok szkolny 2018/2019, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.146.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce - przetarg III.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.145.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - przetarg III.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.144.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie inwentaryzacji rocznej oraz aktualizacji składu stałej komisji inwentaryzacyjnej.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.143.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce powołanego zarządzeniem nr ROiSO.0050.83.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.142.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/92, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.141.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.140.2018 z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do prowadzenia określonych spraw gminy i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.139.2018 z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 6 do Zarządzenia nr 560/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 02 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.138.2018 z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.137.2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.136.2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina i miasto Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.135.2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.135.2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.134.2018 z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacja z budżetu)
Zarządzenie nr ROiSP.0050.133.2018 z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.132.2018 z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2026.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.131.2018 z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/102, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.130.2018 z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Żakowice, obręb Głóski.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.129.2018 z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.128.2018 z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.127.2018 z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.125.2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok
Zarządzenie nr ROiSP.0050.124.2018 z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola na rok szkolny 2018/2019, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.123.2018 z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.122.2018 z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.121.2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.120.2018 z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Żakowice, obręb Głóski.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.119.2018 z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.118.2018 z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ociąż.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.117.2018 z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.116.2018 z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie powołania imiennych Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.115.2018 z dnia 2 października 2018 r.
w sprawie wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Leziona.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.114.2018 z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.113.2018 z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.112.2018 z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok
Zarządzenie nr ROiSP.0050.111.2018 z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.110.2018 z dnia 17 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.109.2018 z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.108.2018 z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 376/21, położonej w miejscowości Śliwniki.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.107.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.106.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 3/15, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.105.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.104.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.103.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r.
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Śmiłów.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.102.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 3 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.101.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 3 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.100.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - przetarg II.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.99.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - przetarg II.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.98.2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie i mieście Nowe Skalmierzyce powołanego zarządzeniem nr ROiSO.0050.83.2015 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 03 września 2015 r.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.97.2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r
w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.96.2018 z dnia 30 lipca 2018 r
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Porządku Domowego w mieszkaniowym zasobie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.95.2018 z dnia 26 lipca 2018 r
w sprawie powołania imiennych Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.94.2018 z dnia 26 lipca 2018 r
w sprawie powołania Pani Małgorzaty Jarosik na stanowisko dyrektora Centrum Kultury orza Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.93.2018 z dnia 24 lipca 2018 r
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.92.2018 z dnia 20 lipca 2018 r
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.91.2018 z dnia 17 lipca 2018 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Śmiłów
Zarządzenie nr ROiSP.0050.90.2018 z dnia 16 lipca 2018 r
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Śmiłów.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.89.2018 z dnia 12 lipca 2018 r
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 5 do Zarządzenia nr 560/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 02 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.88.2018 z dnia 12 lipca 2018 r
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSP.0050.87.2018 z dnia 10 lipca 2018 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu niegranicznego na: Remont dachu dworca PKP w Nowych Skalmierzycach - część frontowa - przetarg II.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.86.2018 z dnia 10 lipca 2018 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Remont dachu dworca PKP w Nowych Skalmierzycach - cześć frontowa - przetarg II.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.85.2018 z dnia 10 lipca 2018 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 20018 rok.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.84.2018 z dnia 05 lipca 2018 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/5, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.83.2018 z dnia 05 lipca 2018 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/77, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.82.2018 z dnia 05 lipca 2018 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/6, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.81.2018 z dnia 03 lipca 2018 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gronowych przeznaczonych do wynajęcia, położonych w miejscowości Mączniki i Śmiłów.
Zarządzenie nr ROiSP.0050.80.2018 z dnia 03 lipca 2018 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce, Ociąż, Kotowiecko i Kościuszków.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.79.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.78.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.77.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.76.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Droszew.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.75.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2017 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.74.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.73.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 3/4, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.72.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.71.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.70.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.69.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.68.2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działek 376/16 i 376/17, położonych w miejscowości Śliwniki.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.67.2018 z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzania przetargu nieograniczonego na: Remont dachu dworca PKP w Nowych Skalmierzycach - część frontowa.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.66.2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Remont dachu dworca PKP w Nowych Skalmierzycach - część frontowa.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.65.2018 z dnia 05 czerwca 2018 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 372/7, położonej w miejscowości Śliwniki.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.64.2018 z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Droszew.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.63.2018 z dnia 22 maja 2018 r
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.62.2018 z dnia 11 maja 2018 r
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.61.2018 z dnia 09 maja 2018 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działek: 372/48, 372/11, 372/22, 376/47, 372/33, 372/49, 372/43, 372/44, 372/45, 372/46, 372/47, 372/6, 376/23, 376/19, 376/22, 372/32, położonych w miejscowości Śliwniki.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.60.2018 z dnia 09 maja 2018 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Skalmierzyce oraz Ociąż.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.59.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Śmiłów.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.58.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Strzegowa oraz Gostycyna.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.57.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Żakowice, obręb Głóski.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.56.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 r.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.55.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boczków.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.54.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działek 1074/22 oraz 1074/24, położonych w Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.53.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/55, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.52.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/75, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.51.2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 20,40 m2 w budynku Szkoły podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach przy ul. Okólnej 8, Language School Okay ul. Widok 96a, 62-800 Kalisz z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z języka angielskiego.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.50.2018 z dnia 09 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.49.2018 z dnia 09 kwietnia 2018 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.48.2018 z dnia 09 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.47.2018 z dnia 06 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ociąż.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.47.2018 z dnia 06 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ociąż
Zarządzenie nr ROiSO.0050.46.2018 z dnia 03 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w miejscowości Śmiłów, Gostycyna, Strzegowa oraz Głoski.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.45.2018 z dnia 03 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce oraz Śmiłów.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.44.2018 z dnia 03 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany składu komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.43.2018 z dnia 30 marca 2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.42.2018 z dnia 27 marca 2018
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.41.2018 z dnia 26 marca 2018
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji Szkół Podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.40.2018 z dnia 23 marca 2018
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działek: 96/103, 96/104, 96/105, położonych w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.39.2018 z dnia 21 marca 2018 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz
Zarządzenie nr ROiSO.0050.38.2018 z dnia 21 marca 2018 r.
w prawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.37.2018 z dnia 12 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu na rok szkolny 2017/2018, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.36.2018 z dnia 09 marca 2018 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce - etap I.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.35.2018 z dnia 09 marca 2018 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce - etap I.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.34.2018 z dnia 06 marca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.33.2018 z dnia 05 marca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.32.2018 z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.31.2018 z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa budynku szatniowego przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.30.2018 z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa budynku szatniowego przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.29.2018 z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej, położonej w miejscowości Boczków.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.28.2018 z dnia 23 lutego 2018 r
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.27.2018 z dnia 16 lutego 2018 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej położonych w miejscowości Ociąż.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.26.2018 z dnia 14 lutego 2018 r
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.25.2018 z dnia 12 lutego 2018 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce - przetarg II.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.24.2018 z dnia 12 lutego 2018 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce - przetarg II.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.23.2018 z dnia 12 lutego 2018 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem oraz przebudowa budynku Zespołu szkolno - przedszkolnego w Kotowiecku - etap I.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.22.2018 z dnia 12 lutego 2018 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem oraz przebudowa budynku Zespołu szkolno - przedszkolnego w Kotowiecku - etap I.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.21.2018 z dnia 07 lutego 2018 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działek: 376/25, 372/8, 372/9, 372/10, 376/13 położonych w Śliwnikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.20.2018 z dnia 02 lutego 2018 r
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 218/2019 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.19.2018 z dnia 02 lutego 2018 r
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.18.2018 z dnia 01 lutego 2018 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.17.2018 z dnia 01 lutego 2018 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Ociąż i Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.16.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.15.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r
w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podział środków wyodrębnionych w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w 2018 roku na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.14.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.13.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.12.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.11.2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzone Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.10.2018 z dnia 09 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych - przetarg II.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.9.2018 z dnia 09 stycznia 2018 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych - przetarg II.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.8.2018 z dnia 08 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.7.2018 z dnia 05 stycznia 2018 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/95, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.6.2018 z dnia 05 stycznia 2018 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 96/106, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.5.2018 z dnia 05 stycznia 2018 r.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.4.2018 z dnia 04 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.3.2018 z dnia 03 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach - przetarg II.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.2.2018 z dnia 03 stycznia 2018 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowa boiska Szkoły Podstawowej przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach - przetarg II.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.1.2018 z dnia 02 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela