Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie nr ROiSO.0050.11.2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzone Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.10.2018 z dnia 09 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych - przetarg II.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.9.2018 z dnia 09 stycznia 2018 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych - przetarg II.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.8.2018 z dnia 08 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.7.2018 z dnia 05 stycznia 2018 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/95, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.6.2018 z dnia 05 stycznia 2018 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 96/106, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.5.2018 z dnia 05 stycznia 2018 r.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.4.2018 z dnia 04 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.3.2018 z dnia 03 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach - przetarg II.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.2.2018 z dnia 03 stycznia 2018 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowa boiska Szkoły Podstawowej przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach - przetarg II.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.1.2018 z dnia 02 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela