Wyszukiwarka:

Zarządzenie nr ROiSO.0050.152.2017 z dnia 02 listopada 2017 r.

Zarządzenie nr ROiSO.0050.152.2017 z dnia 02 listopada 2017 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce. 

Pobierz zarządzenie i załączniki w formacie PDF

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Natalia Stempin (08/11/2017 08:40:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Natalia Stempin (14/11/2017 11:40:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Natalia Stempin (14/11/2017 11:40:37)
Lista wiadomości
Zarządzenie nr ROiSO.0050.182.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia Pani Justyny Stasiak do zastępstwa dyrektora Publicznego Przedszkola w Ociążu w przypadku jego nieobecności.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.180.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.179.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 1074/21, położonej w Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.178.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r8
w sprawie inwentaryzacji rocznej oraz aktualizacji składu stałej komisji inwentaryzacyjnej.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.177.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej ul. Podkocka w Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.176.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa drogi gminnej ul. Podkocka w Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.175.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/54, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.174.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.173.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.172.2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej Biskupice Ołoboczne - Śliwniki.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.171.2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru na: Przebudowa drogi gminnej Biskupice Ołoboczne - Śliwniki.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.170.2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej Gałązki Wielkie - Miedzianów - Etap II.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.169.2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa drogi gminnej Gałązki Wielkie - Miedzianów - Etap II.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.168.2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.167.2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.166.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2018 roku.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.165.2017 z dnia 04 grudnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.164.2017 z dnia 04 grudnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Ociąż oraz Boczków.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.163.2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/72, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.162.2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola na rok szkolny 2017/2018, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.161.2017 z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.160.2017 z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Biskupice Ołoboczne.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.159.2017 z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).
Zarządzenie nr ROiSO.0050.158.2017 z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie wyznaczenia Pani Sylwii Głowackiej do zastępstwa dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach w przypadku jej nieobecności.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.157.2017 z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkoli, szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.156.2017 z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o pow. 52,70 m2 w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach przy ul. Okólnej 8, Butterfly ul. Czołgistów 6, 62-800 Kalisz z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć tanecznych.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.155.2017 z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.154.2017 z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2018 - 2026.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.153.2017 z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.152.2017 z dnia 02 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.151.2017 z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 4 do Zarządzenia nr 560/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 02 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzenia, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.150.2017 z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.149.2017 z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie ustalenia czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz czynników obniżających czynsz.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.148.2017 z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej jako organu doradczego w sprawie planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.147.2017 z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.146.2017 z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 10,00 m2 w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 16, Pani Arlecie Lis ul. Radoszewskiego 2, 62-800 Kalisz z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć muzycznych z dziećmi szkolnymi.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.145.2017 z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 57,00 m2 w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, przy ul. Okólnej 8, Happy Hello Iwona Kościelak, ul. Kolejowa 8/1, 63-460 Nowe Skalmierzyce z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z języka angielskiego oraz zajęć z robotyki z dziećmi szkolnymi.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.144.2017 z dnia 02 października 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola na rok szkolny 2017/2018, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.143.2017 z dnia 02 października 2017 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Śliwnikach - etap II.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.142.2017 z dnia 02 października 2017 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Śliwnikach - etap II.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.141.2017 z dnia 02 października 2017 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej w Kurowie - przetarg II.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.140.2017 z dnia 02 października 2017 r.
uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę drogi gminnej w Kurowie - przetarg II.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.139.2017 z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.138.2017 z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.137.2017 z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie najmu lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 8,65 m2 w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8 - Powiatowemu Zespołowi Doradztwa Rolniczego w Ostrowie Wlkp. ul. Grabowska 93, 63-400 Ostrów Wlkp.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.136.2017 z dnia 19 września 2017 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o pow. użytkowej 25,00 m2 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kotowiecku przy ul. Kaliskiej 4, szkole Aim High Ewelina Szambelan ul. Wrocławska 22/2, 62-800 Kalisz z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć językowych dla dzieci.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.135.2017 z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.134.2017 z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.133.2017 z dnia 11 września 2017 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 18,00 m2 w budynku Publicznego Przedszkola nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach przy ul. Kolejowej 16, szkole DANCE kids Katarzyna Nowak ul. H. Sawickiej 46/13, 62-800 Kalisz z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci przedszkolnych.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.132.2017 z dnia 11 września 2017 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/53, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.131.2017 z dnia 11 września 2017 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 96/57, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.130.2017 z dnia 11 września 2017 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/3, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.129.2017 z dnia 08 września 2017 r.
w sprawie przekazania przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nowopowstałym jednostkom oświatowym Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zobowiązań i należności po jednostkach oświatowych przekształconych w wyniku reformy oświaty.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.128.2017 z dnia 05 września 2017 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/52, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.127.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkoli, szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.125.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, powstałych w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.124.2017 z dnia 21 sierpnia 2017
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 - "Wyprawka szkolna".
Zarządzenie nr ROiSO.0050.123.2017 z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Biskupicach Ołobocznych.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.122.2017 z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.121.2017 z dnia 21 lipca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.120.2017 z dnia 21 lipca 2017 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 01 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.119.2017 z dnia 21 lipca 2017
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzania przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 01 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.118.2017 z dnia 21 lipca 2017
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.117.2017 z dnia 21 lipca 2017
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.116.2017 z dnia 19 lipca 2017
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/68, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.115.2017 z dnia 19 lipca 2017
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trkusów.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.114.2017 z dnia 19 lipca 2017
w sprawie ogłoszenia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trkusów.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.113.2017 z dnia 19 lipca 2017
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.112.2017 z dnia 19 lipca 2017
w sprawie ogłoszenia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.111.2017 z dnia 18 lipca 2017
w sprawie unieważnienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice i Trkusów.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.110.2017 z dnia 17 lipca 2017
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej w Kurowie.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.109.2017 z dnia 17 lipca 2017
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę drogi gminnej w Kurowie.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.108.2017 z dnia 12 lipca 2017
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Ociążu.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.107.2017 z dnia 12 lipca 2017
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 "Jarzębinka: w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.106.2017 z dnia 12 lipca 2017
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.105.2017 z dnia 12 lipca 2017
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Ociążu.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.104.2017 z dnia 12 lipca 2017
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.103.2017 z dnia 12 lipca 2017
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.102.2017 z dnia 12 lipca 2017
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.101.2017 z dnia 10 lipca 2017
w sprawie powołania imiennych Komisji Egzekucyjnych do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.100.2017 z dnia 10 lipca 2017
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 177/28, położonej w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.99.2017 z dnia 07 lipca 2017
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce udziałów w Sp. z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.98.2017 z dnia 06 lipca 2017
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/51, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.97.2017 z dnia 06 lipca 2017
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/102, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.96.2017 z dnia 06 lipca 2017
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/33, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.95.2017 z dnia 06 lipca 2017
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/74, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.94.2017 z dnia 04 lipca 2017
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice i Trkusów.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.93.2017 z dnia 04 lipca 2017 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice i Trkusów.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.92.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.91.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2016 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.90.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r
w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej, położonej w Nowych Skalmierzycach, przy ulicy Kolejowej 18.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.89.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.88.2017 z dnia 26 czerwca 2017 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Biskupice Ołoboczne.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.87.2017 z dnia 22 czerwca 2017 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego - Gimnazjum Nowe Skalmierzyce - przetarg II.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.86.2017 z dnia 22 czerwca 2017 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego - Gimnazjum Nowe Skalmierzyce - przetarg II.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.85.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/46, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.84.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/48, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.83.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/20, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.82.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/43, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.81.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/37,położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.80.2017 z dnia 12 czerwca 2017 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowę świetlicy wiejskiej w Śliwnikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.79.2017 z dnia 12 czerwca 2017 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowę świetlicy wiejskiej w Śliwnikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.78.2017 z dnia 09 czerwca 2017 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/35, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.77.2017 z dnia 08 czerwca 2017 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Termomodernizacja świetlicy w Biskupicach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.76.2017 z dnia 08 czerwca 2017 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Termomodernizacja świetlicy w Biskupicach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.75.2017 z dnia 08 czerwca 2017 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śmiłowie.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.74.2017 z dnia 08 czerwca 2017 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śmiłowie.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.73.2017 z dnia 07 czerwca 2017 r
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych prowadzonej przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.72.2017 z dnia 07 czerwca 2017 r
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.71.2017 z dnia 05 czerwca 2017 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Żakowice, obręb Głóski, Strzegowa oraz Trkusów.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.70.2017 z dnia 05 czerwca 2017 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego - Gimnazjum Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.69.2017 z dnia 05 czerwca 2017 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego - Gimnazjum Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.68.2017 z dnia 01 czerwca 2017 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działek 96/6 i 96/8, położonych w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.67.2017 z dnia 31 maja 2017 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/4, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.66.2017 z dnia 31 maja 2017 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/60, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.65.2017 z dnia 26 maja 2017 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej relacji Skalmierzyce, Osada - Biskupice Ołoboczne ul. Parcele.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.64.2017 z dnia 26 maja 2017 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa drogi gminnej relacji Skalmierzyce, Osada - Biskupice Ołoboczne ul. Parcele.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.63.2017 z dnia 24 maja 2017 r
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Miedzianów, Droszew oraz Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.62.2017 z dnia 17 maja 2017 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/32, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.61.2017 z dnia 17 maja 2017 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 27/30, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.60.2017 z dnia 16 maja 2017 r
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.59.2017 z dnia 16 maja 2017 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/36, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.58.2017 z dnia 12 maja 2017 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/42, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.57.2017 z dnia 10 maja 2017 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/23, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.56.2017 z dnia 08 maja 2017 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/23, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.55.2017 z dnia 05 maja 2017 r
w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowych Skalmierzycach powołanej zarządzeniem nr 11/07 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 16.01.2007 r.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.54.2017 z dnia 04 maja 2017 r
w sprawie wynajęcia nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.53.2017 z dnia 04 maja 2017 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.52.2017 z dnia 27 kwietnia2017 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/49, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.51.2017 z dnia 26 kwietnia2017 r
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Ociążu na rok szkolny 2016/2017, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.50.2017 z dnia 25 kwietnia2017 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/73, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.49.2017 z dnia 25 kwietnia2017 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/45, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.48.2017 z dnia 24 kwietnia2017 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ul. Szumiących Wierzb w Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.47.2017 z dnia 24 kwietnia2017 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa ul. Szumiących Wierzb w Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.46.2017 z dnia 21 kwietnia2017 r
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/2017, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.45.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej ul. Dąbkowa w Skalmierzycach - przetarg II.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.44.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę drogi gminnej ul. Dąbkowa w Skalmierzycach - przetarg II.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.43.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/19, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.42.2017 z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.41.2017 z dnia 30 marca 2017 r
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkoli i szkół na rok szkolny 2016/2017, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.40.2017 z dnia 28 marca 2017 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.39.2017 z dnia 28 marca 2017 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Ociąż.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.38.2017 z dnia 27 marca 2017 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej Gałązki Wielkie - Miedzianów.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.37.2017 z dnia 27 marca 2017 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa drogi gminnej Gałązki Wielkie - Miedzianów.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.36.2017 z dnia 27 marca 2017 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej ul. Dąbkowa w Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.35.2017 z dnia 27 marca 2017 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa drogi gminnej ul. Dąbkowa w Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.34.2017 z dnia 20 marca 2017 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargowej, położonej w miejscowości Droszew.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.33.2017 z dnia 20 marca 2017 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargowej, położonych w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.32.2017 z dnia 20 marca 2017 r
w sprawie cesji dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ociąż.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.31.2017 z dnia 14 marca 2017 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/59, 27/60, 27/61 i 27/62, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.30.2017 z dnia 14 marca 2017 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/17, położnej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.29.2017 z dnia 03 marca 2017 r
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na rok szkolny 2016/2017, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.28.2017 z dnia 03 marca 2017 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/26, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.27.2017 z dnia 03 marca 2017 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/29, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.26.2017 z dnia 02 marca 2017 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkoły Podstawowej z terenu Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.25.2017 z dnia 02 marca 2017 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.24.2017 z dnia 28 lutego 2017 r
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach zmian organizacji przedszkoli i szkół na rok szkolny 2016/2017, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.23.2017 z dnia 27 lutego 2017 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.22.2017 z dnia 27 lutego 2017 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.21.2017 z dnia 27 lutego 2017 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz najem, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Ociąż, Strzegowa oraz Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.20.2017 z dnia 22 lutego 2017 r
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce powołanego zarządzeniem nr ROiSO.0050.83.2015 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 03 września 2015 r.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.19.2017 z dnia 22 lutego 2017 r
upoważnienia Pani Kazimiery Jędrzejewskiej - starszego specjalistę pracy socjalnej zatrudnionego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.18.2017 z dnia 22 lutego 2017 r
w sprawie uchylenia upoważnienia Pani Sylwii Wojtczak - starszego referenta zatrudnionego w Miejsko - Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.17.2017 z dnia 14 lutego 2017 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: wykonanie w cyklu trzy letnim (lata 2017 do 2019) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.16.2017 z dnia 14 lutego 2017 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: wykonanie w cyklu trzy letnim (lata 2017 do 2019) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.15.2017 z dnia 13 lutego 2017 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonych nr działek: 376/63, 376/97, 376/26, 372/30, 372/31, 372/24, 372/23, 376/37, 372/28, 372/29, położonych w Śliwnikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.14.2017 z dnia 02 lutego 2017 r
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na rok szkolny 2016/2017, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.13.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu zmian organizacji przedszkoli i szkół na rok szkolny 2016/2017, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.12.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/39, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.11.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.10.2017 z dnia 20 stycznia 2017 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa i Boczna w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.9.2017 z dnia 24 stycznia 2017 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy: Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa i Boczna w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.8.2017 z dnia 20 stycznia 2017 r
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 12, zarządzonych na dzień 09 kwietnia 2017 roku.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.7.2017 z dnia 17 stycznia 2017 r
w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowana opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podział środków wyodrębnionych w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w 2017 roku na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.6.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.5.2017 z dnia 12 stycznia 2017 r
w sprawie użyczenia komunalnego lokalu użytkowego o powierzchni 70,10 m2 w Skalmierzycach, przy ulicy Podkockiej nr 3 Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.4.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Ociążu na rok szkolny 2016/2017, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSO.0050.3.2017 z dnia 09 stycznia 2017 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/30, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr ROiSO.0050.2.2017 z dnia 04 stycznia 2017 r
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Nowych Skalmierzycach przy ulicy T. Kościuszki 16 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oraz udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.1.2017 z dnia 02 stycznia 2017 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości: Droszew oraz Nowe Skalmierzyce.


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela