Wyszukiwarka:

Zarządzenie nr ROiSO.0050.16.2016 z dnia 01 lutego 2016 roku

Zarządzenie nr ROiSO.0050.16.2016 z dnia 01 lutego 2016 roku

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/107, położonej w Mącznikach.  

Pobierz zarządzenie i załączniki w formacie PDF

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Martyna Wolniaszek (11/02/2016 09:35:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Martyna Wolniaszek (11/02/2016 09:40:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Martyna Wolniaszek (11/02/2016 09:40:31)
Lista wiadomości
Zarządzenie nr ROiSO.0050.160.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.159.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSO.0050.158.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie polityki rachunkowości placówek oświatowych.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.157.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola na rok szkolny 2016/2017, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.156.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSO.0050.155.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ociąż oraz Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.154.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.153.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego o powierzchni 126 m2 zlokalizowanego na działce nr 187/5 w Nowych Skalmierzycach Panu Tomaszowi Kałużnemu zamieszkałemu w Skalmierzycach, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności przez Klub Motocyklowy ISKRA.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.152.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.150.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie wynajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Biskupicach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.149.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie inwentaryzacji rocznej oraz aktualizacji składu stałej komisji inwentaryzacyjnej.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.148.2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na rok szkolny 2016/2017, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.147.2016 z dnia 09 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.146.2016 z dnia 08 grudnia 2016 r.
w sprawie zawarcia umowy użyczenia ze Szczepem ZHP Granica im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach Hufiec Kalisz.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.145.2016 z dnia 07 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2017 roku.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.144.2016 z dnia 06 grudnia 2016 r.
w sprawie wypłacenia odszkodowania za ulepszenie przedmiotu dzierżawy.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.143.2016 z dnia 01 grudnia 2016 r.
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.142.2016 z dnia 01 grudnia 2016 r.
w sprawie powołani komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie 16.12.2016 r. do 30.04.2019 r.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.141.2016 z dnia 01 grudnia 2016 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie 16.12.2016 r. do 30.04.2016 r.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.140.2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.139.2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.138.2016 z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.137.2016 z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/22, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.136.2016 z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.135.2016 z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Zarządzenie nr ROiSO.0050.134.2016 z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
Zarządzenie nr ROiSO.0050.133.2016 z dnia 14 listopada 2016 r.
ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2026.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.132.2016 z dnia 09 listopada 2016 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 01.12.2016 r. do 30.04.2019 r.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.131.2016 z dnia 09 listopada 2016 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 01 grudnia 2016 roku do 30 kwietnia 2019 roku.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.130.2016 z dnia 08 listopada 2016 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej / o powierzchni 52,70 m2,w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Okólnej 8, Butterfly ulica Czołgistów 6, 62-800 Kalisz z przeznaczeniem ba prowadzenie zajęć tanecznych dla uczniów szkoły.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.129.2016 z dnia 07 listopada 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSO.0050.128.2016 z dnia 03 listopada 2016 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/84, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr ROiSO.0050.127.2016 z dnia 03 listopada 2016 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/81, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.126.2016 z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.125.2016 z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia zamian w arkuszu organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.124.2016 z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o pow. 57 m2, w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, przy ul. Okólnej 8, RoboTec Dariusz Kościelak z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z robotyki dla dzieci szkolnych.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.123.2016 z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego o pow. 42 m2, w budynku Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach, przy ul. gen. J. Hallera 1, DANCE kids Katarzyna Nowak z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci przedszkolnych.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.122.2016 z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o pow. 18 m2, w budynku Publicznego Przedszkola nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach, przy ul. Kolejowej 16, DANCE kids Katarzyna Nowak z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci przedszkolnych.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.121.2016 z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkola i gimnazjum na rok szkolny 2016/2017, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.120.2016 z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.119.2016 z dnia 10 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.118.2016 z dnia 07 października 2016 r.
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.117.2016 z dnia 04 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce, Ociąż oraz Trkusów.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.116.2016 z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 8 m2, w budynku Szkoły Podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, przy ul. Ostrowskiej 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Pani Arlecie Lis, ulica J. Radoszewskiego 2, 62-800 Kalisz z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć nauki śpiewu z dziećmi szkolnymi.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.115.2016 z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Ządzenie nr ROiSO.0050.114.2016 z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 57,00 m2, w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, przy ul. Okólnej 8, HAPPY HELLO Iwona Kościelak, ul. Kolejowa 8/1, 63-460 Nowe Skalmierzyce z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z języka angielskiego z dziećmi szkolnymi.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.113.2016 z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.112.2016 z dnia 19 września 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.111.2016 z dnia 16 września 2016 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i rozbudowę Publicznego Przedszkola nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.110.2016 z dnia 16 września 2016 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę i rozbudowę Publicznego Przedszkola nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.109.2016 z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ociąż.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.108.2016 z dnia 02 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSO.0050.107.2016 z dnia 02 września 2016 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej ul. Bielawska w Skalmierzycach - etap II
Zarządzenie nr ROiSO.0050.106.2016 z dnia 02 września 2016 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę drogi gminnej ul. Bielawska w Skalmierzycach- etap II
Zarządzenie nr ROiSO.0050.105.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.104.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 - "Wyprawka szkolna"
Zarządzenie nr ROiSO.0050.103.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach
Zarządzenie nr ROiSO.050.102.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu
Zarządzenie nr ROiSO.050.101.2016 z dnia 08 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 2, zarządzonych na dzień 23 października 2016 roku
Zarządzenie nr ROiSO.0050.100.2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/31, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr ROiSO.0050.99.2016 z dnia 22 lipca 2016
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej jako organu doradczego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSO.0050.98.2016 z dnia 19 lipca 2016 roku
w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.97.2016 z dnia 18 lipca 2016 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa w sołectwie Żakowice.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.96.2016 z dnia 15 lipca 2016 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej ul. Środkowa w Fabianowie.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.95.2016 z dnia 15 lipca 2016 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę drogi gminnej ul. Środkowa w Fabianowie.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.94.2016 z dnia 14 lipca 2016 r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.93.2016 z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w |Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie, Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 01 września 2016 r. do 30 września 2017 r.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.92.2016 z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie, Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 01 września 2016 r. do 30 września 2017 r.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.91.2016 z dnia 12 lipca 2016 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 1116/16, położonej w Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.90.2016 z dnia 12 lipca 2016 r.
w sprawie powołania innych Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.89.2016 z dnia 08 lipca 2016 r.
w sprawie wydzierżawienia gruntu w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.88.2016 z dnia 06 lipca 2016 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/25,położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.87.2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2015 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.86.2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowa boiska w gimnazjum w Nowych Skalmierzycach”.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.85.2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowa boiska w gimnazjum w Nowych Skalmierzycach”.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.84.2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.83.2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej ul. Bielawska w Skalmierzycach”.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.82.2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę drogi gminnej ul. Bielawska w Skalmierzycach”.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.81.2016 z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej na działki 27/27, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.80.2016 z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej na działki 27/28, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.79.2016 z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg gminnych: ul. Zapłocie i ul. Graniczna w miejscowości Boczków”.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.78.2016 z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę dróg gminnych: ul. Zapłocie i ul. Graniczna w miejscowości Boczków” .
Zarządzenie nr ROiSO.0050.77.2016 z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.76.2016 z dnia 24 maja 2016 roku
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Węgry.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.75.2016 z dnia 23 maja 2016 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/38, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.74.2016 z dnia 20 maja 2016 roku
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego o powierzchni 36,00 m2 położonego w Strzegowie 37, z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu spożywczo-przemysłowego.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.73.2016 z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji gimnazjum na rok szkolny 2015/2016, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.72.2016 z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ociąż.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.71.2016 z dnia 13 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia bonifikaty oraz rozłożenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z gruntem na raty, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.70.2016 z dnia 11 maja 2016 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowa świetlicy wiejskiej w Głóskach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.69.2016 z dnia 11 maja 2016 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowa świetlicy wiejskiej w Głóskach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.68.2016 z dnia 10 maja 2016 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowa świetlicy wiejskiej w Kurowie.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.67.2016 z dnia 10 maja 2016 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowa świetlicy wiejskiej w Kurowie.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.66.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.65.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 27/44, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.64.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.63.2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół na rok szkolny 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.62.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/83, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.61.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/18, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.60.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.59.2016 z dnia 6 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Śliwnikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.58.2016 z dnia 6 kwietnia 2016 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Śliwnikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.57.2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku
w sprawie pogłoszeniawyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) - prowadzenie alternatywnych zajęć opiekunczo wychowawczych z programem profilaktycznym adresowanych dla grupy wiekowej 6-13 lat.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.56.2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Modernizacja zieleni przy Placu Wolności w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.55.2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na: Modernizacja zieleni przy Placu Wolności w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.54.2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Termoizolacja budynku hali sportowej w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.53.2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na: Termoizolacja budynku hali sportowej w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.52.2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Biskupice Ołoboczne.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.51.2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Biskupice Ołoboczne.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.50.2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Boczków.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.49.2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Boczków.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.48.2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/85, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.47.2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej ul. Środkowa w Biskupicach Ołobocznych.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.46.2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku
w sprawie uruchomienie procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa drogi gminnej ul. Środkowa w Biskupicach Ołobocznych.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.45.2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.44.2016 z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola na rok szkolny 2015/2016, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.43.2016 z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej oraz biegłego do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.42.2016 z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.41.2016 z dnia 18 marca 2016 roku
w sprawie zmiany organizacji stałego dyżuru Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.40.2016 z dnia 15 marca 2016 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej, położonej w miejscowości Ociąż.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.39.2016 z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2016 roku
Zarządzenie nr ROiSO.0050.38.2016 z dnia 10 marca 2016 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Zarządzenie nr ROiSO.0050.37.2016 z dnia 09 marca 2016 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: „Budowę drogi dojazdowej do pól w Lezionie.”.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.36.2016 z dnia 09 marca 2016 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: „Budowę drogi dojazdowej do pól w Lezionie.”.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.35.2016 z dnia 08 marca 2016 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: „Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Nowych Skalmierzycach przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego”.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.34.2016 z dnia 08 marca 2016 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: „Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Nowych Skalmierzycach przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego”.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.33.2016 z dnia 04 marca 2016 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Chotów i Węgry.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.32.2016 z dnia 04 marca 2016 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowę drogi gminnej ul. Łąkowa w Węgrach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.31.2016 z dnia 04 marca 2016 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowę drogi gminnej ul. Łąkowa w Węgrach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.30.2016 z dnia 03 marca 2016 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Ociąż.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.29.2016 z dnia 02 marca 2016 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości: Nowe Skalmierzyce oraz Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.28.2016 z dnia 29 lutego 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola na rok szkolny 2015/2016, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.27.2016 z dnia 26 lutego 2016 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w miejscowości Ociąż przy ul. Kościelnej 7.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.26.2016 z dnia 25 lutego 2016 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej miejscowości Węgry.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.25.2016 z dnia 24 lutego 2016 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/50, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.24.2016 z dnia 23 lutego 2016 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.23.2016 z dnia 23 lutego 2016 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.22.2016 z dnia 23 lutego 2016 roku
w sprawie obsługi i eksploatacji urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.21.2016 z dnia 17 lutego 2016 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/16, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.20.2016 z dnia 15 lutego 2016 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/24, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.19.2016 z dnia 08 lutego 2016 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mostowej wraz z nawierzchnią oraz budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Kamiennej w Nowych Skalmierzycach”.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.17.2016 z dnia 05 lutego 2016 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Ociąż.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.16.2016 z dnia 01 lutego 2016 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/107, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.15.2016 z dnia 01 lutego 2016 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/1, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.14.2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.13.2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku
w sprawie ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.12.2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/59, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.11.2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/37, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.10.2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Wymianę pokrycia dachu oraz wykonanie elewacji Budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach w Nowych Skalmierzycach ul. 3 Maja nr 32.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.9.2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na: Wymianę pokrycia dachu oraz wykonanie elewacji Budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach w Nowych Skalmierzycach ul. 3 Maja nr 32.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.8.2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/101, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.7.2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.6.2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.5.2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowę boiska wielofunkcyjnego oraz modernizację stadionu miejsko – gminnego wraz z infrastrukturą.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.4.2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowę boiska wielofunkcyjnego oraz modernizację stadionu miejsko – gminnego wraz z infrastrukturą.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.3.2016 z dnia 05 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.2.2016 z dnia 05 stycznia 2016 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na: Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.1.2016 z dnia 04 stycznia 2016 roku
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Żakowice (obręb Głóski).


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela