Wyszukiwarka:

Zarządzenie nr ROiSO.0050.95.2015 z dnia 6 października 2015 roku

Zarządzenie nr ROiSO.0050.95.2015 z dnia 6 października 2015 roku

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Pobierz zarządzenie i załączniki w formacie PDF

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Martyna Wolniaszek (17/11/2015 10:21:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Martyna Wolniaszek (17/11/2015 10:40:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Martyna Wolniaszek (17/11/2015 10:40:32)
Lista wiadomości
Zarządzenie nr ROiSO.0050.142.2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podział środków wyodrębnionych w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w 2016 roku na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym .
Zarządzenie nr ROiSO.0050.141.2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.140.2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/41, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.139.2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/40, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.138.2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/12, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.137.2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2015 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.136.2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku
w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.135.2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2016 roku.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.134.2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku
w sprawie inwentaryzacji rocznej oraz aktualizacji składu stałej komisji inwentaryzacyjnej.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.133.2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku
sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Węgry.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.132.2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Ociąż.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.131.2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działek 97/6 i 97/7, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.130.2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych na rok szkolny 2015/2016, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.129.2015 z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do Zarządzenia nr 559/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania jednolitego tekstu dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Budżetu oraz Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.128.2015 z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 3 do Zarządzenia nr 560/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.127.2015 z dnia 23 listopada 2015 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.126.2015 z dnia 23 listopada 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji zespołu Szkół w Ociążu na rok szkolny 2015/2016, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.125.2015 z dnia 20 listopada 2015 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacja z budżetu).
Zarządzenie nr ROiSO.0050.124.2015 z dnia 17 listopada 2015 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia nr ROiSO.0050.114.2015.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.123.2015 z dnia 16 listopada 2015 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.122.2015 z dnia 12 listopada 2015 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/82, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.121.2015 z dnia 12 listopada 2015 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/76, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.120.2015 z dnia 12 listopada 2015 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/7, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.119.2015 z dnia 12 listopada 2015 roku
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.118.2015 z dnia 12 listopada 2015 roku
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2016 - 2026.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.117.2015 z dnia 6 listopada 2015 roku
w sprawie powołania imiennych Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.116.2015 z dnia 5 listopada 2015 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy w związku z dostawą i montażem fabrycznie nowego pieca konwekcyjno – parowego z akcesoriami do budynku żłobka w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.115.2015 z dnia 5 listopada 2015 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy w związku z dostawą i montażem fabrycznie nowego pieca konwekcyjno – parowego z akcesoriami do budynku żłobka w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.114.2015 z dnia 5 listopada 2015 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu prowadzonego przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.112.2015 z dnia 30 października 2015 roku
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 18,00 m2, w budynku Publicznego Przedszkola nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach, przy ul. Kolejowej 16, DANCE kids Katarzyna Nowak ul. H. Sawickiej 46/13, 62-800 Kalisz z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci przedszkolnych.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.111.2015 z dnia 29 października 2015 roku
w sprawie powierzenia wicedyrektorowi Pani Grażynie Kucharskiej stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.110.2015 z dnia 29 października 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji zespołu Szkół w Ociążu na rok szkolny 2015/2016, którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.109.2015 z dnia 25 października 2015 roku
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Skalmierzycach powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.108.2015 z dnia 24 października 2015 roku
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Nowych Skalmierzycach powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.107.2015 z dnia 23 października 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2015 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.106.2015 z dnia 22 października 2015 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu prowadzonego przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.105.2015 z dnia 21 października 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.104.2015 z dnia 21 października 2015 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Żakowice (obręb Głóski).
Zarządzenie nr ROiSO.0050.103.2015 z dnia 19 października 2015 roku
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 57,00 m2, w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, przy ul. Okólnej 8, HAPPY HELLO Iwona Kościelak, ul. Kolejowa 8/1, 63-460 Nowe Skalmierzyce z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z języka angielskiego z dziećmi szkolnymi.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.102.2015 z dnia 13 października 2015 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Ociąż.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.101.2015 z dnia 12 października 2015 roku
w sprawie wyznaczenia Pani Violety Matuszczak do zastępstwa dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku w przypadku jej nieobecności.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.100.2015 z dnia 9 października 2015 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy w związku z dostawą fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, wyposażenia kuchni, pralni, mebli, sprzętu AGD, laptopa, aparatu fotograficznego, radia z odtwarzaczem CD w związku z wyposażeniem budowanego żłobka.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.99.2015 z dnia 9 października 2015 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy w związku z dostawą fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, wyposażenia kuchni, pralni, mebli, sprzętu AGD, laptopa, aparatu fotograficznego, radia z odtwarzaczem CD w związku z wyposażeniem budowanego żłobka.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.98.2015 z dnia 9 października 2015 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.97.2015 z dnia 9 października 2015 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na: Odbiór i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.96.2015 z dnia 7 października 2015 roku
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 2 do Zarządzenia nr 560/14 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.95.2015 z dnia 6 października 2015 roku
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.94.2015 z dnia 6 października 2015 roku
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.93.2015 z dnia 5 października 2015 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.92.2015 z dnia 1 października 2015 roku
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ociąż.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.91.2015 z dnia 30 września 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.90.2015 z dnia 28 września 2015 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.89.2015 z dnia 24 września 2015 roku
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce powołanego zarządzeniem nr ROiSO.0050.83.2015 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 03.09.2015 r.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.88.2015 z dnia 15 września 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.87.2015 z dnia 15 września 2015 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Mała architektura przy budynkach komunalnych.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.86.2015 z dnia 15 września 2015 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na: Mała architektura przy budynkach komunalnych.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.85.2015 z dnia 4 września 2015 roku
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 6 w Fabianowie powołanej do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.84.2015 z dnia 4 września 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2015 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.83.2015 z dnia 3 września 2015 roku
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.82.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.81.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu oraz oceny ofert oraz negocjacji w sprawie świadczenia usług, związanych z emisją obligacji komunalnych w związku z Uchwałą Nr XI.78.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.80.2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargowej, położonej w miejscowości Węgry.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.79.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.78.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chotowie.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.77.2015 z dnia 18 sierpnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowiska dyrektora Samorządowej jednostki organizacyjnej „Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach” przy ul. Hallera 1, 63-460 Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.76.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.75.2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.74.2015 z dnia 05 sierpnia 2015 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gniazdów i Boczków.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.73.2015 z dnia 04 sierpnia 2015 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gniazdów i Boczków.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.72.2015 z dnia 05 sierpnia 2015 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.71.2015 z dnia 04 sierpnia 2015 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.70.2015 z dnia 04 sierpnia 2015 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie, Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2015r. do 24 czerwca 2016r.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.69.2015 z dnia 04 sierpnia 2015 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie, Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2015r. do 24 czerwca 2016r.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.68.2015 z dnia 30 lipca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2015 rok.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.67.2015 z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.66.2015 z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.65.2015 z dnia 08 lipca 2015 roku
w sprawie powołania imiennych Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.64.2015 z dnia 08 lipca 2015 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę ul. Leśnej w Śliwnikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.63.2015 z dnia 08 lipca 2015 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę ul. Leśnej w Śliwnikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.62.2015 z dnia 01 lipca 2015 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajęcia, położonych w miejscowości Mączniki oraz Śmiłów.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.61.2015 z dnia 01 lipca 2015 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości: Nowe Skalmierzyce, Chotów, Ociąż, Kotowiecko oraz Kościuszków.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.60.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i rozbudowę budynku mieszczącego salę widowiskową w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.59.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę i rozbudowę budynku mieszczącego salę widowiskową w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.58.2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych oraz plakatów i haseł dot. referendum.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.57.2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.56.2015 z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/90, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.55.2015 z dnia 22 maja 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSO.0050.54.2015 z dnia 22 maja 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2015 rok
Zarządzenie nr ROiSO.0050.53.2015 z dnia 19 maja 2015 roku
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Skalmierzycach powołanej do przeprowadzenia ponownych wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 roku
Zarządzenie nr ROiSO.0050.52.2015 z dnia 15 maja 2015 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej w Gałązkach Małych
Zarządzenie nr ROiSO.0050.51.2015 z dnia 15 maja 2015 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę drogi gminnej w Gałązkach Małych
Zarządzenie nr ROiSO.0050.50.2015 z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Ociążu na rok szkolny 2014/2015, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSO.0050.49.2015 z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2015 rok
Zarządzenie nr ROiSO.0050.48.2015 z dnia 7 maja 2015 roku
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSO.0050.47.2015 z dnia 7 maja 2015 roku
w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem świetlic wiejskich na terenie gminy Nowe Skalmierzyce oraz refundacji poniesionych kosztów z tytułu udostępnienia świetlic wiejskich na terenie gminy Nowe Skalmierzyce na okolicznościowe przyjęcia i imprezy, których budowę lub modernizację współfinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Zarządzenie nr ROiSO.0050.46.2015 z dnia 6 maja 2015 roku
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Nowych Skalmierzycach powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
Zarządzenie nr ROiSO.0050.45.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Skalmierzycach powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
Zarządzenie nr ROiSO.0050.44.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Droszew
Zarządzenie nr ROiSO.0050.43.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości: Śmiłów, Ociąż oraz Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSO.0050.42.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSO.0050.41.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej w Gałązkach Wielkich
Zarządzenie nr ROiSO.0050.40.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę drogi gminnej w Gałązkach Wielkich
Zarządzenie nr ROiSO.0050.39.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie ustalenia składu Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości
Zarządzenie nr ROiSO.0050.38.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie nr ROiSO.0050.37.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego
Zarządzenie nr ROiSO.0050.36.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Miedzianów, Gałązki Wielkie, Gałązki Małe
Zarządzenie nr ROiSO.0050.35.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wybory wykonawcy na: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Miedzianów, Gałązki Wielkie, Gałązki Małe
Zarządzenie nr ROiSO.0050.34.2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSO.0050.33.2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 399/10, położonej w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr ROiSO.0050.32.2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach na rok szkolny 2014/2015, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSO.0050.31.2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 36
Zarządzenie nr ROiSO.0050.30.2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Nowych Skalmierzycach, ul. Kaliska 36
Zarządzenie nr ROiSO.0050.29.2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę Publicznego Przedszkola Nr 1 "Jarzębinka" o żłobek gminny
Zarządzenie nr ROiSO.0050.28.2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Rozbudowę Publicznego Przedszkola Nr 1 "Jarzębinka" o żłobek gminny
Zarządzenie nr ROiSO.0050.27.2015 z dnia 20 marca 2015 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Remont elewacji z wykonaniem izolacji poziomej ścian fundamentowych systemem HW przy zastosowaniu blachy chromowo- niklowej budynku mieszkalnego w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 2 i remont elewacji budynku mieszkalnego w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 4
Zarządzenie nr ROiSO.0050.26.2015 z dnia 20 marca 2015 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Remont elewacji z wykonaniem izolacji poziomej ścian fundamentowych systemem HW przy zastosowaniu blachy chromowo- niklowej budynku mieszkalnego w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 2 i remont elewacji budynku mieszkalnego w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 4
Zarządzenie nr ROiSO.0050.25.2015 z dnia 3 marca 2015 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości: Ociąż i Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSO.0050.24.2015 z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół na rok szkolny 2014/2015, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSO.0050.23.2015 z dnia 24 lutego 2015 roku
w sprawie nieskorzystania z pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 126/1, położonej w Chotowie
Zarządzenie nr ROiSO.0050.22.2015 z dnia 23 lutego 2015 roku
w sprawie udzielenia bonifikaty oraz rozłożenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z gruntem na raty, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
Zarządzenie nr ROiSO.0050.21.2015 z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dot. wyboru wykonawcy na dowóz dzieci w celu nauki pływania na basen "Delfin" w Ostrowie Wlkp. w okresie od 9 marca 2015 r. do 31 października 2015 r.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.20.2015 z dnia 19 lutego 2015 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dot. wyboru wykonawcy na dowóz dzieci w celu nauki pływania na basen "Delfin" w Ostrowie Wlkp. w okresie od 9 marca 2015 r. do 31 października 2015 r.
Zarządzenie nr ROiSO.0050.19.2015 z dnia 16 lutego 2015 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Kępina w Trkusowie
Zarządzenie nr ROiSO.0050.18.2015 z dnia 16 lutego 2015 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dot. wyboru wykonawcy na przebudowę ulicy Kępina w Trkusowie
Zarządzenie nr ROiSO.0050.17.2015 z dnia 11 lutego 2015 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Krótkiej i Kamiennej w Nowych Skalmierzycach wraz z kanalizacją - etap II
Zarządzenie nr ROiSO.0050.16.2015 z dnia 11 lutego 2015 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dot. wyboru wykonawcy na przebudowę ulicy Krótkiej i Kamiennej w Nowych Skalmierzycach wraz z kanalizacją - etap II
Zarządzenie nr ROiSO.0050.15.2015 z dnia 10 lutego 2015 roku
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz przewodniczącego i zarządu samorządu mieszkańców miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSO.0050.14.2015 z dnia 4 lutego 2015 roku
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do Zarządzenia nr 560/14 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 02 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSO.0050.13.2015 z dnia 3 lutego 2015 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chotowie
Zarządzenie nr ROiSO.0050.12.2015 z dnia 3 lutego 2015 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Boczkowie, Biskupicach Ołobocznych i Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr ROiSO.0050.11.2015 z dnia 3 lutego 2015 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSO.0050.10.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół na rok szkolny 2014/2015, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSO.0050.9.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na remonty dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSO.0050.8.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dot. wyboru wykonawcy na remonty dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSO.0050.7.2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kotowiecko
Zarządzenie nr ROiSO.0050.6.2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
Zarządzenie nr ROiSO.0050.5.2015 z dnia 20 stycznia 2015 roku
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSO.0050.4.2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Ociążu
Zarządzenie nr ROiSO.0050.3.2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na budowę boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Ociążu
Zarządzenie nr ROiSO.0050.2.2015 z dnia 7 stycznia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr ROiSO.0050.1.2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku
w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na 2015 rok


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela