Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie nr 572/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
Zarządzenie nr 571/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/91, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 570/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku, firmie Zielona Owca z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć rytmiczno-tanecznych
Zarządzenie nr 569/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie inwentaryzacji rocznej oraz aktualizacji składu stałej komisji inwentaryzacyjnej
Zarządzenie nr 568/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz wynajęcia, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości: Nowe Skalmierzyce i Boczków
Zarządzenie nr 567/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2015 roku
Zarządzenie nr 566/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
Zarządzenie nr 565/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/42, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 564/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargowej, położonej w miejscowości Boczków
Zarządzenie nr 563/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargowej, położonej w miejscowości Biskupice Ołoboczne
Zarządzenie nr 562/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargowej, położonej w miejscowości Chotów
Zarządzenie nr 561/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 560/2014 z dnia 2 grudnia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 559/2014 z dnia 2 grudnia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia do stosowania jednolitego tekstu dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Budżetu oraz Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 558/2014 z dnia 2 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania Zespołu do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020
Zarządzenie nr 557/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego w budynku Publicznego Przedszkola nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach Dance kids Katarzyna Nowak z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć tanecznych
Zarządzenie nr 556/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/5, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 555/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego
Zarządzenie nr 554/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok
Zarządzenie nr 553/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2015-2021
Zarządzenie nr 552/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
Zarządzenie nr 551/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum na rok szkolny 2014/2015
Zarządzenie nr 550/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 549/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości: Nowe Skalmierzyce i Ociąż
Zarządzenie nr 548/2014 z dnia 28 października 2014 roku
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach Butterfly z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć tanecznych
Zarządzenie nr 547/2014 z dnia 28 października 2014 roku
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach Happy Hello Iwona Kościelak z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z języka angielskiego
Zarządzenie nr 546/2014 z dnia 17 października 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
Zarządzenie nr 545/2014 z dnia 16 października 2014 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/88, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 544/2014 z dnia 14 października 2014 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Środkowej w Skalmierzycach
Zarządzenie nr 543/2014 z dnia 14 października 2014 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dot. wyboru wykonawcy na przebudowę ulicy Środkowej w Skalmierzycach
Zarządzenie nr 542/2014 z dnia 13 października 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji gimnazjum na rok szkolny 2014/2015
Zarządzenie nr 541/2014 z dnia 9 października 2014 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
Zarządzenie nr 540/2014 z dnia 1 października 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015
Zarządzenie nr 539/2014 z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
Zarządzenie nr 538/2014 z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego w budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Nowych Skalmierzycach Happy Hello
Zarządzenie nr 537/2014 z dnia 26 września 2014 roku
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego w budynku szkoły podstawowej w Nowych Skalmierzycach Szkole Języków Obcych O`Kay
Zarządzenie nr 536/2014 z dnia 19 września 2014 roku
w sprawie udzielenia bonifikaty oraz rozłożenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z gruntem na raty, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
Zarządzenie nr 535/2014 z dnia 16 września 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji gimnazjum na rok szkolny 2014/2015
Zarządzenie nr 534/2014 z dnia 15 września 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
Zarządzenie nr 533/2014 z dnia 9 września 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji, przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015
Zarządzenie nr 532/2014 z dnia 8 września 2014 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w Lezionie
Zarządzenie nr 531/2014 z dnia 8 września 2014 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dot. wyboru wykonawcy na przebudowę drogi gminnej w Lezionie
Zarządzenie nr 530/2014 z dnia 4 września 2014 roku
w sprawie udzielenia bonifikaty oraz rozłożenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z gruntem na raty, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Zarządzenie nr 529/2014 z dnia 2 września 2014 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach
Zarządzenie nr 528/2014 z dnia 2 września 2014 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dot. wyboru wykonawcy na przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach
Zarządzenie nr 527/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2014/2015
Zarządzenie nr 526/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 525/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku
Zarządzenie nr 524/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie
Zarządzenie nr 523/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości: Biskupice Ołoboczne, Ociąż, Miedzianów obręb Droszew, Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce i Węgry
Zarządzenie nr 522/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
Zarządzenie nr 521/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/94, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 520/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dot. wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do szkół w Nowych Skalmierzycach, Gostyczynie i Ociążu
Zarządzenie nr 519/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dot. wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do szkół w Nowych Skalmierzycach, Gostyczynie i Ociążu
Zarządzenie nr 518/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Krótkiej i Kamiennej
Zarządzenie nr 517/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dot. wyboru wykonawcy na przebudowę ulicy Krótkiej i Kamiennej
Zarządzenie nr 516/2014 z dnia 24 lipca 2014 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Kotowiecko, przy ulicy Kościelnej
Zarządzenie nr 515/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/72, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 514/2014 z dnia 24 lipca 2014 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowych Skalmierzycach i Lezionie
Zarządzenie nr 513/2014 z dnia 14 lipca 2014 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Ociąż, przy ulicy Wiejskiej
Zarządzenie nr 512/2014 z dnia 14 lipca 2014 roku
w sprawie powołania imiennych Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 511/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego przy ulicy Bursztynowej w Węgrach
Zarządzenie nr 510/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej na najem lokalu użytkowego przy ulicy Bursztynowej w Węgrach
Zarządzenie nr 509/2014 z dnia 2 lipca 2014 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Trkusów i Biskupice Ołoboczne
Zarządzenie nr 508/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/96, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 507/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego UGIM
Zarządzenie nr 506/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku
budowę powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Środkowej w Skalmierzycach
Zarządzenie nr 505/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku
budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Środkowej w Skalmierzycach
Zarządzenie nr 504/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na przebudowę drogi gminnej w Gałązkach Wielkich
Zarządzenie nr 503/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę drogi gminnej w Gałązkach Wielkich
Zarządzenie nr 502/2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej
Zarządzenie nr 501/2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Żakowice, obręb Głóski i Strzegowa.
Zarządzenie nr 500/2014 z dnia 28 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2014/2015
Zarządzenie nr 499/2014 z dnia 26 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Zespołu szkół w Ociążu
Zarządzenie nr 498/2014 z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 2014 rok.
Zarządzenie nr 497/2014 z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Zespołu szkół w Ociążu
Zarządzenie nr 496/2014 z dnia 13 maja 2014 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w Miedzianowie
Zarządzenie nr 495/2014 z dnia 13 maja 2014 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej na przebudowę drogi gminnej w Miedzianowie
Zarządzenie nr 494/2014 z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 493/2014 z dnia 5 maja 2014 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie nr 492/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie wynajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr 491/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Węgrach, Nowych Skalmierzycach, Boczkowie i Lezionie.
Zarządzenie nr 490/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 96/100 położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 489/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczone na przebudowę ulicy Generała Józefa Hallera w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr 488/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej przebudowy ul. Generała Józefa Hallera w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr 487/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na rok szkolny 2013/2014 dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 486/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej oraz biegłego do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 485/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 484/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.
Zarządzenie nr 483/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieorganicznego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz dzieci
Zarządzenie nr 482/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieorganicznego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz dzieci
Zarządzenie nr 481/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/2, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr 480/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku
w sprawie najmu komunalnego użytkowego w budynku Szkoły Podstawowej
Zarządzenie nr 479/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku
w sprawie ogłoszenia ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ociąż, Nowe Skalmierzyce i Skalmierzyce
Zarządzenie nr 478/2014 z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 477/2014 z dnia 28 marca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
Zarządzenie nr 476/2014 z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 475/2014 z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 474/2014 z dnia 24 marca 2014 roku
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Ociąż.
Zarządzenie nr 473/2014 z dnia 21 marca 2014 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie zielenią placu wzdłuż ulicy Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr 472/2014 z dnia 21 marca 2014 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej - zagospodarowanie zielenią placu wzdłuż ulicy Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr 471/2014 z dnia 20 marca 2014 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wymianę pokrycia dachu i obróbek blacharskich w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 36
Zarządzenie nr 470/2014 z dnia 20 marca 2014 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na wymianę pokrycia dachu i obróbek blacharskich w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 36
Zarządzenie nr 469/2014 z dnia 19 marca 2014 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Węgry
Zarządzenie nr 468/2014 z dnia 17 marca 2014 roku
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew
Zarządzenie nr 467/2014 z dnia 17 marca 2014 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 96/44 położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr 466/2014 z dnia 13 marca 2014 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na utwardzenie placu w Gostyczynie
Zarządzenie nr 465/2014 z dnia 13 marca 2014 roku
w sprawie utwardzenia placu w Gostyczynie
Zarządzenie nr 464/2014 z dnia 10 marca 2014 roku
w sprawie desygnowania Pani Bożeny Budzik Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce jako przedstawiciela Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na kandydata...
Zarządzenie nr 463/2014 z dnia 10 marca 2014 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej relacji Droszew- Kotowiecko
Zarządzenie nr 462/2014 z dnia 10 marca 2014 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę drogi gminnej relacji Droszew-Kotowiecko
Zarządzenie nr 461/2014 z dnia 6 marca 2014 roku
w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ociąż
Zarządzenie nr 460/2014 z dnia 6 marca 2014 roku
w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie...
Zarządzenie nr 459/2014 z dnia 5 marca 2014 roku
w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew.
Zarządzenie nr 458/2014 z dnia 5 marca 2014 roku
w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie na okres 3 lat
Zarządzenie nr 457/2014 z dnia 3 marca 2014 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę...
Zarządzenie nr 456/2014 z dnia 3 marca 2014 roku
w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej oraz powołania koordynatora ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Mieście Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 455/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 454/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku
w sprawie nieskorzystania z prawo pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/53, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 453/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku
w sprawie nieskorzystania z prawo pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/54, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 452/2014 z dnia 14 lutego 2014 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz dzieci w celu nauki pływania
Zarządzenie nr 451/2014 z dnia 14 lutego 2014 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz dzieci w celu nauki pływania na basen "Delfin"
Zarządzenie nr 450/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Publicznego Przedszkola nr 1 Jarzębinka i...
Zarządzenie nr 449/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku
w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
Zarządzenie nr 448/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych
Zarządzenie nr 447/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku
w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 13...
Zarządzenie nr 446/2014 z dnia 4 lutego 2014 roku
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 445/2014 z dnia 3 lutego 2014 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 444/2014 z dnia 3 lutego 2014 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Ociąż.
Zarządzenie nr 443/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
Zarządzenie nr 442/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego
Zarządzenie nr 441/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej
Zarządzenie nr 440/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku
w sprawie zmiany składu osobowego przedstawicieli Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 439/2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku
w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania za kształcenie
Zarządzenie nr 438/2014 z dnia 2 stycznia 2014 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych
Zarządzenie nr 437/2014 z dnia 2 stycznia 2014 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1a i 6 w budynku wielolokalowym, w miejscowości Nowe Skalmierzyce przy ul. 3 Maja 5


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela