Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie nr 436/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie wynajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr 435/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich
Zarządzenie nr 434/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego
Zarządzenie nr 433/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp.
Zarządzenie nr 432/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
Zarządzenie nr 431/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku
w sprawie inwentaryzacji rocznej oraz aktualizacji składu stałej komisji inwentaryzacyjnej
Zarządzenie nr 430/2013 z dnia 3 grudnia 2013 roku
w sprawie wypłaty odszkodowania
Zarządzenie nr 429/2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji
Zarządzenie nr 428/2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych
Zarządzenie nr 427/2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego
Zarządzenie nr 426/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku
w sprawie obsługi i eksploatacji urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 425/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
Zarządzenie nr 407/2013 z dnia 7 października 2013 r.
zmieniające zarządzenie nr 155/2011
Zarządzenie nr 406/2013 z dnia 7 października 2013 r.
zmieniające załącznik do zarządzenia nr 398/2013
Zarządzenie nr 405/2013 z dnia 2 października 2013 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie w cyklu trzy letnim remontów cząstkowych dróg
Zarządzenie nr 404/2013 z dnia 2 października 2013 r.
w uruchomienia procedury przetargowej na remont cząstkowych nawierzchni bitumicznych
Zarządzenie nr 403/2013 z dnia 1 października 2013 r.
w ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, położonej w miejscowości Ociąż
Zarządzenie nr 402/2013 z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkola i gimnazjum na rok szkolny 2013/2014 dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 401/2013 z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
Zarządzenie nr 400/2013 z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich
Zarządzenie nr 399/2013 z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji placówek oświatowych
Zarządzenie nr 398/2013 z dnia 23 września 2013 r.
w sprawie wynajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr 396/2013 z dnia 18 września 2013 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zimowe utrzymanie dróg i ulic
Zarządzenie nr 395/2013 z dnia 18 września 2013 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na zimowe utrzymanie dróg
Zarządzenie nr 394/2013 z dnia 18 września 2013 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie nr 393/2013 z dnia 18 września 2013 r.
w sprawie upoważnienia Sylwii Wojtczak...
Zarządzenie nr 392/2013 z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji placówek oświatowych
Zarządzenie nr 391/2013 z dnia 6 września 2013 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie nr 390/2013 z dnia 3 września 2013 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na przebudowę chodnika wzdłuż ulicy 29 Grudnia i ul. Mostowej
Zarządzenie nr 389/2013 z dnia 3 września 2013 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę chodnika wzdłuż ulicy 29 Grudnia i ul. Mostowej
Zarządzenie nr 388/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia
Zarządzenie nr 387/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji do opracowania programu profilaktycznego
Zarządzenie nr 386/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r.
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasta Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu
Zarządzenie nr 385/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego
Zarządzenie nr 384/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Biskupicach Ołobocznych
Zarządzenie nr 383/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej na utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Biskupicach Ołobocznych
Zarządzenie nr 382/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych położonych w Biskupicach Ołobocznych
Zarządzenie nr 381/2013 z dnia 16 lipca 2013 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawców na dowóz dzieci
Zarządzenie nr 380/2013 z dnia 16 lipca 2013 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawców na dowóz dzieci
Zarządzenie nr 379/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa w sołectwie Kurów
Zarządzenie nr 378/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
w sprawie powołania imiennych komisji egzaminacyjnych
Zarządzenie nr 377/2013 z dnia 2 lipca 2013 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na przebudowę drogi gminnej w Miedzianowie
Zarządzenie nr 376/2013 z dnia 2 lipca 2013 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę drogi gminnej w Miedzianowie
Zarządzenie nr 375/2013 z dnia 1 lipca 2013 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w Gałązkach Wielkich
Zarządzenie nr 374/2013 z dnia 1 lipca 2013 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej na przebudowę drogi gminnej w Gałązkach Wielkich
Zarządzenie nr 373/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia wzoru książeczek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zarządzenie nr 372/2013 z dnia 16 czerwca 2013 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr 371/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu profilaktycznego
Zarządzenie nr 370/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na przebudowę ul. Bankowej w Skalmierzycach
Zarządzenie nr 369/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej na przebudowę ul. Bankowej w Skalmierzycach
Zarządzenie nr 368/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonej na przebudowę ul. Parkowej w Ociążu
Zarządzenie nr 367/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę ul. Parkowej w Ociążu
Zarządzenie nr 366/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/45, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 365/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie powołanie komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczone na modernizację świetlicy wiejskiej w Gostyczynie
Zarządzenie nr 364/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na świetlicę wiejską w Gostyczynie
Zarządzenie nr 363/2013 z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę świetlicy w Chotowie
Zarządzenie nr 362/2013 z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej na budowę świetlicy w Chotowie
Zarządzenie nr 361/2013 z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
Zarządzenie nr 360/2013 z dnia 20 maja 2013 r.
w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej
Zarządzenie nr 359/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą "modernizacja świetlicy w Trkusowie"
Zarządzenie nr 358/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pod nazwą "modernizacja świetlicy w Trkusowie"
Zarządzenie nr 357/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na "Termomodernizację budynku SP w Droszewie.
Zarządzenie nr 356/2013 z dnia 06 maja 2013 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Termomodernizacja budynku SP w Droszewie"
Zarządzenie nr 355/2013 z dnia 02 maja 2013 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej(przetargu nieograniczonego) dotyczącej wyboru wykonawcy na zadanie inwestycyjne pod nazwą "utwierdzenie odcinka drogi gminnej na nowym osiedlu w Mącznikach"
Zarządzenie nr 354/2013 z dnia 02 maja 2013 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pod nazwą "utwierdzenie odcinka drogi gminnej na nowym osiedlu w Mącznikach"
Zarządzenie nr 353/2013 z dnia 02 maja 2013 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w miejscowości Głóski.
Zarządzenie nr 352/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
Zarządzenie nr 351/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowych Skalmierzycach, Skalmierzycach, Boczkowie i Lezionie.
Zarządzenie nr 350/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Ociążu - gimnazjum w roku szkolnym 201/2013, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 349/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
Zarządzenie nr 348/2013 z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Budowę chodnika na ul. Kasztanowej w Kotowiecku"
Zarządzenie nr 347/2013 z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony na "Budowę chodnika na ul. Kasztanowej w Kotowiecku"
Zarządzenie nr 346/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie refunadcji poniesionych kosztów z tytułu udostępnienia świetlic wiejskich na okolicznościowe przyjęcia i imprezy, któych budowę lub modernizjację współfinansowano z Programu Rozowju Obszarów Wiejskich.
Zarządzenie nr 345/2013 z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/89 położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 344/2013 z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/86, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 343/2013 z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 342/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ul. Narutowicza w Nowych Skalmierzycach”
Zarządzenie nr 341/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na „Przebudowę ul. Narutowicza w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr 340/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Strażackiej w Skalmierzycach
Zarządzenie nr 339/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na przebudowę ul. Strażackiej w Skalmierzycach
Zarządzenie nr 338/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej ul. Zabłocko w miejscowości Węgry”
Zarządzenie nr 337/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na „Przebudowę drogi gminnej ul. Zabłocko w miejscowości Węgry”
Zarządzenie nr 336/2013 z dnia 18 marca 2013 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 96/34 położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 335/2013 z dnia 15 marca 2013 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetargu nieograniczonego) dot. wyboru wykonawcy wykonawcy na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce – etap IV,zadanie2, część 4, ul. Kaliska i Tartakowa”
Zarządzenie nr 334/2013 z dnia 15 marca 2013 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce – etap IV, zadanie 2, część 4, ul. Kaliska i Tartakowa”
Zarządzenie nr 333/2013 z dnia 7 marca 2013 r.
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu
Zarządzenie nr 332/2013 z dnia 7 marca 2013 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz dzieci w celu nauki pływania na basen w Kaliszu w okresie od 25 marca 2013 roku do 31 października 2013 roku
Zarządzenie nr 331/2013 z dnia 7 marca 2013 r.
w sprawie Uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dot. wyboru wykonawcy na dowóz dzieci w celu nauki pływania na basen w Kaliszu w okresie od 25 marca 2013 roku do 31 października 2013 roku
Zarządzenie nr 330/2013 z dnia 7 marca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce i Skalmierzyce
Zarządzenie nr 329/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Publicznego Przedszkola nr 1 „Jarzębinka” w roku szkolnym 2012/2013
Zarządzenie nr 328/2013 z dnia 25 lutego 2013 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 18,00 m2, w budynku Publicznego Przedszkola nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach MUSIC STORE Szkoła Muzyczna, ul. Przemysłowa 8, 62-800 Kalisz z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć rytmiczno-muzycznych z dziećmi przedszkolnymi
Zarządzenie nr 327/2013 z dnia 22 lutego 2013 r.
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Nowych Skalmierzycach przy ulicy 3 Maja 7 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oraz udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy
Zarządzenie nr 326/2013 z dnia 20 lutego 2013 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 36,00 m2, w budynku Publicznego Przedszkola nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach spółce cywilnej ZIELONA OWCA ul. Paderewskiego 31/8, 63-400 Ostrów Wlkp z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć rytmicznych z dziećmi przedszkolnymi
Zarządzenie nr 325/2013 z dnia 11 lutego 2013 r.
w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania nauczycielom środków finansowych na pomoc zdrowotną
Zarządzenie nr 324/2013 z dnia 8 lutego 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 323/2013 z dnia 7 lutego 2013 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowych Skalmierzycach, Skalmierzycach, Boczkowie i Lezionie
Zarządzenie nr 322/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w miejscowości Ociąż
Zarządzenie nr 321/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego
Zarządzenie nr 320/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za wskazanie sprawcy celowego podpalenia świetlicy wiejskiej w Gałązkach Wielkich
Zarządzenie nr 319/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na zadanie pn. "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w latach 2013-2014"
Zarządzenie nr 318/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
Zarządzenie nr 317/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 316/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert na udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2013 roku
Zarządzenie nr 315/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego położonego w Kotowiecku, przy ul. Kościelnej 2 z przeznaczeniem na prowadzenie usług komputerowych
Zarządzenie nr 314/2013 z dnia 9 stycznia 2013 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku wielolokalowym, w miejscowości Nowe Skalmierzyce, przy ul. 3 Maja 7.
Zarządzenie nr 313/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r.
w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontrolii zarządczej w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 312/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r.
w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej oraz powołania koordynatora ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Mieście Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 311/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 310/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 309/2013 z dnia 4 stycznia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Publicznego Przedszkola Nr 1 "Jarzębinka"...
Zarządzenie nr 308/2013 z dnia 4 stycznia 2013 r.
w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe...


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela