Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie nr 307/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2012.
Zarządzenie nr 306/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia planu audytu wewnętrznego w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce 2013 r.
Zarządzenie nr 305/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”.
Zarządzenie nr 304/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”.
Zarządzenie nr 303/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie wynajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Ociążu.
Zarządzenie nr 302/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie wynajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Lezionie.
Zarządzenie nr 301/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji publicznego przedszkola i gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miast Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 300/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r
w sprawie inwentaryzacji rocznej.
Zarządzenie nr 299/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.
w sprawie uruchomienia procedury i powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie nr 298/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.
w sprawie uruchomienia procedury i powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie nr 297/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu).
Zarządzenie nr 296/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
w sprawie nabycia na rzecz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, w zamian za wygaśnięcie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości.
Zarządzenie nr 295/2012 z dnia 22 listopada 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Publicznego Przedszkola Nr 2 „Pod Kasztanami” oraz oddziału przedszkolnego zorganizowanego przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych na rok szkolny 2012/2013, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 294/2012 z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia energii cieplnej dostarczanej do mieszkań i pomieszczeń użytkowych w budynkach komunalnych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na cele bytowe.
Zarządzenie nr 293/2012 z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz czynników obniżających czynsz.
Zarządzenie nr 292/2012 z dnia 8 listopada 2012 r.
w sprawie projektu budżetu na 2013 rok.
Zarządzenie nr 291/2012 z dnia 8 listopada 2012 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2013-2021.
Zarządzenie nr 290/2012 z dnia 8 listopada 2012 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie, Fabianowie i Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr 289/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.
w sprawie powołania komisji do opracowania programu profilaktycznego dotyczącego szczepienia przeciw pneumokokom oraz do przeprowadzenia konkursu ofert w celu wyboru usługodawcy na realizację ww. programu.
Zarządzenie nr 288/2012 z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok.
Zarządzenie nr 287/2012 z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 286/2012 z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /Sali lekcyjnej/ o pow. 30,00 m2, w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im . Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach spółce cywilnej OKAY Studio Języków Obcych 62-800 Kalisz, ul. Widok 96a reprezentowanej przez Panią Agnieszkę Borecką z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla uczniów szkoły.
Zarządzenie nr 285/2012 z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /Sali lekcyjnej/ o pow. 18,00 m2, w budynku Publicznego Przedszkola w Ociążu, MUSIC STORE SZKOŁA MUZYCZNA 62-800 Kalisz, ul. Przemysłowa 8 z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć muzyczno-rytmicznych z dziećmi.
Zarządzenie nr 284/2012 z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce oraz Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 283/2012 z dnia 26 października 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 282/2012 z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie uruchomienia procedury i powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie nr 281/2012 z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o pow. 16,00 m2, w budynku przy ul. Środkowej 3, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, HAPPY HELLO Iwona Kościelak ul. Kolejowa 8/1 z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z języka angielskiego z dziećmi przedszkolnymi.
Zarządzenie nr 280/2012 z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o pow. 18,00 m2, w budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach, przy ul. Kolejowej 16, HAPPY HELLO Iwona Kościelak ul. Kolejowa 8/1 z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z języka angielskiego z dziećmi przedszkolnymi.
Zarządzenie nr 279/2012 z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o pow. 36,00 m2, w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach, przy ul. Hallera 1, HAPPY HELLO Iwona Kościelak ul. Kolejowa 8/1 z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z języka angielskiego z dziećmi grupy zerowej.
Zarządzenie nr 278/2012 z dnia 23 października 2012 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych nr działek 96/29 i 96/71, położonych w Mącznikach.
Zarządzenie nr 277/2012 z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola, oddziału przedszkolnego i gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 276/2012 z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2013-2016 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarządzenie nr 275/2012 z dnia 10 października 2012 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego/ sali lekcyjnej/ o powierzchni 18,00 m2, w budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 „Pod Kasztanami” ul. Serbinowska 7/52 reprezentowanego przez Pana Wojciecha Bogdana z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć tanecznych w przedszkolu.
Zarządzenie nr 274/2012 z dnia 10 października 2012 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego/ sali lekcyjnej/ o powierzchni 20,00 m2, w budynku Publicznego Przedszkola w Ociążu Pani Anecie powierza Kierownik CNJA Funny Penguin ul. Kaliska 16/2, 63-400 Ostrów Wlkp. z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla uczniów przedszkola.
Zarządzenie nr 273/2012 z dnia 10 października 2012 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 20,00 m2, w budynku Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych Pani Anecie powierza Kierownik CNJA Funny Penguin ul. Kaliska 16/2, 63-460 Ostrów Wlkp. z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla uczniów szkoły.
Zarządzenie nr 272/2012 z dnia 10 października 2012 r.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 36,00 m2, w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach, przy ul. Hallera 1.
Zarządzenie nr 271/2012 z dnia 8 października 2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczanej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w miejscowości Ociąż.
Zarządzenie nr 270/2012 z dnia 5 października 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej, gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 269/2012 z dnia 5 października 2012 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/108, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr 268/2012 z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr 267/2012 z dnia 20 września 2012 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowe Skalmierzycach, Boczkowie , Węgrach, Lezionie, i Fabianowie.
Zarządzenie nr 266/2012 z dnia 18 września 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013 dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 265/2012 z dnia 12 września 2012 r.
w sprawie wynajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Śmiłowie.
Zarządzenie nr 264/2012 z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Boczków oraz Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 263/2012 z dnia 7 września 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 262/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 261/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, położonej w miejscowości Śmiłów.
Zarządzenie nr 260/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr 259/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Ociążu.
Zarządzenie nr 258/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 257/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na „Budowę alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowych Skalmierzycach”.
Zarządzenie nr 256/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na „Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowych Skalmierzycach”.
Zarządzenie nr 255/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
w sprawie powierzenia czynności z zakresu wykonania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie nr 254/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok.
Zarządzenie nr 253/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce powołanego zarządzeniem nr 96/2011 Burmistrz Gminy i Miasta z dnia 12.07.2011 roku.
Zarządzenie nr 252/2012 z dnia 08 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok.
Zarządzenie nr 251/2012 z dnia 07 sierpnia 2012 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/22, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr 250/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę nawierzchni wraz z wymianą kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Nowych Skalmierzycach”.
Zarządzenie nr 249/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na „Przebudowę nawierzchni wraz z wymianą kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Nowych Skalmierzycach”.
Zarządzenie nr 248/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej ul. Strażacka w miejscowości Boczków”.
Zarządzenie nr 247/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na „Przebudowę drogi gminnej ul. Strażacka w miejscowości Boczków”.
Zarządzenie nr 246/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok.
Zarządzenie nr 245/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 3 września 2012 r. do 28 czerwca 2013 r.
Zarządzenie nr 244/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 3 września 2012 r. do 28 czerwca 2013 r.
Zarządzenie nr 243/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach prowadzonego przez Gminę i Miasto Noe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 242/2012 z dnia 13 lipca 2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości: Boczków, Mączniki, Węgry, Leziona, Fabianów, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarządzenie nr 241/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, położonych w miejscowości: Nowe Skalmierzyce, Chotów, Ociąż, Kościuszków, Kotowiecko, Trkusów i Mączniki.
Zarządzenie nr 240/2012 z dnia 10 lipca 2012 r.
w sprawie powołania imiennych Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie nr 239/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach prowadzonego przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 238/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych.
Zarządzenie nr 237/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr 236/2012 z dnia 2 lipca 2012 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych nr działek 96/79 i 96/80, położonych w Mącznikach.
Zarządzenie nr 235/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach w roku szkolnym 2012/2013, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 234/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Zarządzenie nr 233/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok.
Zarządzenie nr 232/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Przebudowę ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach Etap II".
Zarządzenie nr 231/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na "Przebudowę ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach Etap II".
Zarządzenie nr 230/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Przebudowę ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach Etap II wraz z wymianą kanalizacji deszczowej".
Zarządzenie nr 229/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej na przebudowę ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach Etap II wraz z wymianą kanalizacji deszczowej
Zarządzenie nr 228/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowę świetlicy wiejskiej w Gałązkach Wielkich
Zarządzenie nr 227/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowę świetlicy wiejskiej w Gałązkach Wielkich
Zarządzenie nr 226/2012 z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr 225/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/10, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 224/2012 z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieogranczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: dostawę sprzętu komputerowego razem z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 223/2012 z dnia 23 maja 2012 r.
w sprawie wyznaczenia Pani Małgorzaty Stanek-Moś do zastępstwa dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkół w Ociążu w przypadku ich nieobecności
Zarządzenie nr 222/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetargu nieograniczonego) dotyczącej wyboru wykonawcy na: "Budowa świetlicy wiejskiej w Droszewie"
Zarządzenie nr 221/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonegp na "Budowa świetlicy wiejskiej w Droszewie"
Zarządzenie nr 220/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 2/7/96 Zarządu Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach z dnia 23 stycznia 1996 roku w sprawie ustalenia opłaty za usługi kserograficzne
Zarządzenie nr 219/2012 z dnia 21 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2012/2013, dla których organem prwadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 218/2012 z dnia 15 maja 2012 r.
w sprawie wyznaczenia Pani Jolanty Łęckiej do zastępstwa dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzyce w przypadku jej nieobecności.
Zarządzenie nr 217/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetargu nieograniczonego) dotyczącej wyboru wykonawcy na: "Budowa budynku przedszkola publicznego w Ociążu na gruntach wsi Fabianów ul. Szkolna dz. nr 176"
Zarządzenie nr 216/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: "Budowa budynku przedszkola publicznego w Ociążu na gruntach wsi Fabianów ul. Szkolna dz. nr 176"
Zarządzenie nr 215/2012 z dnia 7 maja 2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetragowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, położonych w miejscowości Śmiłów, Boczków, Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce i Ociąż
Zarządzenie nr 214/2012 z dnia 4 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie i Szkoły Podstawowej im. Bł. Księdza Jana Nepomucenia Chrzana w Gostyczynie na rok szkolny 2012/2013, dla którch organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 213/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Termomodernizację oraz przebudowę klatki schodowej budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce oraz modernzację budynku gospodarczego"
Zarządzenie nr 212/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na "Termomodernizację oraz przebudowę klatki schodowej budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce oraz modernzację budynku gospodarczego"
Zarządzenie nr 211/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: najmu komunalnego lokalu użytkowego położonego w Biskupicach, nr działki 79/1 z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu spożywczo-przemysłowego
Zarządzenie nr 210/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2012-2021
Zarządzenie nr 209/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 208/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/14, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 207/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/19, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 206/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/63, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr 205/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej ul. Podgórna w Biskupicach Ołobocznych."
Zarządzenie nr 204/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na "Przebudowę drogi gminnej ul. Podgórna w Biskupicach Ołobocznych".
Zarządzenie nr 203/2012 z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchmości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 202/2012 z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach.
Zarządzenie nr 201/2012 z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczący wyboru wykonawcy na: Przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach.
Zarządzenie nr 200/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę drogi gminnej ulica Parkowa w miejscowości Śliwniki".
Zarządzenie nr 199/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
w sprawie uruchomienia procedury orzetargowej (przetarg nieograniczony) na "Przebudowę drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Śliwniki".
Zarządzenie nr 198/2012 z dnia 21 marca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach w roku szkolnym 2011/2012, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 197/2012 z dnia 21 marca 2012 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetargu nieograniczonego) dotyczącej wyboru wykonawcy na:"Remontu budynku świetlicy wiejskiej we wsi Strzegowa".
Zarządzenie nr 196/2012 z dnia 21 marca 2012 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: "Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Strzegowa"
Zarządzenie nr 195/2012 z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenie zmian w arkuszu organizacji Publicznego Przedszkola nr 1 "Jarzębinka" na rok szkolny 2011/2012, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Sklmierzyce.
Zarządzenie nr 194/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie niekorzystania z prawa pierowkupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/66, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr 193/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych nr działek 96/67 96/70 położonych w Mącznikach.
Zarządzenie nr 192/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/56, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr 191/2012 z dnia 07 marca 2012 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Montaż instalacji klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce".
Zarządzenie nr 190/2012 z dnia 07 marca 2012 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na "Montaż instalacji klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce".
Zarządzenie nr 189/2012 z dnia 02 marca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Publicznego Przedszkola nr 1 "Jarzębinka" na rok szkolny 2011/2012, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 188/2012 z dnia 01 marca 2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznacoznych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, położonych w miejscowości Ociąż oraz Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 187/2012 z dnia 01 marca 2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 186/2012 z dnia 01 marca 2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 185/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej ul. Wiśniowa w Śmiłów".
Zarządzenie nr 184/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na "Przebudowę drogi gminnej ul. Wiśniowa w miejscowości Śmiłów".
Zarządzenie nr 183/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Głóski".
Zarządzenie nr 182/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Głóski".
Zarządzenie nr 181/2012 z dnia 28 lutego 2012 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowę domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Nowych Skalmierzycach ul. Polna, dz nr 78/1
Zarządzenie nr 180/2012 z dnia 28 lutego 2012 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowę domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Nowych Skalmierzycach ul. Polna dz nr 78/1
Zarządzenie nr 179/2012 z dnia 20 lutego 2012 roku
w sprawie uruchomienia procedury i komisji przetargowej.
Zarządzanie nr 178/2012 z dnia 14 lutego 2012 roku
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 177/12 z dnia 9 lutego 2012 r
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Gimnazjum im. Polskich Noblistów Nowych Skalmierzycach w roku szkolnym 2011/2012,dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 176/12 z dnia 1 lutego 2012 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr działki 125/2, położonej w Chotowie.
Zarządzenie nr 175/12 z dnia 31 stycznia 2012 r
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 174/12 z dnia 30 stycznia 2012 r
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 173/12 z dnia 30 stycznia 2012 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: "Modernizację świetlicy wiejskiej w Fabianowie".
Zarządzenie nr 172/12 z dnia 30 stycznia 2012 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: "Modernizację świetlicy wiejskiej w Fabianowie".
Zarządzenie nr 171/12 z dnia 25 stycznia 2012 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup używanych samochodów strażackich na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 170/12 z dnia 25 stycznia 2012 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na zakup używanych samochodów strażackich na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 169/12 z dnia 25 stycznia 2012 r
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie w roku szkolnym 2011/2012, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 168/12 z dnia 9 stycznia 2012 r
w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podział środków wyodrębnionych w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w 2012 roku na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Zarządzenie nr 167/12 z dnia 2 stycznia 2012 r
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce.


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela