Wyszukiwarka:

Zarządzenie nr 350/10 z dnia 21 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 350/ 10

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 21 stycznia 2010 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Mączniki.

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
/Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
z póź. zm./

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ogłosić wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mączniki, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przeznaczonej do sprzedaży.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 350/ 10

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 21 stycznia 2010 roku

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w Mącznikach

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

1. Położenie działki .........................

obręb Mączniki

2. Oznaczenie nieruchomości ..........

działka numer 71/2

3. Numer Księgi Wieczystej ............

Kw. nr KZ1W/00071788/3

4. Powierzchnia działki ..................

0,4300 ha

5. Opis nieruchomości ...................

w części północnej stoi betonowy słup energetyczny z napowietrzną linią energetyczną niskiego napięcia, drewniane szopy, dostęp do sieci wodociągowej i elektrycznej, dostęp z drogi utwardzonej tłuczniem i gruzem;

6. Rodzaj użytku .........................

teren użytkowany jako ogródki warzywne

7. Przeznaczenie nieruchomości .......

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oraz decyzji o warunkach zabudowy

8. Cena nieruchomości ..................

172 000 zł

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm./, mogą składać wnioski o ich nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (12/03/2010 09:36:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (09/04/2010 09:27:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (09/04/2010 09:27:35)
Lista wiadomości
Zarządzenie nr 434/10 z dnia 11 października 2010 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 01-11-2010r do 30-04-2013r".
Zarządzenie Nr 433/10 z dnia 11 października 2010 roku
w sprawie uruchomienia ponownie procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 01-11-2010r do 30-04-2013r".
Zarządzenie Nr 424/10 z dnia 16 września 2010 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulic Okólnej, Szkolnej i 25-go Stycznia w Nowych Skalmierzycach".
Zarządzenie Nr 423/10 z dnia 16 września 2010 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę ulic Okólnej, Szkolnej i 25-go Stycznia w Nowych Skalmierzycach".
Zarządzenie Nr 420/10 z dnia 3 września 2010 roku
w sprawie: udzielenia dotacji w celu wykonywania zadań publicznych dla organizacji pozarządowych
Zarządzenie Nr 418/10 z dnia 2 września 2010 roku
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2010 roku.
Zarządzenie Nr 413/10 z dnia 24 sierpnia 2010 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na : dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie Nr 410/10 z dnia 23 sierpnia 2010 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ciągu pieszo-jezdnego od ul. Powstańców Wlkp. do ul. Jabłońskiego w Skalmierzycach".
Zarządzenie Nr 409/10 z dnia 23 sierpnia 2010 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę ciągu pieszo-jezdnego od ul. Powstańców Wlkp. do ul. Jabłońskiego w Skalmierzycach".
Zarządzenie Nr 398/10 z dnia 13 lipca 2010 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Zarządzenie Nr 392 z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: przeprowadzenie szkoleń-warsztatów, kursów języka angielskiego oraz opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością
Zarządzenie Nr 391z dnia 17 czerwca 2010 roku
w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Miedzianowie, obręb Droszew, Mącznikach i Lezionie.
Zarządzenie nr 390 z dnia 14 czerwca 2010 roku
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 386 z dnia 7 czerwca 2010 roku.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żakowice".
Zarządzenie nr 385 z dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żakowice".
Zarządzenie Nr 384 z dnia 2 czerwca 2010 roku
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie Nr 383 z dnia 1 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
Zarządzenie Nr 382 z dnia 31 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Zespołu Szkół w Ociążu Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu w roku szkolnym 2009/2010
Zarządzenie Nr 381 z dnia 31 maja 2010 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 379 z dnia 21 maja 2010 roku
w sprawie cesji umów dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie Nr 378 z dnia 21 maja 2010 roku.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew.
Zarządzenie Nr 377 z dnia 20 maja 2010 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w miejscowości Skalmierzyce.
Zarządzenie Nr 376 z dnia 17 maja 2010 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Skalmierzyce.
Zarządzenie Nr 375 z dnia 12 maja 2010 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości Głóski.
Zarządzenie Nr 373 z dnia 6 maja 2010 roku
w sprawie cesji umów dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie Nr 372 z dnia 4 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, w roku szkolnym 2009/2010
Zarządzenie Nr 371 z dnia 04 maja 2010 roku.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej ul. Środkowa w Biskupicach Ołobocznych".
Zarządzenie Nr 370 z dnia 04 maja 2010 roku.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę drogi gminnej ul. Środkowa w Biskupicach Ołobocznych".
Zarządzenie Nr 369 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy i miasta Nowe Skalmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych.
Zarządzenie Nr 367/10 z dnia 15 kwietnia 2010 roku
w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Mącznikach i Lezionie.
Zarządzenie nr 366/10 z dnia 14 kwietnia 2010 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na : przeprowadzenie warsztatów : obsługa trudnego klienta
Zarządzenie nr 365/10 z dnia 14 kwietnia 2010 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na : przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych: postępowanie administracyjne, ochrona danych osobowych, prawo zamówień publicznych
Zarządzenie Nr 364/10 z dnia 24 marca 2010 roku
w sprawie: najmu komunalnego lokalu użytkowego położonego w Kotowiecku, przy ul. Kościelnej 2 z przeznaczeniem na sklep (kwiaciarnie).
Zarządzenie Nr 363/10 z dnia 23 marca 2010 roku
w sprawie udzielenia bonifikaty oraz rozłożenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z gruntem na raty, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.
Zarządzenie nr 362/10 z dnia 10 marca 2010 roku
w sprawie powołania komisji do oceny ofert świadczenia usług związanych z emisją obligacji komunalnych w związku z Uchwałą Nr XXVII/210/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Zarządzenie nr 361/10 z dnia 1 marca 2010 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na : Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr 360/10 z dnia 1 marca 2010 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr 359/10 z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie: udzielenia dotacji w celu wykonywania zadań publicznych dla organizacji pozarządowych
Zarządzenie nr 358/10 z dnia 8 lutego 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach, w roku szkolnym 2009/2010
Zarządzenie nr 357/10 z dnia 1 lutego 2010 roku
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2010 roku.
Zarządzenie nr 356/10 z dnia 1 lutego 2010 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej ul. Polna w Nowych Skalmierzycach - ETAP II".
Zarzadzenie nr 355/10 z dnia 1 lutego 2010 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę drogi gminnej ul. Polna w Nowych Skalmierzycach - ETAP II".
Zarządzenie nr 354/10 z dnia 1 lutego 2010 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej ul. Jabłonkowa w Kotowiecku".
Zarządzenie nr 353/10 z dnia 1 lutego 2010 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę drogi gminnej ul. Jabłonkowa w Kotowiecku".
Zarządzenie nr 352/10 z dnia 1 lutego 2010 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg gminnych na osiedlu Dąbek ul. Witosa oraz 24-go Stycznia w Skalmierzycach - ETAP II".
Zarządzenie nr 351/10 z dnia 1 lutego 2010 roku.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę dróg gminnych na osiedlu Dąbek ul. Witosa oraz 24-go Stycznia w Skalmierzycach - ETAP II".
Zarządzenie nr 350/10 z dnia 21 stycznia 2010 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Mączniki.
Zarządzenie nr 349/10 z dnia 18 stycznia 2010 roku.
w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podział środków wyodrębnionych w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w 2010 roku na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Zarządzenie nr 348/10 z dnia 15 stycznia 2010 roku.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Publicznego Przedszkola nr 1"Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach, w roku szkolnym 2009/2010
Zarządzenie nr 347/10 z dnia 5 stycznia 2010 r
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela