Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie nr 166/11 z dnia 30 grudnia 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 165/11 z dnia 30 grudnia 2011 r
w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzecego
Zarządzenie nr 164/11 z dnia 30 grudnia 2011 r
w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych w celu wykonania zadań publicznych
Zarządzenie nr 163/11 z dnia 29 grudnia 2011 r
w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr 162/11 z dnia 29 grudnia 2011 r
w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr 161/11 z dnia 29 grudnia 2011 r
w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w gminie Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 160/11 z dnia 16 grudnia 2011 r
w sprawie inwentaryzacji rocznej oraz aktualizacji składu stałej komisji inwentaryzacyjnej
Zarządzenie nr 159/11 z dnia 16 grudnia 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
Zarządzenie nr 158/11 z dnia 15 grudnia 2011 r
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego o powierzchni 36,00 m2, w budynku świetlicy wiejskiej w Strzegowie
Zarządzenie nr 157/11 z dnia 15 grudnia 2011 r
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego o powierzchni 42,00 m2, w budynku świetlicy wiejskiej w Fabianowie
Zarządzenie nr 156/11 z dnia 15 grudnia 2011 r
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego o powierzchni 62,00 m2, w budynku świetlicy wiejskiej w Biskupicach
Zarządzenie nr 155/11 z dnia 13 grudnia 2011 r
w sprawie ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 154/11 z dnia 12 grudnia 2011 r
w sprawie powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2012 roku.
Zarządzenie nr 153/11 z dnia 7 grudnia 2011 r
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej um. Orla Białego w Biskupicach Ołobocznych Oddziału Przedszkolnego w roku szkolnym 2011/2012, dla których organem prowadzącym jest GIM Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 152/11 z dnia 7 grudnia 2011 r
w sprawie uruchomienia procedury i powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 151/11 z dnia 7 grudnia 2011 r
w sprawie uruchomienia procedury i powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 150/11 z dnia 30 listopada 2011 r
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 27m2 w budynku Szkoły Podstawowej w Gostyczynie...
Zarządzenie nr 149/11 z dnia 21 listopada 2011 r
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach w roku szkolnym 2011/2012 dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 148/11 z dnia 21 listopada 2011 r
w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej dostarczanej do mieszkań i pomieszczeń użytkowych w budynkach komunalnych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na cele bytowe.
Zarządzenie nr 147/11 z dnia 21 listopada 2011 r
w sprawie ustalenia czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz czynników obniżająch czynsz.
Zarządzenie nr 146/11 z dnia 18 listopada 2011 r
w sprawie uruchomienia procedury i powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 145/11 z dnia 17 listopada 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok.
Zarządzenie nr 144/11 z dnia 17 listopada 2011 r
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu oraz oceny ofert świadczenia usług związanych z emisją obligacji komunalnych w związku z Uchwałą nr XII/90/2011 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Zarządzenie nr 143/11 z dnia 15 listopada 2011 r
w sprawie zmiany aneksu nr 11 wprowadzanego Zarządzeniem Nr 441/10 z 28 października 2010 roku do przyjętych zasad rachunkowości dla budżetu oraz UGIM NS wprowadzonych Zarządzeniem nr 3/02 z 27 lutego 2002.
Zarządzenie nr 142/11 z dnia 15 listopada 2011 r
w sprawie uruchomienia procedury i powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 141/11 z dnia 14 listopada 2011 r
w sprawie uruchomienia procedury i powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie nr 140/11 z dnia 14 listopada 2011 r
w sprawie peojektu budżetu na 2012 rok.
Zarządzenie nr 139/11 z dnia 14 listopada 2011 r
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w latach 2012-2021
Zarządzenie nr 138/11 z dnia 8 listopada 2011 r
w sprawie uruchomienia procedury i powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 137/11 z dnia 7 listopada 2011 r
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2012-2016 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarządzenie nr 136/11 z dnia 3 listopada 2011 r
w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania nauczycielom środków finansowych na pomoc zdrowotną
Zarządzenie nr 135/11 z dnia 27 października 2011 r
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 20,00 m2 w budynku Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych
Zarządzenie nr 134/11 z dnia 27 października 2011 r
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 30,00 m2 w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr 133/11 z dnia 27 października 2011 r
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 20,00 m2 w budynku Publicznego Przedszkola w Ociążu
Zarządzenie nr 132/11 z dnia 27 października 2011 r
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 18,00 m2 w budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr 131/11 z dnia 24 października 2011 r
w sprawie korekty zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok oraz korekty Zarządzenia 121 z 30 września 2011 roku
Zarządzenie nr 130/11 z dnia 21 października 2011 r
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kotowiecku
Zarządzenie nr 129/11 z dnia 14 października 2011 r
w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności
Zarządzenie nr 128/11 z dnia 12 października 2011 r
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Strzegowa
Zarządzenie nr 127/11 z dnia 7 października 2011 r
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji gimnazjum i przedszkoli na rok szkolny 2011/2012 dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 126/11 z dnia 7 października 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
Zarządzenie nr 125/11 z dnia 5 października 2011 r
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ociąż
Zarządzenie nr 124/11 z dnia 4 października 2011 r
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego
Zarządzenie nr 123/11 z dnia 4 października 2011 r
w sprawie uruchomienia procedury i powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 122/11 z dnia 4 października 2011 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 121/11 z dnia 30 września 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
Zarządzenie nr 120/11 z dnia 22 września 2011 r
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego
Zarządzenie nr 119/11 z dnia 22 września 2011 r
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kotowiecko
Zarządzenie nr 118/11 z dnia 21 września 2011 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 641, położonej w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie nr 117/11 z dnia 20 września 2011 r
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Droszew.
Zarządzenie nr 116/11 z dnia 19 września 2011 r
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie nr 115/11 z dnia 14 września 2011 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/78, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr 114/11 z dnia 14 września 2011 r
w sprawie udzielenia bonifikaty oraz rozłożenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z gruntem na raty, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
Zarządzenie nr 113/11 z dnia 7 września 2011 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Kotowiecko
Zarządzenie nr 112/11 z dnia 6 września 2011 r
w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek nawałnicy w dniu 5 września 2011 r.
Zarządzenie nr 111/11 z dnia 5 września 2011 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń sesyjnych w pawilonie na stadionie
Zarządzenie nr 110/11 z dnia 5 września 2011 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na modernizację pomieszczeń sesyjnych w pawilonie na stadionie
Zarządzenie nr 109/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2011/2012, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 108/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/69, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 107/11 z dnia 11 sierpnia 2011 r
w sprawie uruchomienia procedury i powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 106/11 z dnia 11 sierpnia 2011 r
w sprawie uruchomienia II przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy szkolenia z zakresu budżetu zadaniowego
Zarządzenie nr 105/11 z dnia 8 sierpnia 2011 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/62, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 104/11 z dnia 8 sierpnia 2011 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/77. położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 103/11 z dnia 2 sierpnia 2011 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej na wybór wykonawcy szkolenia z zakresu budżetu zadaniowego
Zarządzenie nr 102/11 z dnia 2 sierpnia 2011 r
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Biskupice Ołoboczne
Zarządzenie nr 101/11 z dnia 1 sierpnia 2011 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Remont - przebudowę ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach ETAP 1"
Zarządzenie nr 100/11 z dnia 1 sierpnia 2011 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: "Remont - przebudowę ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach ETAP 1"
Zarządzenie nr 99/11 z dnia 29 lipca 2011 r
w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności
Zarządzenie nr 98/11 z dnia 29 lipca 2011 r
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości grutnowej położonej w miejscowości Skalmierzyce
Zarządzenie nr 97/11 z dnia 19 lipca 2011 r
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzedu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 96/11 z dnia 12 lipca 2011 r
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rdzinie w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 95/11 z dnia 8 lipca 2011 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości Biskupice Ołoboczne.
Zarządzenie nr 94/11 z dnia 7 lipca 2011 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej w formie ustnej na najem lokalu użytkowego (sklep) w budynku komunalnym przy ul. 3-go Maja 28 w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr 93/11 z dnia 7 lipca 2011 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej w formie ustnej na najem lokalu użytkowego (sklep) w budynku komunalnym przy ul. 3-go Maja 28 w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr 92/11 z dnia 7 lipca 2011 r
w sprawie sesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chotów
Zarządzenie nr 91/11 z dnia 6 lipca 2011 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na wymianę pokrycia dachu budynku mieszkalnego-Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 10
Zarządzenie nr 90/11 z dnia 6 lipca 2011 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wymianę pokrycia dachu budynku mieszkalnego-Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 10
Zarządenie nr 89/11 z dnia 30 czerwca 2011 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "Modernizację świetlicy wiejskiej w Fabianowie"
Zarządzenie nr 88/11 z dnia 30 czerwca 2011 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczące wyboru wykonawcy na "Modernizację świetlicy wiejskiej w Fabianowie"
Zarządzenie nr 87/11 z dnia 29 czerwca 2011 r
w sprawie powołania imiennej Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 86/11 z dnia 28 czerwca 2011 r
w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/61, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 85/11 z dnia 28 czerwca 2011 r
w sprawie powołania imiennyc Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 84/11 z dnia 22 czerwca 2011 r
w sprawie powołania imiennej Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 83/11 z dnia 22 czerwca 2011 r
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego o powierzchni 190 m2, w Skalmierzycach przy ul. Podkockiej 4 Miejsko Gminemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr 82/11 z dnia 21 czerwca 2011 r
w sprawie zatwierdzenia Regulamnu organizacyjnego, Planu pracy oraz Programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr 81/11 z dnia 20 czerwca 2011 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/65, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 80/11 z dnia 15 czerwca 2011 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2011 r. do 29 czerwca 2012 r.
Zarządzenie nr 79/11 z dnia 15 czerwca 2011
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2011 r do 29 czerwca 2012
Zarządzenie nr 78/11 z dnia 14 czerwca 2011
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/11, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 77/11 z dnia 9 czerwca 2011
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach
Zarządzenie nr 76/11 z dnia 9 czerwca 2011
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu
Zarządzenie nr 75/11 z dnia 7 czerwca 2011
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, oddawane w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie nr 74/11 z dnia 7 czerwca 2011
w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza do realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień
Zarządzenie nr 73/11 z dnia 3 czerwca 2011
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę parkingów przy budynku UGiM Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 72/11 z dnia 3 czerwca 2011
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na przebudowę parkingów przy budynku UGiM Nowe Skalmierzyce.
Zarządzenie nr 71/11 z dnia 31 maja 2011
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielolokalowym, w miejscowości Ociąż, przy ul. Wiejskiej 8
Zarządzenie nr 70/11 z dnia 25 maja 2011
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych nr działek 96/38, 96/39 i 96/41, położonych w Mącznikach
Zarządzenie nr 69/11 z dnia 20 maja 2011
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2011/2012, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 68/11 z dnia 20 maja 2011
w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem sal w świetlicach wiejskich na terenie gminy Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 67/11 z dnia 17 maja 2011
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/64, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 66/11 z dnia 12 maja 2011 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 65/11 z dnia 5 maja 2011 r
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kotowiecku
Zarządzenie nr 64/11 z dnia 5 maja 2011 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/46, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 63/11 z dnia 5 maja 2011 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/15, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 62/11 z dnia 4 maja 2011 r
w sprawie wydzierżawienia gruntu w Skalmierzycach
Zarządzenie nr 61/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr 60/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r
budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr 59/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Ociąż
Zarządzenie nr 58/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych nr działek 96/51 i 96/52, położonych w Mącznikach
Zarządzenie nr 57/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 96/55, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 56/11 z dnia 11 kwietnia 2011 r
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego w budynku szkoły podstawowej w Gostyczynie
Zarządzenie nr 55/11 z dnia 8 kwietnia 2011 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) na wybór wykonawcy szkolenia z nowej instrukcji kancelaryjnej
Zarządzenie nr 54/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości Skalmierzyce
Zarządzenie nr 53/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowosci Kotowiecko
Zarządzenie nr 52/11 z dnia 5 kwietnia 2011 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 51/11 z dnia 5 kwietnia 2011 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 50/11 z dnia 5 kwietnia 2011 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/87, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr 49/11 z dnia 1 kwietnia 2011 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na zakup i dostawę infokiosku dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 48/11 z dnia 22 marca 2011 r
w sprawie cesji umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boczków
Zarządzenie nr 47/11 z dnia 21 marca 2011 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w miejscowości Ociąż.
Zarządzenie nr 46/11 z dnia 18 marca 2011 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na przeprowadzenie kursów komputerowych dla pracowników UGiM Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 45/11 z dnia 16 marca 2011 r
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew
Zarządzenie nr 44/11 z dnia 15 marca 2011 r
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach
Zarządzenie nr 43/11 z dnia 10 marca 2011 r
w sprawie Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 42/11 z dnia 8 marca 2011 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/25, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 41/11 z dnia 8 marca 2011 r
sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 96/26, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 40/11 z dnia 3 marca 2011 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 26, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 39/11 z dnia 3 marca 2011 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 412, położonej w Kotowiecku
Zarządzenie nr 38/11 z dnia 3 marca 2011 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr działki 413, położonej w Kotowiecku.
Zarządzenie nr 37/11 z dnia 2 marca 2011 r
w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych w celu wykonywania zadań publicznych
Zarządzenie nr 36/11 z dnia 28 lutego 2011 r
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu na rok szkolny 2010/2011
Zarządzenie nr 35/11 z dnia 15 lutego 2011 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/68, położonej w Mącznikach
Zarządzenie nr 34/11 z dnia 17 stycznia 2011 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Zarządzenie nr 33/11 z dnia 9 lutego 2011 r
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz przewodniczącego i zarządu samorządu mieszkańców miasta Nowe Skalmierzyce
Zarządzenie nr 32/11 z dnia 9 lutego 2011 r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew.
Zarządzenie nr 31/11 z dnia 2 lutego 2011 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/97, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr 30/11 z dnia 2 lutego 2011 r
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/43, położonej w Mącznikach.
Zarządzenie nr 27/11 z dnia 31 stycznia 2011 r
w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie nr 25/11 z dnia 24 stycznia 2011 r
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Realizację w cyklu trzy letnim ( lata 2011 do 2013) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce"
Zarządzenie nr 24/11 z dnia 24 stycznia 2011 r
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na realizację w cyklu trzy letnim ( lata 2011 do 2013) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela