Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 330/09 z dnia 14 października 2009 roku
w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gostyczynie, Mącznikach i Lezionie.
Zarządzenie Nr 325/09 z dnia 22 września 2009 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę międzygminnego składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Psary gmina Sieroszewice - kwatera 1B".
Zarządzenie Nr 324/09 z dnia 22 września 2009 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Rozbudowę międzygminnego składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Psary gmina Sieroszewice - kwatera 1B".
Zarządzenie nr 322/09 z dnia 17 sierpnia 2009 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku Pani Teresie Stachowiak
Zarządzenie nr 321/09 z dnia 17 sierpnia 2009 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie Pani Lidii Bieli
Zarządzenie nr 320/09 z dnia 17 sierpnia 2009 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę byłej szkoły podstawowej na salę zebrań w Lezionie"
Zarządzenie nr 319/09 z dnia 17 sierpnia 2009 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę i rozbudowę byłej szkoły podstawowej na salę zebrań w Lezionie"
Zarządzenie nr 316/09 z dnia 14 lipca 2009 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum w Nowych Skalmierzycach oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2009r. do 25 czerwca 2010r.
Zarządzenie nr 315/09 z dnia 14 lipca 2009 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej ( przetarg nieograniczony ) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum w Nowych Skalmierzycach oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2009r. do 25 czerwca 2010r.
Zarządzenie nr 314/09 z dnia 6 lipca 2009 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę chodnika na ul. 29-go Grudnia w Nowych Skalmierzycach"
Zarządzenie nr 313/09 z dnia 6 lipca 2009 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę chodnika na ul. 29-go Grudnia w Nowych Skalmierzycach"
Zarządzenie nr 312/09 z dnia 2 lipca 2009 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Stefańskiej i Pani Małgorzaty Kempy nauczycielek zatrudnionych w Zespole Szkół w Ociążu -Gimnazjum im. Jana Pawła II, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 307/09 z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego (licytacja ustna) na „najem lokalu użytkowego (sklep) w budynku komunalnym przy ul. 3-go Maja 28 w Nowych Skalmierzycach"
Zarządzenie nr 306/09 z dnia 10 czerwca 2009 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowejn (przetarg nieograniczony- licytacja ustna) na „najem lokalu użytkowego (sklep) w budynku komunalnym przy ul. 3-go Maja 28 w Nowych Skalmierzycach"
Zarządzenie nr 303/09 z dnia 2 czerwca 2009 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Gostyczyna.
Zarządzenie nr 302/09 z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o pomoc finansową uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2009 r. "Wyprawka szkolna".
Zarządzenie nr 301/09 z dnia 21 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce na rok szkolny 2009/2010
Zarządzenie nr 298/09 z dnia 15 maja 2009 roku
w sprawie: użyczenia komunalnego lokalu użytkowego o powierzchni 131,39m2 w Kotowiecku, ul. Kaliska 8 Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ambulatorium z siedzibą w Ostrowie Wlkp., ul Wysocka 13 reprezentowanym przez Kierownika lek. med. Jana Andrzejaka z przeznaczeniem na usługi medyczne.
Zarządzenie 284/09 z dnia 3 marca 2009 roku
w sprawie wydzielenia z gminnego zasobu mieszkaniowego lokalu mieszkalnego nr 5a z przeznaczeniem na lokal socjalny w budynku nr 2, przy ul. Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie 282/09 z dnia 2 marca 2009 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej ul. Polna w Nowych Skalmierzycach".
Zarządzenie 281/09 z dnia 2 marca 2009 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę drogi gminnej ul. Polna w Nowych Skalmierzycach"
Zarządzenie 280/09 z dnia 27 lutego 2009 roku
w sprawie: udzielenia dotacji w celu wykonywania zadań publicznych dla organizacji pozarządowych
Zarządzenie 279/09 z dnia 23 lutego 2009 roku
w sprawie: objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce kolejnych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
Zarządzenia 278/09 z dnia 23 lutego 2009 roku
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2009 roku.
Zarządzenie 277/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach, w roku szkolnym 2008/2009.
Zarządzenie 275/09 z dnia 28 stycznia 2009 roku
w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podział środków wyodrębnionych w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w 2009 roku na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w gminnych szkołach.
Zarządzenie 274/09 z dnia 27 stycznia 2009 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg gminnych na Oś. Dąbek w Skalmierzycach ul. Bąka i ul. ks. Piotrowicza"
Zarządzenie 273/09 z dnia 27 stycznia 2009 roku
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę dróg gminnych na Oś. Dąbek w Skalmierzycach ul. Bąka i ul. ks. Piotrowicza".
Zarządzenie 272/09 z dnia 19 stycznia 2009 roku
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Boczków.
Zarządzenie 271/09 z dnia 8 stycznia 2009 roku
zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji, w roku szkolnym 2008/2009, w szkole podstawowej z oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach
Zarządzenie 270/09 z dnia 8 stycznia 2009 roku
w sprawie wydzierżawienia gruntu w Nowych Skalmierzycach.
Zarządzenie 269/09 z dnia 5 stycznia 2009 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela