Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy » Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

inspektora w Referacie Budżetu i Finansów

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Sandra Machoń     

                                                                  (imię i nazwisko)

 

Zamieszkała  Skalmierzyce

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał na analizie dokumentów aplikacyjnych Pani Sandra Machoń spełniała wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe. W teście kwalifikacyjnym wykazał wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko inspektora.

W rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentował się bardzo dobrze. Posiadane predyspozycje i umiejętności pozwolą kandydatce  prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

                                                                        

 Z upoważnienia Burmistrza

SEKRETARZ

Gminy i Miasta

/-/ mgr Zdzisław Mielczarek

24 sierpnia 2018  r.                   

                                                                              ........................................................                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

inspektora w Referacie Budżetu i Finansów

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany
Pan Przemysław Paweł Pławecki     

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkały Zacharzew  

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał na analizie dokumentów aplikacyjnych Pan Przemysław Paweł Pławecki spełniał wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe. W teście kwalifikacyjnym wykazał wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko inspektora.

W rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentował się bardzo dobrze. Posiadane predyspozycje i umiejętności pozwolą kandydatowi prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

                                                                      

 

                                                                                              Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                              Sekretarz Gminy i Miasta

                                                                                              Nowe Skalmierzyce

/-/Zdzisław Mielczarek

2 marca 2018  r.                        

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

 referenta w Urzędzie Stanu Cywilnego  

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany
Pan Andrzej Maćkowiak    

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkały Nowe Skalmierzyce 

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał na analizie dokumentów aplikacyjnych Pan Andrzej Maćkowiak spełniał wymagania niezbędne oraz częściowo spełniał wymagania dodatkowe. W teście kwalifikacyjnym wykazał wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko referenta.

W rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentował się dobrze. Posiadane predyspozycje
i umiejętności pozwolą kandydatowi prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku,
o które się ubiega.

                                                                      

 

 

                                                                                                          Sekretarz Gminy i Miasta

                                                                                                          /-/ Zdzisław Mielczarek

11 grudnia 2017 r.                    

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

inspektora w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym i Rozwoju Gospodarczego

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pan Piotr Mosiek     

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkały Skalmierzyce   

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał na analizie dokumentów aplikacyjnych Pan Piotr Mosiek spełniał wymagania niezbędne oraz w bardzo dużym stopniu wymagania dodatkowe. W teście kwalifikacyjnym wykazał wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko inspektora.

W rozmowie kwalifikacyjnej zaprezentował się bardzo dobrze uzyskując maksymalną liczbę punktów.  Posiadane predyspozycje i umiejętności pozwolą mu bardzo dobrze wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

                                                                      

 

Z upoważnienia Burmistrza

Sekretarz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ mgr Zdzisław Mielczarek

 

1 grudnia 2017 r.                      

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

inspektora w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Natalia Stempin    

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkała Ociąż  

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w trzech etapach: Pierwszy – analiza dokumentów aplikacyjnych, drugi – test kwalifikacyjny, trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał  na analizie dokumentów aplikacyjnych Pani Natalia Stempin spełniała wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe w najwyższym stopniu. W teście kwalifikacyjnym wykazała wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała, że zarówno wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą jej prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega oraz posiada większe doświadczenie w zakresie wykonywania przyszłych obowiązków, a zwłaszcza doświadczenie w obsłudze sekretariatu.

                                                                        

Z upoważnienia Burmistrza

Sekretarz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ mgr Zdzisław Mielczarek

21 listopada 2017 r.                 

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

podinspektora w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Magdalena Furmańska   

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkała Nowe Skalmierzyce  

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w III etapach: I – analiza dokumentów aplikacyjnych, II – test kwalifikacyjny, III – rozmowa kwalifikacyjna.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał  na analizie dokumentów aplikacyjnych Pani Magdalena Furmańska spełniała wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe. W teście kwalifikacyjnym wykazała wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała, że zarówno wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą jej prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

 

                                                                                             

 

                                                                                                    /-/ Zdzisław Mielczarek

                        12 września 2017 r.                  

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

podinspektora w Referacie Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska  

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Agnieszka Delebis   

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkała Czachory   

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Agnieszka Delebis jako jedyna kandydatka złożyła dokumenty aplikacyjne na stanowisko podinspektora w Referacie Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska. Analiza dokumentów aplikacyjnych wykazała, że są one kompletne i że kandydatka spełnia wszystkie wymagania niezbędne, jak również dodatkowe. Test kwalifikacyjny napisała bezbłędnie co pozwala stwierdzić, że posiada odpowiednią wiedzę. Rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła, że posiadana wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą jej prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

 

                                                                       Sekretarz

Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ mgr Zdzisław Mielczarek

                         

 

 

2017-03-02                  

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

  

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

 

kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowych Skalmierzycach

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Urszula Katarzyna Gajda    

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkała Ostrów Wielkopolski   

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Urszula Katarzyna Gajda spełniała wszystkie obligatoryjne wymagania określone w naborze na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach. W ramach przeprowadzonego naboru, który obejmował analizę dokumentów, z których wynikało, że spełnia wszystkie dodatkowe wymagania. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej najlepiej odpowiadała na przygotowane przez komisję pytania i zaprezentowała się jako osoba, której zarówno obszerna wiedza, predyspozycje
i umiejętności pozwolą  prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

 

                                                                                               Burmistrz Gminy i Miasta

Nowe Skalmierzyce

/-/ Bożena Budzik

 

 

2016-11-16                   

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

podinspektora w Referacie Oświaty i Wychowania

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana
Pani Bożena Chmielewska

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkała Kwiatków

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w III etapach: I – analiza dokumentów aplikacyjnych, II - test kwalifikacyjny, III –  rozmowa kwalifikacyjna. W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał  na analizie dokumentów aplikacyjnych Pani Bożena Chmielewska spełniała wymagania niezbędne oraz  w dużym stopniu spełniała wymagania dodatkowe.  W teście kwalifikacyjnym wykazała wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała, że zarówno obszerna wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą jej prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku o które się ubiega.

 

 

                        Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

                                                26-08-2016                                   /-/ Bożena Budzik 

                                              

 

                                                                                   

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

  
 

 
 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

podinspektora w Referacie Oświaty i Wychowania

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana
Pani Joanna Olejnik

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkała Kuchary

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w III etapach: I – analiza dokumentów aplikacyjnych, II - test kwalifikacyjny, III –  rozmowa kwalifikacyjna. W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał  na analizie dokumentów aplikacyjnych Pani Joanna Olejnik spełniała wymagania niezbędne oraz  w największym stopniu spełniała wymagania dodatkowe.  W teście kwalifikacyjnym wykazała wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała, że zarówno obszerna wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą jej prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku o które się ubiega.

 

 

                        Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

                                                26-08-2016                                   /-/ Bożena Budzik 

                                              

 

                                                                                   

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 
 

 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

informatyka w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

został wybrany
Pan Kamil Grzelak 

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkały Kalisz

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w II etapach: I – analiza dokumentów aplikacyjnych, II –  rozmowa kwalifikacyjna. W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał  na analizie dokumentów aplikacyjnych Pan Kamil Grzelak  spełniał wymagania niezbędne oraz  dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazał, że zarówno obszerna wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą mu prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku informatyka.

 

 

                        Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

                                                08-06-2016                                   /-/ Bożena Budzik 

                                              

 

                                                                                   

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

podinspektora w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym i Rozwoju Gospodarczego  

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku kandydatów, którzy spełnialiby 

wymagania niezbędne

 

 

                                                                                             

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Nowe Skalmierzyce

/-/ Bożena Budzik

 

 

 

2016-04-19

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

podinspektora w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Joanna Chwiłkowska   

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkała Nowe Skalmierzyce  

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w III etapach: I – analiza dokumentów aplikacyjnych, II – test kwalifikacyjny, III – rozmowa kwalifikacyjna.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał  na analizie dokumentów aplikacyjnych Pani Joanna Chwiłkowska spełniała wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe. W teście kwalifikacyjnym wykazała wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała, że zarówno wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą jej prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

 

                                                                                               Burmistrz Gminy i Miasta

Nowe Skalmierzyce

/-/ Bożena Budzik

 

 

2015-12-08                   

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

Dyrektor samorządowej jednostki organizacyjnej

„Żłobek Gminny” w Nowych Skalmierzycach

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Anna Walczak

                                                                  (imię i nazwisko)

 

Zamieszkała Nowe Skalmierzyce

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w II etapach: I – analiza dokumentów aplikacyjnych, II –  rozmowa kwalifikacyjna. W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał  na analizie dokumentów aplikacyjnych Pani Anna Walczak spełniała wymagania podstawowe i dodatkowe. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała, że zarówno obszerna wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

 

                                                                                               

                                              

 

                                                                                               BURMISTRZ

                                                            GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

                                                                                                  /-/ Bożena Budzik

 

                                                                                               ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

Inspektora w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Gminy 

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany
Pan Dariusz Smułka   

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkały Ostrów Wielkopolski 

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w III etapach: I – analiza dokumentów aplikacyjnych, II – test kwalifikacyjny, III – rozmowa kwalifikacyjna.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał  na analizie dokumentów aplikacyjnych Pan Dariusz Smułka spełniał wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe. W teście kwalifikacyjnym wykazała wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazał, że zarówno wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą mu prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

 

                                                                                               SEKRETARZ

                                                            GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

                                                12-06-2015                  /-/ mgr Zdzisław Mielczarek

 

                                                                                   

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

Inspektora w Referacie Budżetu i Finansów

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Izabela Przybylska  

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkała Ostrów Wielkopolski 

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w III etapach: I – analiza dokumentów aplikacyjnych, II – test kwalifikacyjny, III – rozmowa kwalifikacyjna.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał  na analizie dokumentów aplikacyjnych Pani Izabela Przybylska spełniała wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe. W teście kwalifikacyjnym wykazała wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała, że zarówno wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą jej prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

 

                                                                                               SEKRETARZ

                                                            GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

                                                23-03-2015                  /-/ mgr Zdzisław Mielczarek

 

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

podinspektora w Referacie Budżetu i Finansów

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Kornelia Michalak 

                                                                  (imię i nazwisko)

 

zamieszkała Nowe Skalmierzyce

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w III etapach: I – analiza dokumentów aplikacyjnych, II – test kwalifikacyjny, III – rozmowa kwalifikacyjna.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał  na analizie dokumentów aplikacyjnych Pani Kornelia Michalak spełniała wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniała wymagania dodatkowe. W teście kwalifikacyjnym wykazała wiedzę ze znajomości ustaw, których znajomość była wymaganiem niezbędnym stawianym kandydatom na powyższe stanowisko.
W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała, że zarówno obszerna wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą jej prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

 

                                                                                               SEKRETARZ

                                                            GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

                                                20-03-2015                  /-/ mgr Zdzisław Mielczarek

 

                                                                                   

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

inspektora (samodzielne stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy europejskich)

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Ewelina Stachowicz – Zych

(imię i nazwisko)

 

zamieszkały Ostrów Wielkopolski

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w II etapach: I – analiza dokumentów aplikacyjnych, II –  rozmowa kwalifikacyjna. W wyniku przeprowadzonego postępowania w pierwszym etapie, który polegał  na analizie dokumentów aplikacyjnych Pani Ewelina Stachowicz – Zych jako jedyna kandydatka spełniła wymagania dodatkowe a mianowicie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych i koordynacji projektów. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała, że zarówno obszerna wiedza, predyspozycje i umiejętności pozwolą jej prawidłowo wykonywać obowiązki na stanowisku, o które się ubiega.

 

                                                                                               SEKRETARZ

                                                            GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

                                                23-02-2015                  /-/ mgr Zdzisław Mielczarek

                                                                                   

                                                                              ........................................................

                                                                                        (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

na stanowisko

 

inspektora w Referacie Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska

.........................................................................

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany
Pan Sebastian Walczak

(imię i nazwisko)

 

zamieszkały Gorzyce Wielkie

( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w III etapach: I – analiza dokumentów aplikacyjnych, II – test kwalifikacyjny w zakresie  znajomości wymaganych przepisów,  III – rozmowa kwalifikacyjna. W wyniku przeprowadzonego postępowania Pan Sebastian Walczak jako jedyny kandydat udzielił odpowiedzi na minimum 70% pytań z testu kwalifikacyjnego i zakwalifikował się do dalszego etapu postępowania, czyli rozmowy kwalifikacyjnej. Co z kolei skutkowało uzyskaniem najwyższej sumy punktów w trzech etapach postępowania konkursowego, co oznacza, że najlepiej spełnił wymagania, jakie postawiono kandydatom na stanowisko inspektora
w Referacie Geodezji. Budownictwa i Ochrony Środowiska.


 

 

 

Zastępca Burmistrza

Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Zdzisław Mielczarek 

23.12.2013 r.

                                                                             

 


 

 

 

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

Inspektor w Referacie Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska

……………………………………………………………………………….

(określenie stanowiska urzędniczego)

 

 

 

            Informujemy, że wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko pracy nabór został nierozstrzygnięty.

 

Uzasadnienie:

 

W związku, iż nie wpłynęły aplikacje, które spełniłby wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu, nabór został nierozstrzygnięty.

 

 

Nowe Skalmierzyce, 2013-11-25

 

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta

Nowe Skalmierzyce

/-/ mgr Zdzisław Mielczarek

 

 

 


 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8  SKALMIERZYCE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

Podinspektora w Referacie Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska 

( określenie stanowiska urzędniczego )

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

wybrany został   

Pan Marcin Furmański
(imię i nazwisko)

 

zamieszkały Nowe Skalmierzyce
(miejsce zamieszkania)

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w III etapach: I – analiza dokumentów aplikacyjnych, II – test kwalifikacyjny w zakresie  znajomości wymaganych przepisów,  III – rozmowa kwalifikacyjna. W wyniku przeprowadzonego postępowania Pan Marcin Furmański uzyskał 105 punktów na 110 możliwych do zdobycia, co oznacza, że bardzo dobrze spełnia wymagania, jakie postawiono kandydatom na stanowisko podinspektora w Referacie Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska.

                                                          

Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce

/-/ Bożena Budzik

                                                            

 

 07 grudnia 2012 r. 

   


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZYCE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

 

Podinspektora w Referacie Budżetu i Finansów

( określenie stanowiska urzędniczego )


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

wybrana została  
Pani  Angelika Światła 
(imię i nazwisko)

 

zamieszkała Mączniki
( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w III etapach: I – analiza dokumentów aplikacyjnych, II – test kwalifikacyjny w zakresie  znajomości wymaganych przepisów,  III – rozmowa kwalifikacyjna. W wyniku przeprowadzonego postępowania Pani Angelika Światła uzyskała 108 punktów na 110 możliwych do zdobycia, co oznacza, że bardzo dobrze spełnia wymagania, jakie postawiono kandydatom na stanowisko podinspektora w Referacie Budżetu i Finansów.

                                         

                                                                                               Burmistrz Gminy i Miasta

      Nowe Skalmierzyce

       /-/ Bożena Budzik

 

 

 07 grudnia 2012 r.

                                                         


 

Oś.042.5.6.2011

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO FIZJOTERAPEUTY ORAZ PSYCHOLOGA W RAMACH PROJEKTU „JARZĘBINKA FUNDAMENTEM SUKCESU W ŻYCIU"

Informujemy, iż w wyniku  przeprowadzonego naboru na stanowisko fizjoterapeuty oraz psychologa - ogłoszenie nr 2/EFS/2011 z dnia 5 września 2011r. - w związku z realizacją projektu „Jarzębinka fundamentem sukcesu w życiu" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostały wybrane następujące osoby:

 1. Psycholog ¼ etatu - Iwona Szuławy, zamieszkała Kalisz
 2. Fizjoterapeuta - umowa zlecenie 200 godz.- Magdalena Walczak zamieszkała Nowe Skalmierzyce,

Uzasadnienie dokonanych wyborów na powyższe stanowiska:

Postępowanie w sprawie naboru na powyższe stanowiska zostało przeprowadzone zgodnie z regulaminem naboru na stanowisko fizjoterapeuty oraz psychologa w ramach projektu „Jarzębinka fundamentem sukcesu w życiu" w III etapach. I etap - analiza dokumentów aplikacyjnych pod kątem formalnym, II etap - test wiedzy z ustaw: z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami);  z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 roku ze zmianami),  III etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby proponowane do zatrudnienia spełniły  wymagania formalne założone w ogłoszeniu    o naborze nr 2/EFS/2011 z dnia 5 września 2011r, uzyskały odpowiednią ilość punktów podczas testu wiedzy oraz pozytywnie zaprezentowały swoją kandydaturę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Nowe Skalmierzyce, 26.09.2011r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKA W RAMACH PROJEKTU „JARZĘBINKA FUNDAMENTEM SUKCESU W ŻYCIU"

Informujemy, iż w wynikach przeprowadzonego naboru w związku z realizacją projektu „Jarzębinka fundamentem sukcesu w życiu" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostały wybrane następujące osoby:

 1. Nauczyciel wychowania przedszkolnego etat - Iwona Naglak zamieszkała Nowe Skalmierzyce,
 2. Nauczyciel wychowania przedszkolnego - etat - Agnieszka Będzieszak zamieszkała Boczków,
 3. Nauczyciel wychowania przedszkolnego - etat - Honorata Skonieczna zamieszkała Nowe Skalmierzyce
 4. Logopeda - etat - Patrycja Katarzyna Augustyniak zamieszkała Skalmierzyce,
 5. Psycholog ¼ etatu - brak ofert na wskazane stanowisko.
 6. Pomoc nauczyciela - etat - Agnieszka Tyrakowska - Modzelewska zamieszkała Skalmierzyce,
 7. Opiekun dziecka niepełnosprawnego - ½ etatu - Paulina Bochen zamieszkała Skalmierzyce,
 8. Fizjoterapeuta - umowa zlecenie 6 godz./tydz. - Magdalena Walczak zamieszkała Nowe Skalmierzyce,
 9. Pielęgniarka - umowa zlecenie 2 godz./tydz. - Ilona Sworowska zamieszkała Nowe Skalmierzyce
 10. Woźna oddziałowa ½ etatu - Eleonora Bożena Balcerzak zamieszkała Nowe Skalmierzyce

Uzasadnienie dokonanych wyborów na powyższe stanowiska:

Postępowanie w sprawie naboru na powyższe stanowiska zostało przeprowadzone zgodnie z regulaminem naboru pracowników na stanowiska nauczycielskie oraz pomocnicze w ramach projektu „Jarzębinka fundamentem sukcesu w życiu" w II etapach. I etap - analiza dokumentów aplikacyjnych pod kątem formalnym, II etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby proponowane do zatrudnienia spełniły  wymagania formalne założone w ogłoszeniu o naborze nr 1/EFS/2011 z dnia 12.08.2011r. oraz najlepiej zaprezentowały swoją kandydaturę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Nowe Skalmierzyce, 26.08.2011r.


Załącznik nr 7 do regulaminu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE
UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE
63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

podinspektora ds. księgowości w Referacie Budżetu i Finansów
(określenie stanowiska urzędniczego)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Renata Łuczak
(imię i nazwisko)

zamieszkała Nowe Skalmierzyce
(miejsce zamieszkania)

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w III etapach: I - analiza dokumentów aplikacyjnych, II - test kwalifikacyjny w zakresie  znajomości wymaganych przepisów,  III - rozmowa kwalifikacyjna. W wyniku przeprowadzonego postępowania Pani Renata Łuczak  uzyskała najwyższą sumę punktów w trzech etapach postępowania konkursowego, co oznacza, że najlepiej spełnia wymagania, jakie postawiono kandydatom na stanowisko podinspektora ds. księgowości w Referacie Budżetu i Finansów.

Zastępca Burmistrza

Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
mgr Zdzisław Mielczarek

 

14 kwietnia 2011 r.

 


Załącznik nr 7 do regulaminu

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE
UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE
63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

na stanowisko

Inspektora w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
( określenie stanowiska urzędniczego )

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany  
Pan Michał Ciupka 
(imię i nazwisko)

zamieszkały Nowe Skalmierzyce
( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w III etapach: I - analiza dokumentów aplikacyjnych, II - test kwalifikacyjny w zakresie  znajomości wymaganych przepisów,  III - rozmowa kwalifikacyjna. W wyniku przeprowadzonego postępowania Pan Michał Ciupka uzyskał 76 punktów na 90 możliwych do zdobycia, co oznacza, że bardzo dobrze spełnia wymagania, jakie postawiono kandydatom na stanowisko inspektora w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.

Zastępca Burmistrza

Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
mgr Zdzisław Mielczarek

                                                           

 06 kwietnia 2011 r.


                                                                      

 


Załącznik nr 7 do regulaminu  

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE
UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE
63-460 NOWE SKALMIERZYCE

na stanowisko zastępcy skarbnika - kierownika Referatu Budżetu i Finansów
( określenie stanowiska urzędniczego ) 

 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Agnieszka Sipka
(imię i nazwisko)
 zamieszkała Nowe Skalmierzyce
(miejsce zamieszkania)
 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w III etapach: I - analiza dokumentów aplikacyjnych, II - test kwalifikacyjny w zakresie  znajomości wymaganych przepisów,  III - rozmowa kwalifikacyjna. W wyniku przeprowadzonego postępowania Pani Agnieszka Sipka  uzyskała najwyższą sumę punktów w trzech etapach postępowania konkursowego, co oznacza, że najlepiej spełnia wymagania, jakie postawiono kandydatom na stanowisko zastępcy skarbnika - kierownika Referatu Budżetu i Finansów.


 Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
/-/ Zdzisław Mielczarek

Nowe Skalmierzyce, 3 marca 2011 r.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE
UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE
63-460 NOWE SKALMIERZYCE
 

na stanowisko

podinspektora w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Gminy


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany
 
Pan Aleksander Liebert
(imię i nazwisko)

zamieszkały Nowe Skalmierzyce
(miejsce zamieszkania)


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w III etapach: I – analiza dokumentów aplikacyjnych, II – test kwalifikacyjny w zakresie  znajomości wymaganych przepisów,  III – rozmowa kwalifikacyjna. W wyniku przeprowadzonego postępowania Pan Aleksander Liebert  uzyskał najwyższą sumę punktów w trzech etapach postępowania konkursowego, co oznacza, że najlepiej spełnia wymagania, jakie postawiono kandydatom na stanowisko podinspektora w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Gminy. 

 Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
/-/ Zdzisław Mielczarek
 

Nowe Skalmierzyce, 27 stycznia 2011 r. 
Załącznik nr 7a do regulaminu 


 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE
UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE
63-460 NOWE SKALMIERZYCE

na stanowisko

podinspektora w Referacie Oświaty i Wychowania    

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

 Pani Ewelina Ziemniak
(imię i nazwisko)

zamieszkała Chotów
(miejsce zamieszkania)
 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w III etapach: I - analiza dokumentów aplikacyjnych, II - test kwalifikacyjny w zakresie  znajomości wymaganych przepisów,  III - rozmowa kwalifikacyjna. W wyniku przeprowadzonego postępowania Pani  Ewelina Ziemniak  uzyskała najwyższą sumę punktów w trzech etapach postępowania konkursowego, co oznacza, że najlepiej spełnia wymagania, jakie postawiono kandydatom na stanowisko podinspektora w Referacie Oświaty i Wychowania.

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
/-/ Zdzisław Mielczarek 
 

Nowe Skalmierzyce, dnia 13.10.2009    
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
URZĄD  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE
UL. OSTROWSKA 8   SKALMIERZCYE
63-460 NOWE SKALMIERZYCE

na stanowisko

Podinspektora w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym i Rozwoju Gospodarczego   

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Aleksandra Chmielewska
(imię i nazwisko)

zamieszkała Fabianów
(miejsce zamieszkania)
  

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone w III etapach : I - analiza dokumentów aplikacyjnych, II - test kwalifikacyjny w zakresie znajomości wymaganych przepisów, III - rozmowa kwalifikacyjna. W wyniku przeprowadzonego postępowania Pani Aleksandra Chmielewska uzyskała najwyższą sumę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej, co oznacza, że najlepiej spełniła wymagania, jakie postawiono kandydatom na stanowisko podinspektora.  

Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
/-/ Zdzisław Mielczarek 
 

Nowe Skalmierzyce, dnia 06.04.2009  

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Danuta Grzegorczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (25/08/2006 09:39:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (09/01/2007 07:27:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Dariusz Smułka (24/08/2018 12:47:42)


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela