Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy i Miasta » Struktura organizacyjna » Referat Techniczno- Inwestycyjny i Rozwoju Gospodarczego

Referat Techniczno- Inwestycyjny i Rozwoju Gospodarczego

 Referat Techniczny
Referat Techniczno - Inwestycyjny i Rozwoju Gospodarczego mieści się w budynku Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ulica Ostrowska 8, pok. 29, 30 III piętro
tel.    762 97 60  lub 762 97 61

Zajmowane stanowiska
 • Kierownik referatu
 • Inspektor
 • Inspektor
 • Inspektor
 • Inspektor
Załatwiane sprawy to:
 1. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami miejskimi a w szczególności:
  • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
  • budowę, modernizację i ochronę dróg,
  • zarządzanie drogami,
  • określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
  • koordynację i obsługę w współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych.
 2. prowadzenie spraw z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej a w szczególności dotyczące:
  • administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi,
  • dodatków mieszkaniowych,
  • przyznawania lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
  • zarządu nieruchomościami wspólnymi,
  • przejmowania zakładowych budynków mieszkalnych,
  • egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,
  • stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
  • tworzenia i utrzymywania terenów zielonych,
 3. cmentarzy w tym cmentarzy wojennych, prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w zakresie wykraczającym poza zadania innych wydziałów,
 4. opracowywania programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych i prognostycznych,
 5. przygotowywanie procesu inwestycyjnego, opracowywanie założeń techniczno - ekonomicznych dla zadań z dziedziny budowy infrastruktury technicznej na terenie gminy i miasta, w tym również obiektów komunalnych,
 6. wyposażanie gruntów w urządzenia komunalne, przeprowadzanie remontów, modernizacji urządzeń komunalnych,
 7. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i rozbudowy komunalnych zasobów mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów jednostek budżetowych,
 8. prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
 9. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego i drogowego,
 10. realizowanie spraw związanych z komunikacją zbiorową,
 11. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placu targowego, opracowywanie rocznych sprawozdań statystycznych,
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (20/06/2003 10:06:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (20/11/2003 09:12:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (21/10/2009 12:08:24)


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela