Wyszukiwarka:

Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy

 Referat Kultury

e-mail: kultura@noweskalmierzyce.pl

I piętro  

pok. 15  tel. 62 762 97 25

pok. 20  62 762 97 53 (kierownik)

Referat zajmuje się:

 • prowadzeniem spraw związanych z kulturą i sztuką oraz kulturą fizyczną, wypoczynkiem i rekreacją a w szczególności:
  • prowadzeniem spraw związanych z bibliotekami m.in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych,
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i miejsc pamięci narodowej,
  • realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku za wyjątkiem pracowniczych ogrodów działkowych
 • gromadzeniem informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz, wydawnictwo "Gazety Skalmierzyckiej",
 • utrzymywaniem bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
 • organizowaniem współpracy Gminy z zagranicą.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (20/06/2003 10:00:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (21/04/2004 09:46:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Dariusz Smułka (05/07/2018 09:41:18)


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela