Wyszukiwarka:

Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy

 Referat Kultury
Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy mieści się w budynku Urzedu Gminy i Miasta,
ul. Ostrowska 8, pok. nr 15  I piętro, tel. 62/ 762 97 90  email: kultura@noweskalmierzyce.pl

Zajmowane stanowiska
 • Kierownik referatu
 • Inspektor
Prowadzone sprawy to:
 1. prowadzenie spraw związanych z kulturą i sztuką oraz kulturą fizyczną, wypoczynkiem i rekreacją a w szczególności:
  • prowadzenie spraw związanych z bibliotekami m.in. spraw tworzenia. łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych,
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i miejsc pamięci narodowej,
  • realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku za wyjątkiem pracowniczych ogrodów działkowych,
 2. gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,
 3. utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
 4. organizowanie współpracy Gminy z zagranicą,
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (20/06/2003 10:00:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (21/04/2004 09:46:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (21/10/2009 12:09:09)


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela