Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy i Miasta » Struktura organizacyjna » Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska

Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska

 Referat Geodezji
Referat mieści się w budynku Urzedu Gminy i Miasta,
ul. Ostrowska 8, pok. nr 31, 32 III piętro
tel.   762 97 70 lub 762 97 71

Zajmowane stanowiska:
 • Kierownik referatu
 • Inspektor ds. budownictwa
 • Inspektor ds. gospodarki gruntami
 • Inspektor ds. rolnictwa
Załatwiane sprawy to:
 
Geodezja, kartografia i gospodarka gruntami
 • podziały nieruchomości
 • postępowanie rozgraniczeniowe gruntów
 • komunalizacja gruntów
 • sprzedaż, kupno, dzierżawa, zagospodarowanie nieruchomości komunalnych
 • prowadzenie zasobu gruntów komunalnych
 • udzielanie informacji o gruntach
Budownictwo, planowanie przestrzenne
 • uzgadnianie inwestycji pod kątem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego,
 • opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy
 • prowadzenie procedur związanych z przygotowaniem nowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • nadawanie numerów porządkowych dla budynków
Ochrona środowiska, rolnictwo
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
 • sprawy dotyczące utrzymania porządku i czystości w gminie
 • koordynacja zagadnień związanych z gospodarką odpadami
 • sprawy związane z rolnictwem, min kolczykowanie i znakowania zwierząt hodowlanych                                                                  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (20/06/2003 09:48:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (20/11/2003 09:10:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (21/10/2009 12:06:56)


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela