Wyszukiwarka:

Ochrona przeciwpożarowa Urzędu

Do   zadań na stanowisku do spraw związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu należą (OP):

 

1.Organizowanie i prowadzenie ćwiczeń i szkoleń podległych jednostek OSP.

2. Współdziałanie w organizacji gminnych zawodów sportowo - pożarniczych OSP i MDP.

3. Koordynacja przedsięwzięć dotyczących przygotowania Ochotniczych Straży Pożarnych dodziałań ratowniczych i uczestniczenia w tych działaniach.
4. Organizowanie i prowadzenie działań ratowniczych jednostek OSP.
5. Dokonywanie kontroli gotowości operacyjno-technicznej w OSP.

6. Opiniowanie zasadności zakupu sprzętu stanowiącego wyposażenie podległych jednostek.
7. Stała i bieżąca współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Zarządem Powiatowym i Gminnym ZOSP RP oraz innymi instytucjami zajmującymi się sprawami ochrony p. poż.

8. Współpraca z Komendantem Powiatowym PSP w zakresie realizacji zadań KSRG, i ochronyp. poż. na terenie gminy.

9. Udział w inspekcjach gotowości operacyjno-bojowej jednostek OSP, prowadzonych przez zespoły inspekcyjne PSP

10. Udzielanie pomocy jednostkom OSP funkcjonującym na obszarze gminy

11. Aktywny udział w walnych zebraniach OSP, przedstawianie na tych zebraniach ocen dot. działań ratowniczych.

12. Prowadzenie na obszarze gminy działalności z zakresu popularyzacji zasad ochrony przeciwpożarowej.

13. Opisywanie faktur wpływających do urzędu gminy.

14. Wydawanie miesięcznych kart drogowych pożarniczych pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego.

15. Przygotowywanie dokumentacji dla potrzeb OSP

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Smułka (05/07/2018 10:27:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Smułka (05/07/2018 10:33:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Dariusz Smułka (05/07/2018 10:33:14)


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela