Wyszukiwarka:

Archiwum Zakładowe

Do podstawowych zadań Archiwum Zakładowego należy:

 1. Przejmowanie dokumentacji zakończonych spraw z wydziałów i komórek organizacyjnych urzędu,
 2. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
 3. Udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
 4. Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy przez wydział lub komórkę organizacyjną,
 5. Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
 6. Przygotowanie oraz udział w przekazaniu dokumentacji  archiwalnej do właściwego archiwum państwowego,
 7. Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności archiwum zakładowego oraz stanu dokumentacji,
 8. Doradzanie referatom i komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Smułka (05/07/2018 10:32:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Smułka (05/07/2018 10:32:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Dariusz Smułka (05/07/2018 10:32:19)


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela